LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Degerfors

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Degerfors.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

129.062. Degerfors. Agens torg. T6. K8. Pris.50.kr 129.063. Apoteket. Degerfors. pl. T5. K6. Pris.50.kr

 

49.038. Degerfors. Bergtjärn. T5. K8. Pris.40.kr 129.064. Degerfors. Folkets Hus. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr

 

92.412. Folkparkens dansbana. Degerfors. T4. K8. Pris.60.kr

 

49.043. Jannelund. Degerfors. T3. K8. Pris.120.kr 129.065. Gata i Jannelund. Degerfors. fr. stpl Degerfors 6.3.1925. K8. Pris.50.kr

 

129.066. Degerfors. Jannelund. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 97.139. Jannelund. Degerfors. T5. K8. Pris.50.kr

 

49.042. Degerfors. Kanada. T4. K8. Pris.60.kr 129.067. Degerfors. Kraftstationen. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.068. Degerfors Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 129.069. Degerfors. Interiör av kyrkan. ofr. T3. K8. Såld

 

129.070. Degerfors Kyrkoby. T5. K8. Pris.40.kr 81.533. Degerfors. Letälven. fr. stpl Kristinehamn 13.7.54. K8. Pris.40.kr

 

129.071. Degerfors. Medborgargatan. T6. K8. Pris.50.kr 129.072. Degerfors. Medborgaregatan. fr. stpl. K8. Såld

 

129.073. Degerfors. Medborgarplatsen. T6. K8. Pris.40.kr 129.074. Möbelcentralen i Degerfors-Karlskoga KB. fr. stpl. K8. Pris.40.kr

 

129.075. Degerfors. Utsikt över Stora Valla. T6. K8. Pris.40.kr 129.076. Degerfors. Tjänstemannamässen. T6. K8. Pris.50.kr

 

129.077. Hälsning från Degerfors. fr. stpl PKP 19 10.1.57. K8. Pris.50.kr

 

129.078. Degerfors. fr. stpl. T6. K8. Såld 129.079. Hälsning från Degerfors. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.080. Degerfors. T6. K8. Pris.30.kr 129.081. Hälsning från Degerfors. fr. stpl. T6. K7. Såld

 

129.082. Hälsning från Degerfors. T6. K8. Pris.30.kr 129.083. Hälsning från Degerfors. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.084. Degerfors. T6. K8. Pris.30.kr

 

Till vykort Värmland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V