LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Värmdö övrigt

Bergabo, Betania, Björknäs, Björkskär, Björkudden,  Dragudden, Fagerdala, Fredriksberg, Fruvik, Furuskär, Fällström, Gustavsvik, Hemmestavik, Hjälmö, Kalvsvik, Kanholmsfjärden, Karlsvik, Kolström, Lillström, Ljungbergsgården, Marielund, Myrsjön, Mörtnäs, N:a Lagnö, Oxdjupet, Saltarö, Sjöliden, Strömma, Södernäs, Södra Stavsudda, Torsby, Trångholmen, Vik, Värmdö, Östertorp

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning

137.714, (Bergabo). fr stpl Saltsjö-Bo 22.12.50, K7, Pris.40.kr 115.578, Betania. Värmdö. T6, K8, Pris,.40.kr
108.302, Motiv från Dammen. Björknäs. T6, K7, Pris.40.kr 137.715, Björkskär.T6, K8, Pris.40.kr
115.576, Björkudden pr torbåt. Stockholm. T4-5, K7, Pris.80.kr 137.716, Parti af Björkudden. T1, K8, Pris.60.kr
108.316, Dragudden. Frälsningsarméns Riksungdomsgård. Kurs- och Ledarinstitut. N. Värmdö. T6, k8, Pris.40.kr 137.717, Värmdö. Badberget. Fagerdala. T6, K8, Pris.50.kr
115.573, Fredriksberg Pensionat, Klinten.T5, K8, Pris.120.kr 108.318, Värmdö. Utsikt från Fruvik. fr stpl Stockholm, T4, K8, Pris.80.kr
137.720, Utsikt från Furuskär. T3, K8, Pris.40.kr 137.721, Motiv från Furuskär. T3, K8, Pris.50.kr
137.722, Fällström. fr GV stpl Stockholm 8.5.18, K8, Pris.120.kr 137.723, Fällström. fr GV stpl Stockholm 31.5.18, K7, Pris.120.kr
108.331, Gustavsviks Pensionat och Vilohem med Annexet sett från landsidan T4, K7, Pris,120.kr
137.724, Strandpromenaden vid Gustavsvik. (c:a 800 m vid Baggensfjärden). T4, K8, Pris.60.kr 137.725, Gustavsvik. På pensionatets altan. T4, K8, Pris.60.kr
137.726, Hemmestavik. Nytorps Pensionat. fr stpl Hemmestavik 1949, K7, Pris.120.kr 137.727, S/S Waxholm angör Hjälmö brygga. T6, K8, Pris.
108.338, Parti från Kalvsvik. T5, K8, Pris.80.kr 91.896, Kappsegling å Kanholmsfjärden. fr stpl ÅXP 54 28.7, T5,  K7, Pris.60.kr
108.339, Karlsvik. Värmdöviken. fr stpl Norra Vär(mdö) 16.7.52, K7, Pris.80.kr 98.699, Parti af Kolström. T1, K8, Pris.60.kr
95.790, Vy över Lillström. T5, K8, Pris.120.kr 108.344, Nedre hallen i semesterhemmet Ljungbergsgården vid Torsbyfjärden. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr
137.728, Marielund. Strömma Kanal. T3, K8, Pris.140.kr 83.557, Motiv från Myrsjön, Värmdön. T5, K8, Pris.50.kr
137.729, Mörtnäs. Thorsbyfjärd. Värmdö. T4, K8, Pris.140.kr 108.349, Värmdö. Mörtnäs. T5, K8, Pris.80.kr
108.350, Semesterhemmet Granliden. N:a Lagnö. Gustavsberg. T6, K8, Pris.40.kr 137.730, Värmdö. Utsikt över Oxdjupet och Thorsbyfjärd. (Jätten Finn). T6, K8, Pris.60.kr
39.566, Motiv från Saltarö. fr stpl 8.7.82, K7, Pris.30.kr 108.357, Syskonbandets Semesterhem Sjöliden, Värmdö. T6, K8, Pris.30.kr
137.731, Värmdö. Parti av Strömma bro. fr stpl, T5, K8, Pris.80.kr 137.732, (Södernäs). fr OII stpl 1902, K6, Pris.60.kr
137.733, Södra Stavsudda. fr stpl 1947, K8, Pris.60.kr 91.905, Värmdö. Utsikt över Torsbyfjärd. T5, K8, Pris.40.kr
115.588, Meeths Semesterhem. Trångholmen. fr stpl Stockholm 8.7.37, K7, Pris.80.kr
137.734, Viks skola. Värmdö. (Esperanto-tryck på adressidan). fr stpl 1932, T4, K8, Pris.120.kr 137.735, Wermdö-Wijks säteri. fr stpl Fruvik, T4, K7, Pris.80.kr
137.736, Församlingsgården. Wärmdö. fr stpl 1926, K8, Pris.80.kr 137.737, "Stugan" Östertorp. fr stpl Fågelbro 31.12.42, K8, Pris.60.kr
137.738, Parti från Stockholms Skärgård. fr GV stpl Stockholm 8.7.14, K6, Pris.40.kr 137.739, Från Skärgården. T1, K8, Pris.40.kr
115.593, Värmdö kyrka från 1300-talet. T5, K8, Pris.40.kr 108.364, Värmdö kyrka med Sockenstugan. fr stpl Värmdö Kyrkplats 9.7.36, K8, Pris.120.kr
137.740, Vermdö Kyrka. ofr, T2, K7, Pris.40.kr 56.865, Värmdö Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr
50.351, Värmdö kyrka. fr stpl, T5, K8, Pris.30.kr 50.426, Värmdö Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr
50.322, Värmdö. Kyrkan. T6, K8, Pris.30.kr 83.555, Värmdö Kyrka från 1300-talet. T6, K8, Pris.30.kr
98.689, Värmdö Kyrka. T6, K8, Pris.30.kr 115.592, Värmdö kyrka från 1300-talet. T6, K8, Pris.30.kr
95.761, Värmdö kyrka från 1300-talet. Altarskåp från 1480. T6, K8, Pris.30.kr
137.741, Värmdö Kyrka från 1300-talet. Predikstolen. T6, K8, Pris.30.kr 137.742, Värmdö Kyrka från 1300-talet. Predikstolen. T6, K8, Pris.30.kr
137.743, Sankt Olofskåpet i Värmdö kyrka. T6, K8, Pris.30.kr 137.744, Värmdö Kyrka från 1300-talet. Sankt Olovsbild. T6, K8, Pris.30.kr
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V