LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Säffle

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Säffle.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

102.092. Seffle. Vy öfver Billeruds fabrik m. m. fr. OII. stpl PLK 202C 6.5.1907. K8. Pris.160.kr 129.641. Säffle. By kyrka. T4. K8. Pris.30.kr

 

129.642. Seffle. Byelfven (Öfversvämning). fr. OII. stpl PKXP 243B 3.8.1904. K7. Pris.80.kr 129.643. Bylunds Vandrarhem. Säffle. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.644. Säffle. Båthamnen. T5. K8. Pris.50.kr 129.645. Duseudde. Säffle. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

104.481. Folkhögskolan. Seffle. T3. K8. Pris.80.kr 129.646. Säffle. Ungdomsföreningen Fyrbåkens sommarhem. T4. K7. Pris.60.kr

 

129.647. Säffle. Hembygdsgården. pl. T5. K7. Såld 42.059. Säffle. Artisten Otto Hesselboms Villa. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.120.kr

 

102.094. Järnvägsgatan. Seffle. fr. OII. stpl Seffle 13.3.1903. K7. Pris.60.kr 104.483. Järnvägsgatan. Seffle. T3. K8. Pris.80.kr

 

129.648. Säffle. Järnvägsstationen. pl. T5. K7. Pris.120.kr 70.500. Järnvägsstationen. Seffle. fr. OII. stpl Karlstad 22.1.1905. K7. Pris.340.kr

 

97.196. Kanalen. Seffle. fr. OII. stpl Seffle 25.3.1905. K7. Pris.60.kr 129.649. Seffle kanal. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.50.kr

 

129.650. Seffle. Minnesstenen vid Kanalen. T3. K8. Pris.40.kr 129.651. Parti af kanalen. Seffle. fr. OII. stpl PKXP No 43A 7.5.1901. K7. Pris.60.kr

 

129.652. Säffle. Kanalen. fr. stpl. T5. K8. Pris.120.kr 94.437. Säffle. Kanalparti. (Oscar). fr. stpl. T5. K8. Såld

 

70.066. Säffle. Klockstapeln. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 129.653. Säffle. Lilla Torget. fr. stpl Molkom. T4. K8. Pris.60.kr

 

129.654. Säffle. Medborgarhuset. fr. stpl Säffle 28.3.70. K8. Pris.40.kr 129.655. Säffle. Missionskyrkan. fr. stpl Säffle 4.4.61. K8. Pris.30.kr

 

97.198. Säffle. "Näcken" av Vitalis Gustavsson. Kanaltorget. fr. stpl Säffle 6.8.55. K8. Pris.40.kr 102.100. Säffle. Utsikt från Sifhälla. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.50.kr

 

45.134. Säffle. Sjukhuset. T5. K8. Pris.50.kr 129.656. Säffle. Stadshuset. fr. stpl Säffle. T6. K8. Pris.30.kr

 

102.095. Säffle. Stationsgatan. pl. T5. K7. Pris.50.kr

 

102.096. Säffle. Parti med Strömbron. fr. stpl Säffle 18.5.65. K7. Pris.40.kr 42.063. Seffle. Strömmen. T3. K8. Såld

 

129.657. Olov Trätäljas gravhög. Säffle. T3. K8. Pris.40.kr 97.206. Säffle. Vattenfontänen med Näcken i förgrunden. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.658. Säffle. Vattentorn och Trätäljas kulle. T5. K8. Såld 129.659. Säffle. Västra Delen. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

102.098. Västra Storgatan. Seffle. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.120.kr 129.660. Säffle. Parti från Västra Storgatan. T5. K7. Pris.50.kr

 

102.099. Östra Storgatan. Säffle. fr. stpl Säffle 19.5.21. K7. Pris.80.kr 129.661. (Säffle). T2. K7. Pris.140.kr

 

70.063. Seffle från Vattentornet. fr. GV. stpl Linköping 19.2.20. K8. Pris.60.kr 129.662. Seffle. fr. OII. T2. K7. Pris.60.kr

 

97.213. Parti från Säffle. T4. K8. Pris.50.kr 104.485. Parti af Seffle. fr. OII. stpl Seffle 1.1.1910. K7. Pris.60.kr

 

129.663. Seffle. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr 89.411. Seffle. fr. OII. stpl Seffle 2.10.1901. K7. Pris.120.kr

 

104.486. Parti av Säffle. T5. K8. Pris.40.kr 129.664. Utsikt över Säffle. T5. K8. Pris.50.kr

 

102.101. Säffle. Glad Påsk! fr. stpl. T5. K7. Pris.60.kr

 

129.665. Säffle från flygplan. T5. K8. Såld 97.212. Flygvy över Säffle. fr. stpl. T6. K8. Såld

 

104.484. Seffle. Järnvägsgatan. Bykyrka. Folkhögskolan. Folkskolan. J. F. Jansons Manufakturaffär. Vy öfver Billeruds Fabrik m.m. Säffle. Parti af kanalen. T2. K7. Pris.200.kr 87.316. Seffle. Seffle kanal. Stationsgatan. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr

 

129.666. Hälsning från Säffle. fr. stpl Häljebol 1.7.58. K8. Pris.40.kr 97.210. Hälsning från Säffle. Stadshuset. Strömmen. By kyrka. Kanalidyl vid Stadsparken. "Näcken". T6. K8. Pris.30.kr

 

129.667. Hälsning från Säffle. Strömmen. Stadshuset. Nya Vattentornet. Bruksområdet. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr 129.668. Säffle. T6. K8. Pris.30.kr

 

Till vykort Värmland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V