LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Axvall

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 3.000 vykort med motiv från Västergötland

 

120.072, Axvall. Folkhögskolan. T5, K8, Pris.50.kr 10.611, Folkhögskolan. Axvall. T4, K8, Pris.50.kr

 

21.089, Axvalls Folkhögskola. Lärare- och Elevbostäder. T5, K8, Pris.40.kr 120.073, Axvall. Folkhögskolan. Lärare och Elevbostäder. T5, K8, Pris.40.kr

 

10.610, (Folkhögskolan). fr stpl Axvall 6.8.1927, K7, Pris.50.kr 11.142, Axvalla Folkhögskola. Mässen. fr stpl Skövde 13.4.54, K7, Pris.50.kr

 

10.604, Husgärdets Egendom. Axvall. T2, K8, Pris.80.kr

 

10.560, Parti vid Husgärdet. Axvall. T2, K6, Pris.40.kr 10.561, Parti vid Husgärdet. Axvall. fr OII stpl Axvall 20.4.1910. K8. Pris.40.kr

 

120.074, Från H. M:ts Konung Gustaf V besök å Axvall 1910. K8, Pris.80.kr 109.635, Från H. M:ts Konung Gustaf V besök å Axvall 1910. fr OII stpl PLK 371 7.7.1910, K7, Pris.80.kr

 

10.565, Hälsning från Axvall. "På väg till marketenteriet". fr GV stpl PLK 230A 14.9.1911, K8, Pris.80.kr 10.600, Axvall. Högvakten, Tältlägret, Hemmarsch, Kasern, Badning, Kaserninteriör. fr OII stpl Göteborg 3.IX.01, K7, Pris.160.kr

 

120.075, Från Axvalla hed. Majstången reses. T2, K8, Pris.80.kr 120.076, Midsommardans på Axvalla hed. T2, K8, Såld

 

10.590, (Axvall 1901). pl, K6, Pris.40.kr 120.077, Foto: H. Johansson, Axvall. T2-3, K7, Pris.50.kr

 

120.078, Axvall. Skaraborgs läger. T1, K8, Såld 10.597, Axvall. Kungl. Skaraborgs Reg:tes Officerspaviljong. fr OII stpl Axvall, T2, K8, Pris.80.kr

 

10.570, Axvall. Kungl. Skaraborgs Reg:tes Officerspaviljong . fr OII stpl 8.9.1910, K8, Pris.80.kr 10.558, Kungl. Skaraborgs Reg:tes vakthus. Axvall. pl, K5-6, Pris.30.kr

 

21.085, Kungl. Skaraborgs regemente år 1832. T1, K8, Pris.120.kr 21.086, Axvall. Skaraborgs Regementes Lägervakt. T1, K8, Pris.120.kr 21.087, Kongl. Skaraborgs reg:te. T1, K8, Pris.120.kr

 

21.083, Axvall. Skaraborgsregementes läger, T1, K8, Pris.120.kr 120.079, Kungl. Skaraborgs Regemente. T1, K6, Pris.60.kr

 

120.080, Kungl. Skaraborgs Regemente 350 år 1631-1981. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr

 

10.592,  Läsesalongen å Vestgöta regem. Axvall. ofr, K8, Pris.80.kr 120.081, Axvall. Kungl. Västgöta Reg:tes Officerspaviljong. fr OII stpl Axvall 24.4.1911, K7, Såld

 

10.596, Kongl. Vestg. Reg:tes Vakthus. Axvall. fr OII stpl Axvall, T1, K7, Pris.80.kr 10.571, Axvall. Kungl. Västgöta Reg.tes vakthus. fr OII stpl Axvall 25.4.1911, K8, Pris.80.kr

 

120.085, Från Sveriges bygder. Prinshaga Axvall sedt från Sköfdejärnvägen. fr OII stpl 27.6.07, K7, Pris.60.kr

 

120.082, Remmingstorp. Axvall. fr OII stpl PKXP 7.10.1908, K8, Pris.50.kr 10.607, Remningstorps Egendom. Axvall. T2, K8, Pris.60.kr

 

10.573, Motiv från St Ekebergs Sanatorium. T3, K8, Pris.50.kr 10.574, Del af St. Ekebergs Sanatorium. Axvall. T3, K8, Pris.50.kr

 

11.139, Kroniska avd. St. Ekeberg. Axvall. fr stpl Axvall 1952. K8, Pris.50.kr 10.587, Matsalen i St. Ekebergs Sanatorium. Axvall. T3, K8, Pris.50.kr

 

10.582, Sysslomannens bostad. St. Ekebergs Sanatorium. Axvall., T3, K8, Pris.60.kr 10.580, Öfverläkarens bostad. St. Ekebergs Sanatorium. Axvall. T3, K8, Pris.60.kr

 

11.139, Kroniska avd. St. Ekeberg. Axvall. fr stpl Axvall 1952, K8, Prtis.50.kr 10.602, Utsikt från St. Ekebergs Sanatorium. Axvall. T3, K8, Pris.40.kr

 

120.083, St. Ekebergs sjukhus. Axvall. fr  stpl Axvall 12.3.81, K7, Pris.30.kr

 

109.634, Småskolan i Skärf. Axvall. T2, K8, Pris.160.kr 11.140, Axvall. Utsikt från Skärvs kyrka. fr stpl Lidköping 1952, K8, Pris.40.kr

 

120.084, Parti af Axvall. fr OII stpl Axvall 8.10.1908, K6, Pris.120.kr

Till vykort  Västergötland A - D

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V