LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Vykort Enköping

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Enköping.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

134.870. Enköping. Bredsandsbadet. T6. K8. Pris.40.kr 25.836. Backvillan. Fagerudd. fr. stpl Enköping 1 31.8.53. K8. Pris.50.kr

 

25.835. Restaurangen. Fagerudd. fr. stpl Enköping 1 16.8.58. K8. Pris.50.kr 14.260. Sällskapsrum. Fagerudd. fr. stpl Enköping 1 23.8.55. K7. Pris.40.kr

 

134.871. Enköping. Församlingshemmet från gårdssidan. fr. stpl Enköping 12.5.76. K8. Pris.40.kr 14.223. Enköping. Parti af Gröngarnskog. T1. K8. Pris.40.kr

 

104.223. Enköping. Hamnen. STF. T6. K8. Pris.80.kr 134.872. Enköping. Hornö. Hemskola. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.873. Enköping. Jernvägsstationen. fr. OII. stpl Enköping 18.2.1901. K7. Pris.140.kr

 

134.874. Enköping. Järnvägsstationen. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 134.875. Enköping. Järnvägsstationen. T6. K8. Pris.80.kr

 

14.262. Enköping. Klosterruinen. T5. K8. Pris.40.kr 134.876. Enköping. Korsängsskolan och Vattentornet. T6. K7. Pris.40.kr

 

134.877. Enköping. Kungsgatan vid strömparterren. pl. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.878. Enköping. Kyrkan. fr. OII. stpl Enköping 24.12.1905. K7. Pris.360.kr 14.243. Enköpings Kyrka. fr. OII. stpl Enköping 1.3.1905. K7. Pris.40.kr

 

38.912. Enköping. Portalen till kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 134.879. Enköping. Kyrkan. Post och Tele. T5. K7. Pris.40.kr

 

134.880. Enköping. Kyrkbacken. fr. OII. stpl Grillby 31.7.1911. K8. Pris.360.kr 134.881. Enköping sedd från Kyrkbacken. fr. OII. stpl Enköping 7.2.1902. K7. Pris.160.kr

 

68.083. Enköping. Kyrkogatan. T1. K8. Pris.120.kr 53.544. Från Sveriges Städer. Enköping. Parti af Kyrkogatan. T2. K7. Pris.60.kr

 

134.882. Enköping. Kyrkogatan. fr. stpl Enköping 4.9.1925. K8. Pris.60.kr 68.090. Enköping. Kyrkogatan. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

14.298. Enköping. Ljunggården och Höghuset. T5. K8. Pris.50.kr 134.883. Enköping. Medborgarhuset Joar Blå. T6. K8. Pris.40.kr

 

14.266. Enköping. Prästgården. T5. K8. Pris.40.kr 134.884. Flygvy. Romberga. Enköping. T6. K8. Pris.40.kr

 

14.268. Enköping. Stadshotellet. fr. stpl Enköping 22.7.52. K8. Pris.50.kr

 

25.833. Torgbrunnen och Stadshotellet. Enköping. fr. stpl Enköping 6.8.61. K8. Pris.40.kr 134.885. Enköping. Torget med Professor Nils Sjögrens "De fyra elementens brunn". pl. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.886. Enköping. Torget. T6. K8. Pris.40.kr 134.887. Hälsningar från Enköping. Torget. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.888. Enköping. Doktor Ernst Westerlund. fr. OII. stpl Enköping 14.5.1902. K7. Pris.120.kr 14.222. Doktor Ernst Vesterlund. Enköping. T1. K8. Pris.80.kr

 

31.942. Enköping. Dr Westerlunds minnessten i Stadsparken. T5. K8. Pris.40.kr

 

68.084. Enköping. T1. K8. Pris.80.kr 134.889. Enköping. Parti från Enköping. T1. K8. Pris.120.kr

 

38.924. Enköping. Utsikt från Åsen. T1. K8. Pris.60.kr 90.574. Hälsning från Enköping. fr. OII. stpl Enköping 4.1. 1906. K7. Pris.260.kr

 

134.890. Hälsning från Enköping. Kyrkogatan. Klosterruinen. Strömparterren. Kyrkogatan. Torget med Stadshotellet. Kungsgatan. Kyrkan. Kungsgatan. T5. K8. Pris.50.kr 134.891. Enköping. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.892. Enköping. T6. K8. Pris.30.kr 134.893. Hälsning från Enköping. Kyrkan. Stora torget med "Elementens brunn". Dr Westerlunds byst. Lasarettet. Stora Torget. Bron från Strömparterren. T6. K8. Pris.30.kr

Till vykort 

E - G 

    
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V