LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Molkom

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Molkom.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

15.904. Dala Väveri A-B. Molkom. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 29.355. Molkom. Doktor Lindbloms villa. T3. K8. Pris.50.kr

 

129.442. Finngård. Molkom. fr. OII. stpl. T2. K6. Pris.50.kr

 

89.405. Molkoms Folkhögskola. fr. stpl. T2. K8. Pris.80.kr 129.443. Molkom. Folkhögskolan. T5. K8. Pris.50.kr

 

15.891. Folkhögskolans Elevhem. Molkom. fr. OII. stpl PKXP No 96 3.1.1904. K8. Pris.120.kr 129.444. Molkom. Rektorsbostaden vid Folkhögskolan. fr. stpl Molkom 2.7.51. K8. Pris.40.kr

 

129.445. Fösked Herrgård. Molkom. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.60.kr 31.787. Molkom. Graninge Vilohem vid Molkom. pl. T3. K7. Pris.60.kr

 

129.446. Molkom. H.S.B. husen. T6. K8. Pris.60.kr

 

52.051. Molkoms Järnvägsstation. T3. K7. Pris.160.kr 129.447. Parti av Molkom. fr. stpl Molkom 2.3.60. K8. Pris.50.kr

 

15.895. Parti af Molkomssjön från skolhuset. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.50.kr

 

129.448. Molkom. Nyeds Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 29.352. Interiör af Nyeds Kyrka. T4. K8. Såld

 

129.449. Klockstapeln vid Nyeds Kyrka. fr. stpl. T3. K8. Pris.40.kr 129.450. Nyheds kyrka. Molkom. Interiör. Prostgården. Klockstapeln. fr. stpl. T4. K7. Pris.40.kr

 

129.451. Molkom. Nyeds Vårdanstalt. Backa. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 29.349. Parti av Molkom. Predikantbostaden. T4. K8. Pris.50.kr

 

129.452. Molkom. Solbacken. N:a Viken. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.453. Molkom. Solhälla. T5. K8. Pris.40.kr

 

31.785. Molkom. Parti av Tidafors. fr. stpl PKP 296C 19.8.44. K8. Pris.40.kr 15.898. Parti af Upperud. Molkom. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.50.kr

 

15.890. Från Molkoms Stationssamhälle. fr. OII. stpl PKXP No 96 11.7.1905. K8. Pris.160.kr 15.897. Molkoms stationssamhälle II. T3. K8. Pris.60.kr

 

129.454. Molkom. Värmland. fr. OII. stpl Sysslebäck 20.9.1907. K8. Pris.120.kr 102.175. Wermland. Molkom. fr. OII. stpl PKXP No 97 24.3.1903. K7. Pris.80.kr

 

129.455. Parti av Molkom. T3. K8. Pris.50.kr 129.456. Motiv från Molkom. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.457. Hälsning från Molkom. T5. K8. Pris.40.kr 129.459. Hälsning från Molkom. Folkhögskolan. Nyeds kyrka. Graninge Värdshus. Graningebadet. T6. K8. Pris.30.kr

 

Till vykort Värmland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V