LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Karlskoga

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Karlskoga.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

129.331. Karlshall och Bredablick. Karlskoga. pl. T2. K6. Pris.80.kr 129.332. Karlskoga. Carl IX. Minnessten. fr. stpl Bofors 24.10.1927. K7. Pris.40.kr

 

102.109. Aktiebolaget Dahlins lokaler. Karlskoga. fr. OII. stpl PLK 339D 10.6.1910. K7. Pris.240.kr

 

97.123. Karlskoga. Parti av Ekmansdalen. fr. stpl Karlskoga 1 12.7.54. K8. Pris.50.kr 129.333. Karlskoga. David Wretling "Nya vingar" i Ekmansparken. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.334. Karlskoga. Interiör i Folkets Hus. T6. K8. Pris.40.kr 129.335. Folkets Park. Karlskoga. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.322. Karlskoga. Folkhögskolan. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr 93.046. Karlskoga Folkskola. fr. GV. stpl Karlskoga 5.11.1917. K8. Pris.80.kr

 

49.269. Karlskoga Järnvägsstation. T1. K7. Pris.340.kr 129.330. K-Center i Karlskoga. T6. K8. Såld

 

129.323. Karlskoga Konsthallen. fr. stpl Karlskoga 2.7.57. K8. Pris.40.kr

 

129.325. Kyrkan. Karlskoga. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr 129.328. Karlskoga. Interiör av Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.327. Karlskoga. Krematoriet. T5. K8. Såld 129.326. Karlskoga. Nya kyrkogården. Gravkapellet. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.336. Karlskoga. Lasarettet. T5. K8. Pris.50.kr 129.337. Karlskoga. Lasarettet. T5. K8. Såld

 

97.178. Karlskoga. Missionskyrkan. T5. K8. Pris.40.kr 97.179. Näset. Karlskoga. fr. OII. stpl Karlskoga 2.11.1906. (Sidostämpel Jultomtarnes Bazar 1906 Karlskoga). K8. Pris.80.kr

 

104.462. Karlskoga. Praktiska Läroverk. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

129.321. Praktiska skolan. Karlskoga. fr. GV. stpl PKXP No 9B 17.6.1914. K7. Pris.140.kr 129.320. Karlskoga Praktiska Skola. pl. T1. K6. Pris.60.kr

 

71.795. Karlskoga Prostgård. fr. OII. stpl Karlskoga 27.2.1905. K7. Pris.60.kr 129.338. Prostgården. Karlskoga. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.339. Utsikt från Rävåskullen. Karlskoga. T5. K8. Pris.40.kr 102.111. Karlskoga Sjukhus. fr. GV. stpl Karlskoga 26.1.1915. K7. Pris.80.kr

 

129.340. Karlskoga. Skranta. T4. K8. Pris.40.kr 97.181. Karlskoga. Sparbankshuset. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

129.329. Karlskoga. Stadshotellet. T6. K8. Pris.40.kr

 

69.921. Karlskoga. Stadshuset. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 49.062. Borggården. Stadshuset. Karlskoga. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.324. Karlskoga. Centralplan med Stadsteatern. fr. stpl. T6. K8. Såld

 

129.341. Karlskoga. Torget med Spongs Bokhandel. T5. K8. Såld 129.342. Karlskoga. Torget. T6. K8. Såld

 

69.922. Karlskoga. Valåsens Herrgård. T5. K8. Pris.50.kr 129.343. Karlskoga. Varmbadhuset. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.344. Karlskoga. Vattenfontän. fr. stpl Karlskoga 19.4.1927. K8. Pris.50.kr 97.127. Karlskoga. Utsikt från Vida-Blick. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.345. Hälsning från Karlskoga. Praktiska Läroverket. Bofors Hotell. Sparbankshuset. Kyrkan. Hembygdsgården. Kyrkplatsen. Landsvägsbron. Kungsvägen. T5. K8. Pris.50.kr 129.346. Hälsning från Karlskoga. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.347. Hälsning från Karlskoga. N. B. J:s lok år 1873. Utsikt med Stadshotellet. Badplats vid sjön Möckeln. Stadshotellets Borggård. T6. K8. Pris.30.kr 129.348. Hälsning från Karlskoga. Utsikt. Konsthallen. Kyrkan. Stadshotellet. Ekmanska Parken. T6. K8. Pris.30.kr

 

104.464. Karlskoga. fr. OII. stpl PLK 339A 29.3.1908. K7. Pris.120.kr 102.113. Karlskoga. fr. stpl. T3. K8. Pris.120.kr

 

129.349. Brand i Karlskoga. Foto: Albin Anderssons Fotografiatelje. T1. K8. Pris.160.kr

 

129.350. (Karlskoga). Foto: Alb. Andersson. Karlskoga. fr. stpl. T4. K7. Pris.60.kr 129.351. Karlskoga från sjösidan. fr. stpl. T1. K7. Pris.120.kr

 

104.465. Karlskoga. fr. OII. stpl Karlskoga 8.7.1909. K8. Pris.120.kr 129.352. Timmerkörning. Karlskogatrakten. STF. T4. K8. Pris.50.kr

 

Till vykort Värmland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V