LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Stockholm i fordna dagar

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

   
84.894, Mosebackes Källare i fordna dagar, Stockholm. K.3647. T1, K8, Pris.60.kr 109.181, Nr 10 Norrtullsgatan, Hörnet af Odengatan. (Åkeriet), Stockholm. K.3648, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.182, Österlånggatan 51, Stockholm. K.3649, T1, K8, Pris.60.kr 109.183, Stureplan nr 20, Stockholm. K.3650, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.184, Drottninggatan med bakelseståndet i hörnet af sqvalbänken, Stockholm. K.3651, T1, K7, Pris.60.kr 109.185, Motanders Mariege å Kongl. Djurgården, Stockholm. K.3652, T1, K8, Såld

 

   
84.895, Skinnasviksbergen, Stockholm. K.3653, T1, K8, Pris.60.kr 109.186, Tivoli vid Norrtullsgatan. Kv. Trumpetaren. Frejg. Upplandsg - Heimdalsg. -  Vidargatan, Stockholm. K.3654, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.187, Gamla Bollhuset, (Finska Kyrka), Stockholm. K.3655, T1, K8, Pris.60.kr 109.188, Stortorget med gamla rådhuset, Stockholm. K.3656, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.189, Julmarknaden på Stortorget år 1650, Stockholm. K.3657, T1, K8, Pris.60.kr 84.896, Röda Slussen sedt från Mälarsidan, Stockholm. K.3658, T1, K8, Pris.60.kr 109.190, Academien, Stockholm. K.3659, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.191, Norr Tull, Stockholm. K.3660, T1, K8, Pris.60.kr 109.192, Gröna Gatan, Stockholm. K.3661, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.193, B. Lidners bostad, (Stånddrabantens gård), Stockholm. K.3662, T1, K8, Pris.60.kr 17.032, "Mäster Anders" å Kungsholmen, Stockholm. K.3663, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.194, Carl den XV Port, Stockholm. K.3664, T1, K8, Pris.60.kr 109.195, Gamla Vindragarehärberget, Stockholm. K.3665, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
84.891, Hornskroken (Drottning Christinas egendom), Stockholm. K.3666, T1, K8, Pris.60.kr 109.196, Rotundan i Humlegården, Stockholm. K.3667, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.197, 18-20, Tre backa lång (rifvet). Nu Tegnérbacken, Stockholm. K.3668, T1, K8, Pris.60.kr 109.198, Riddarholmskyrkans fordna utseende, Stockholm. K.3669, T1, K8, Pris.60.kr 109.199, (Västerlånggatan 24 ? Sandbergs Kafé), K.3670, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.200, Montages Russes på Djurgården 1830, Stockholm. K.3671, T1, K8, Pris.60.kr 109.201, Källaren Victoria, Stockholm. K.3672, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
84.893, Bysis, Stockholm. K.3673, T1, K8, Pris.60.kr 84.892, Blå Slussen, Stockholm. K.3674, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
84.897, Källaren Hamburg vid Götgatan 47, Stockholm. K.3675, T1, K8, Pris.60.kr 109.202, Kronqvarns gränd, Stockholm. K.3676, T1, K8, Pris.60.kr

 

   
109.203, Mindre teatern, Stockholm. K.3688, T1, K8, Pris.60.kr 109.204, Stigbergsgatan N:o 27-29, Stockholm. K.3690, T1, K8, Såld

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V