LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Enköping

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Enköping.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

116.870. Enköping. Höghuset. Bergsgårdarna. pl. T6. K7. Pris.40.kr 116.871. Enköping. Drottninggatan med Komministergården. T5. K8. Pris.50.kr

 

116.872. Eknäs hemskola. Enköping. T5. K7. Pris.50.kr

 

116.873. Enköping. Parti af Enköpingsån. fr. OII. stpl Enköping 18.4.1905. K7. Pris.50.kr 116.874. Enköping. Parti af ån. fr. OII. stpl Enköping 19.11.1904. K7. Pris.60.kr

 

116.875. Fagerudd. Enköping. fr. GV. stpl Enköping 3.8.1914. K8. Pris.50.kr 116.876. Matsalen. Fagerudd. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

25.836. Backvillan. Fagerudd. T5. K8. Pris.50.kr 25.835. Restaurangen. Fagerudd. fr. stpl Enköping 13.8.54. K8. Pris.50.kr

 

25.837. Strandvillan. Fagerudd. T5. K8. Pris.50.kr

 

116.877. Enköping. Fanna. T5. K8. Pris.40.kr 116.878. Flygfoto över Enköping. T5. K8. Pris.50.kr

 

90.568. Enköping. Parti af Gröngarnskog. fr. OII. stpl Enköping 19.12.1899. K7. Pris.160.kr 25.824. Enköping. Haga. T2. K8. Såld

 

68.097. Enköping. Hamnen. fr. OII. stpl PKXP 25.9.1908. K7. Pris.180.kr 51.145. Enköping. Jernvägs Station. fr. OII. stpl 20.11.1903. K7. Pris.260.kr

 

53.285. Enköping. Jernvägsstationen. fr. OII. stpl Enköping 28.2.1903. K6. Pris.140.kr 81.461. Enköping. Järnvägsstationen. fr. OII. stpl Enköping 15.4.1902. K7. Pris.240.kr

 

14.262. Enköping. Klosterruinen. T5. K8. Pris.40.kr 104.225. Kungsgatan. Enköping. T3. K7. Pris.120.kr

 

116.879. Enköping. Kungsgatan. T3. K8. Pris.140.kr 104.224. Enköping. Parti af Kungsgatan. ofr. T2. K8. Pris.120.kr

 

116.880. Kyrkan. Enköping. fr. OII. stpl Enköping 6.5.1904. K7. Pris.50.kr 101.902. Enköping från Kyrkbacken. T1. K8. Pris.80.kr

 

14.239. Parti af Kyrkogatan. Enköping. fr. stpl Bergsjö 7.9.1908. K7. Såld 104.226. Enköping. Kyrkogatan. fr. GV. stpl PKP73 24.8.19. K8. Pris.120.kr

 

116.881. Enköping. Parti af Kyrkogatan. fr. OII. stpl Enköping 4.2.1904. K7. Pris.140.kr 68.083. Enköping. Kyrkogatan. fr. OII. stpl Enköping 5.1.1904. K7. Pris.120.kr

 

14.298. Enköping. Ljunggården och Höghuset. T5. K8. Pris.40.kr 116.882. Enköping. Nynäs. ofr. T2. K8. Såld

 

14.275. Enköping. Parti av P1 Pansarlivgarde. fr. stpl Enköping 25.3.54. K8. Såld

 

14.266. Enköping. Prästgården. T5. K8. Pris.40.kr 14.287. Enköping. Rådhuset. T5. K8. Såld

 

31.940. Enköping. Stadshotellet. fr. GV. stpl Enköping 29.1.1912. K8. Såld 104.230. Enköping. Telegrafen. T5. K8. Pris.50.kr

 

14.264. Enköping. Tingshuset. fr. stpl Enköping 16.11.64. K8. Pris.40.kr 25.833. Torgbrunnen och Stadshotellet. Enköping. T5. K8. Pris.40.kr

 

68.086. Enköping. Torget. fr. OII. stpl Enköping 27.7.1903. K7. Pris.60.kr 116.883. Enköping. Torget. fr. stpl Enköping. T5. K7. Såld

 

116.884. Enköping. Torggatan. ofr. T5. K8. Pris.60.kr 116.885. Enköping. Trekanten. fr. OII. stpl Enköping 17.6.1908. K6. Pris.60.kr

 

116.886. Enköpings Utställningen. fr. stpl. T5. K7. Pris.60.kr 84.406. Enköpings Utställningen. ofr. T5. K7. Pris.60.kr

 

14.217. Doktor Westerlund. Hans gård och mottagningsrum. fr. OII. stpl Stockholm 5.8.02. K7. Pris.260.kr 90.574. Hälsning från Enköping. fr. OII. stpl Enköping 26.4.1905. K7. Pris.260.kr

 

14.222. Doktor Ernst Westerlund. Enköping. T1. K8. Pris.80.kr 31.942. Enköping. Dr Westerlunds minnessten i Stadsparken. T5. K8. Pris.40.kr

 

14.271. Enköping. Vårfrugatan. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

38.924. Enköping. Utsikt från Åsen. fr. OII. stpl Nyköping. T1. K8. Pris.60.kr 94.306. Parti av Enköping. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

116.887. Enköping. fr. OII. stpl Torstunaby 3.12.1904. K7. Pris.220.kr 60.469. Enköping. Kyrkan. Dr E. Westerlund. Dygdensberg. Järnvägsstationen. Hamnen. Stadshotellet. Kungsgatan. Kyrkogatan. Parti af Kyrkogatan. T3. K8. Pris.260.kr

 

Till vykort 

E - G 

    
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V