LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Östhammar

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det fler motiv från Östhammar.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

119.480. Östhammar. Kallbadhuset. T1. K8. Pris.80.kr 38.880. Östhammar. Varmbadhuset. T1. K8. Såld

 

22.639. Östhammar. Parti af Badanstalten. ofr. T1. K7. Pris.140.kr 119.481. Östhammar. Drottninggatan. fr. stpl PKP 251 2.8.41. K7. Såld

 

38.870. Östhammar. Hamnen. T5. K8. Pris.50.kr 119.482. Östhammar. Hamnparti. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.483. Östhammar. Krutudden. fr. stpl Östhammar 3.7.59. K8. Pris.50.kr

 

22.674. Kvarngatan. Östhammar. T2. K8. Pris.120.kr 22.565. Östhammar. Kvarngården. Gammelhus. T5. K8. Pris.40.kr

 

22.638. Östhammar. Kyrkan. T3. K8. Pris.30.kr 119.484. Östhammar. Kyrkan interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

20.658. Östhammar. Missionskyrkan. T4. K8. Pris.50.kr 22.698. Östhammar. Prästgatan. T4. K8. Pris.50.kr

 

22.634. Torget med Rådhuset i Östhammar. (P. Th. Millers Järn & Redskapshandel).T3. K8. Pris.80.kr 119.485. Östhammar. Torget med Rådhuset. fr. stpl Östhammar 11.7.59. K7. Såld

 

81.449. Östhammar. Sjötullen. fr. stpl PLK 266 18.7.1932. K8. Såld 22.587. Östhammar. Sjötullen. fr. stpl Östhammar 6.7.55. K7. Pris.40.kr

 

22.536. Östhammar. Stadshotellet. T5. K8. Pris.50.kr

 

22.663. Östhammar. Strandparti. fr. stpl Östhammar 13.7.26. K8. Pris.50.kr 119.486 Östhammar. Strandparti. fr. stpl Norrskedika 31.7.63. K7. Pris.60.kr

 

22.671. Södra Tullportsgatan. Östhammar. fr. OII. stpl Östhammar 18.6.1905. K7. Såld 22.580. Östhammar. Södra Tullportsgatan. fr. stpl Norrskedika 26.7.54. K8. Pris.60.kr

 

119.487. Flygfoto över Östhammar. T5. K8. Pris.50.kr 119.488. Östhammar från kyrktornet. fr. OII. stpl Stockholm 25.8.1905. K7. Pris.80.kr

 

22.604. Östhammar. Vy från "Utsikten" (Mot norr). fr. OII. stpl Östhammar 26.7.1909. K7. Pris.60.kr 22.689. Parti af Östhammar. fr. OII. stpl Östhammar 13.7.1907. K7. Pris.60.kr

 

55.774. Östhammar. Kyrkan. Utsiktstornet. Drottninggatan och Rådhuset. Staden sedd från kyrktornet. Affärsgata. Länslasarettet. Parti från Hamnen. Badanstalten sedd från Kallbadhuset. fr. OII. stpl Östhammar 8.5.1908. K7. Såld

 

Till vykort 

Y - Ö

    
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V