LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Vykort Sunne

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Sunne.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

23.756. Angersby (Sunne. Wermland) ("Berga" i Gösta Berlings Saga). T2. K8. Pris.50.kr 129.870. Sunne Hembygdsgård. Askersbygården. T5. K8. Pris.40.kr

 

70.107. Sunne. Brobystugan med Utsiktstornet. T5. K8. Pris.40.kr 129.871. Sunne. Buss och Järnvägsstationen. fr. stpl Sunne 26.6.52. K8. Såld

 

70.113. Flygfoto över By. Sunne. T5. K8. Pris.50.kr 129.872. Sunne Frykenbåten. Selma Lagerlöf. T5. K8. Pris.120.kr

 

129.873. Frykenstrands Pensionat. Sunne. fr. stpl PKP 67B 9.8.37. K8. Pris.50.kr 129.874. Frykenstrand. Sunne. T6. K8. Pris.40.kr

 

70.290. Fryxellsbysten vid Sunne kyrka. T4. K8. Pris.40.kr 129.875. Församlingshemmet. Sunne. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.876. Sunne. Gylleby herrgård. T5. K8. Pris.50.kr 129.877. Salongen på Gylleby. T5. K8. Pris.40.kr

 

70.110. Gästgifvargården. Sunne. ("Gästgifvargården nedanför Broby backar"). fr. OII. stpl Filipstad 28.6.1906. K8. Pris.60.kr

 

129.878. Hotell Gästis. Sunne. (Gästgivaregården nedanför Broby backar). T2. K8. Pris.50.kr 129.879. Sunne. Hotell Gästis. Broby Gästgivaregård i Gösta Berlings saga. T6. K8. Pris.40.kr

 

70.099. Gösta Berlings sista hem. T5. K8. Pris.40.kr 29.372. Sunne. Hamnen. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.880. Helgeby. (Sunne, Wermland). ("Munkeby" i Gösta Berlings saga). T1. K8. Pris.60.kr 129.881. Helgesäters Gästhem. Sunne. fr. stpl Sunne 1.7.61. K8. Pris.40.kr

 

129.882. Järnvägsparken. Sunne. T5. K8. Pris.50.kr 129.883. Turistbåten Kavaljeren i Frykensundet. fr. stpl PKP 221 2.7.52. K8. Pris.40.kr

 

70.096. Kontorsbyggningen. Sunne. T3. K8. Pris.50.kr

 

129.884. Sunne Kyrka (Wermland). ("Bro kyrka" i Gösta Berlings Saga). T1. K8. Pris.40.kr 31.798. Sunne kyrka. T4. K8. Pris.30.kr

 

129.885. Sunne. Långgatan. fr. stpl Sunne 14.11.26. K7. Pris.60.kr 129.886. Länsmansgården. Ulfsby Herrgård. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.887. Parti af Sunne municipalsamhälle. fr. stpl Sunne. T3. K7. Pris.160.kr 87.315. Sunne. Hotell Nilsson. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.888. Sunne Prostgård (Wermland). Anders Fryxells hem 1836-81. ("Bro prostg." i Gösta Berlings Saga). T1. K8. Pris.50.kr 129.889. Sunne. Samrealskolan. T5. K8. Pris.60.kr

 

84.513. Skinnargården (Sunne. Wermland). ("Helgesäter" i Gösta Berlings Saga.) T1. K8. Pris.50.kr 129.890. Sommarhemmet. Sundsberget. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.891. Parti från Sunne. Storgatan. fr. stpl Sunne 17.8.52. K7. Pris.60.kr

 

70.042. Sundsberg (Wermland). ("Björne" i Gösta Berlings Saga). T2. K8. Pris.50.kr 129.892. Sundsberg. (Björne i Gösta Berlings saga). T5. K8. Pris.40.kr

 

129.893. Sunne. Tingshuset. T6. K8. Pris.40.kr

 

87.318. Ulfsby Gård. Flygelbyggnaderna. T5. K8. Pris.40.kr 18.434. Ulfsby Gård. (Länsmansgården i Gösta Berlings saga). fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

23.760. Prestgården (Åmberg. Sunne). ("Broby Prestgård" i Gösta Berlings saga.) T1. K8. Pris.50.kr

 

104.500. Sunne. Nya bron och ångaren "Gösta Berling". fr. OII. stpl Råda 19.6.1902. K7. Pris.160.kr 97.164. Sunne. T1. K8. Pris.140.kr

 

35.714. Parti från Sunne. fr. GV. T2. K8. Pris.160.kr 129.894. Parti af Sunne-sundet. fr. stpl. T1. K7. Pris.120.kr

 

129.895. Gatuparti från Sunne. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 129.896. Sunne. Fryken sedd från kyrktornet. T3. K8. Pris.50.kr

 

129.897. Flygfoto över Sunne. T6. K8. Pris.50.kr

 

Till vykort Värmland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V