LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Säffle

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

104.481, Folkhögskolan. Seffle. T3, K8, Pris.80.kr 104.482, Hamngatan, Seffle. T3, K8, Såld

 

104.483, Järnvägsgatan, Seffle. T3, K8, Pris.80.kr 102.098, Västra Storgatan, Seffle. fr OII stpl 9.1.1907, K8, Pris.120.kr

 

104.484, Seffle. Järnvägsgatan, Bykyrka, Folhögskolan, Folkskolan, J. F.  Jansons Manufakturaffär, Vy öfver Billeruds Fabrik m.m., Säffle, Parti af kanalen. T2, K7, Pris.200.kr 104.485, Parti af Seffle. fr OII stpl Seffle 1.1.1910, K7, Pris.60.kr

 

104.486, Parti av Säffle. T5, K8, Pris.30.kr 104.487, Parti af Seffle. T3, K8, Såld

Nedanstående vykort är förminskade

 
102.092, Seffle. Vy öfver Billeruds Fabrik m.m.fr OII stpl 202C 9.5.1907, K8, Pris.120.kr  102.093, Seffle. Folkskolan. fr OII stpl Seffle 13.5.1907, K8, Såld  42.059, Säffle. Artisten Otto Hesselboms villa. T3, K8, Pris.60.kr 102.094, Järnvägsgatan, Seffle. fr OII stpl Seffle 13.3.1903, K7, Pris.60.kr 93.058, Järnvägstationen, Seffle. fr OII stpl Seffle 5.8.1908, T1, K7, Såld

 

   
 97.196, Kanalen. Seffle. fr OII stpl Seffle 1905, K7, Pris.60.kr  97.197, Säffle, Kanalparti. T5, K7, Såld  94.437, Säffle. Kanalparti. (Oscar). fr stpl Säffle, T5, K7, Pris.120.kr 97.198, Säffle. "Näcken" av Vitalis Gustavsson. Kanaltorget. fr stpl Säffle 6.8.55, K7, Pris.40.kr 45.134, Säffle. Sjukhuset. T5, K7, Pris.40.kr

 

   
87.316, Seffle. Seffle kanal. Stationsgatan. T1, K8, Såld 102.095, Säffle. Stationsgatan. pl, T5, K7, Pris.40.kr  102.096, Säffle. Parti med Strömbron. fr stpl Säffle 19.5.66, K7, Pris.30.kr  97.206, Säffle. Vattenfontänen med Näcken i förgrunden. fr stpl 1964, K7, Pris.30.kr  70.063, Seffle från Vattentornet. fr GV stpl Linköping 19.2.20, K8, Pris.60.kr

 

 
 97.208, Säffle. Västra Storgatan. T5, K8, Såld  102.097, Säffle. Västra Storgatan. fr stpl Säffle 4.7.49, K7, Såld 102.098, Västra Storgatan. Seffle. fr OII stpl 9.1.1907, K8, Pris.120.kr 102.099, Östra Storgatan. Säffle. fr stpl Säffle 19.5.21, K7, Pris.80.kr 102.100, Säffle. Utsikt från Sifhälla. fr GV stpl 22.11.1918, K7, Pris.50.kr

 

   
 89.411, Seffle. fr OII stpl Seffle 2.10.1901, K7, Pris.80.kr  97.210, Hälsning från Säffle. T6, K8, Pris.30.kr 70.064, Utsikt över Säffle. T5, K8, Pris.40.kr 102.101, Säffle. Glad Påsk! fr stpl, T5, K7, Pris.60.kr 97.212, Flygvy över Säffle. Handels och Industrisad . Stad sedan 1951. fr stpl 17.7.77, K7, Pris.30.kr 97.213, Parti från Säffle. T4, K8, Pris.50.kr

 

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V