LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420 ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Västerort  Traneberg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

107.986, S:t Ansgars kyrka. Traneberg. T6, K8, Såld 107.987, Traneberg. Hallebergsvägen. fr stpl Traneberg 13.3.48, K7, Såld

 

100.921, Traneberg. Hunnebergsvägen. fr stpl Äppelviken 22.7.41, K7. Pris.120.kr 107.988, Traneberg. Kinnekullevägen. fr stpl Äppelviken 2.8.41, K6, Såld

 

107.989, Traneberg. Kinnekullevägen. fr stpl  18.8.53 K8, Såld 107.990, Traneberg. Kinnekullevägen. fr stpl Äppelviken 14.8.39, K7, Pris.120.kr

 

95.894, Traneberg. Margaretelundsvägen. T5, K7, Pris.120.kr 100.919, Stockholm. Traneberg. Mössebergsvägen. fr stpl Stockholm 31.7.40, K7, Pris.120.kr

 

51.685, Stockholm. Traneberg. Sareksvägen. T5, K8, Pris.120.kr 107.991, Traneberg. Sareksvägen. T5, K8, Pris.120.kr

 

107.992, Traneberg. Svartviksvägen. ofr, T5, K8, Pris.120.kr 95.896, Traneberg. Tranebergsplan. fr stpl Äppelviken 13.7.45, K8, Såld

 

95.895, Traneberg. Tranebergsplan. fr stpl , T5, K7, Såld 90.336, Traneberg. Tranebergsvägen. fr stpl Bromma 4.4.51, K7, Såld

 

100.916, Traneberg. Vidängen. fr stpl Bromma 14.1.52. K6, (skadad adressida). Pris.120.kr 95.900, Traneberg. Ödmårdsvägen. T5, K7, Pris.120.kr

 

100.928, Traneberg. T6, K8, Såld 107.993, Parti av Traneberg. T6, K8, Pris.80.kr

 

65.551, Stockholm. Parti av Traneberg. fr stpl Äppelviken 6.7.40, K7, Pris.120.kr 100.925, Stockholm. Tranebergsbro från flygplan. ofr, T5, K7, Pris.80.kr

 

111.698, Stockholm. Utsikt från Tranebergsbron. T5, K8, Pris.60.kr 111.699, Stockholm. Utsikt från Tranebergsbron. T5, K8, Pris.60.kr

 

112.809, Stockholms omgifningar. Tranebergsbro. fr OII stpl Stockholm 16.8.07, T1, K6, Såld 112.810, Nya Tranebergsbron. (spårvagn). fr GV stpl Stockholm 6.11.14, K8, Såld

 

112.811, Nya Tranebergsbron. (spårvagn). fr GV stpl Stockholm 1.8.16, K6, Såld 112.812, Den nya Tranebergsbron. fr stpl, T4, K7, Pris.60.kr

 

112.813, Flygfoto över Traneberg. Stockholm. T5, K8, Såld 107.994, Stockholm. Tranebergsron vid flygplan. T4-5, K8, Pris.80.kr

 

   
82.191, Tranebergsbro. T5, K7, Pris.30 56.877, Tranebergsbron. fr stpl Stockholm 25.11.34, K7, Pris.40.kr

 

 
91.384, Tranebergsbro. fr stpl 1944, K7, Pris.30.kr 82.187, Tranebergsbro. T5, K8, Pris.30.kr

 

107.995, Utsikt över Tranebergsbro. T5, K8, Såld 79.768, Nya Tranebergsbro. fr stpl T5, K7, Pris.140.k
 
 
Till vykort: Bromma flygplats, Drottningholm, Hässelby, Riddersvik, Nockeby, Traneberg, Ulvsunda, Vällingby, Ålsten, Äppelviken, Västerort övrigt
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V