LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Karlstad Utställningar

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Karlstad Utställningar.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Lantbruksutställning i Karlstad 1903
 

129.913. Totalvy af Landtbruksutställningen i Karlstad 1903. fr. OII. stpl Kristinehamn 5.6.1903. K7. Pris.140.kr

 

129.914. Karlstad. Entréen till Landtbruksutställningen 1903. fr. OII. stpl Hemse 26.10.1904. K7. Pris.120.kr 89.428. Utställningen i Karlstad 1903. Kronprinsparet utdelar hedersprisen. fr. OII. stpl Karlstad 9.7.1903. K7. Pris.120.kr

 

24.106. Vermlands läns Kongl. Hushållningssällskaps Hundraårsutställning 1903. Karlstad. Officiella brefkort. Kronprinsen öppnar landtbruksutställningen. fr. OII. stpl Karlstad 28.6.1903. K7. Pris.120.kr 70.192. Kronprinsparet anländer till Karlstad 1903. fr. OII. stpl ÅBXP 100 31.7.1903. K8. Pris.120.kr

 

94.444. Vermlands läns Kongl. Hushållningssällskaps Hundraårsutställning 1903. Karlstad. Officiella brefkort. Industriutställningen Entréen. fr. OII. stpl Karlstad 26.6.1903. K7. Pris.120.kr 24.107. Vermlands läns Kongl. Hushållningssällskaps Hundraårsutställning 1903. Karlstad. Officiella brefkort. Finnstugan. (Interiör.) fr. OII. stpl Väse 29.6.1903. K7. Pris.120.kr

 

24.105. Vermlands läns Kongl. Hushållningssällskaps Hundraårsutställning 1903. Karlstad. Officiella brefkort. Industrihallen. fr. OII. stpl Karlstad 21.6.1903. K7. Pris.120.kr 89.429. Vermlands läns Kongl. Hushållningssällskaps Hundraårsutställning 1903. Karlstad. Officiella brefkort. Industrihallen. fr. OII. stpl Karlstad 27.6.1903. K7. Pris.120.kr

 

Värmlandsutställningen 1929

47.773. Värmlandsutställningen 1929. Häradsgatan. T4. K8. Pris.50.kr 47.775. Värmlandsutställningen 1929. Nyeda Härad. T4. K8. Pris.50.kr

 

47.769. Värmlandsutställningen 1929. Häradsgatan. T4. K8. Pris.50.kr 47.770. Värmlandsutställningen 1929. Häradsgatan. T4. K8. Pris.50.kr

 

47.771. Värmlandsutställningen 1929. Häradsgatan. T4. K8. Pris.50.kr 24.187. Värmlandsutställningen 1929. Häradsgatan. T4. K8. Pris.50.kr

 

47.768. Värmlandsutställningen 1929. Häradsgatan. T4. K8. Pris.50.kr 47.766. Från Värmlandsutställningens Häradsgatan. T4. K8. Pris.50.kr

 

47.767. Värmlandsutställningen 1929. Häradsgatan. Nordmarksrummet. T4. K8. Pris.50.kr. 129.915. Värmlandsutställningen 1929. Jösse Härad. T4. K8. Pris.50.kr

 

Karlstadsutställningen 1947

89.430. Karlstadsutställningen 1947. pl. Utställningsstämpel Karlstad Utställningen Värmland visar 25.7.47. K8. Pris.60.kr

 

Till vykort Värmland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V