LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Falköping

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 3.000 vykort med motiv från Västergötland

 

120.429, Barnsjukhuset. Falköping. T5, K8, Pris.50.kr 120.430, Falköping. Danska vägen. fr stpl, T5, K7, Pris.60.kr

 

120.431, Falköping. Datorpsgatan med Mösseberg i bakgrunden. (S:t Sigfridsgatan). T5, K8, Pris.60.kr 94.802, Falköping. Centralstationen. fr stpl Falköping 14.7.42, K7, Pris.120.kr

 

14.802, Falköping. Centralstationen. T5, K8, Pris.120.kr 47.732, Falköping. Centralstationen. T5, K8, Pris.120.kr

 

91.505, Falköping Centralstation. T5, K6, Pris.80.kr 120.432, Centralstationen. Falköping. fr stpl PLK 181 9.6.1935, K7, Pris.120.kr

 

65.492, Falköpings Central. fr stpl, T4, K8, Pris.120.kr 120.433, Falköpings Central. fr stpl Falköping 1935, K7, Pris.120.kr

 

60.864, Falköping. Centralstationen. Interiör. T5, K8, Pris.80.kr 60.465, Falköping-Ranten. Stationen och hotellet. fr OII stpl Kalmar 16.3.1902, K7, Pris.280.kr

 

63.195, Falköping - Rantens Jernvägsstation. fr OII stpl Falköping 15.6.1903, K6, Pris.260.kr 91.506, Falköping-Rantens Järnvägsstation. T4, K7, Pris.180.kr

 

120.434, Falköping. Falbygdens Sjukhus. T6, K8, Pris.40.kr 120.435, Falköping. Falbygdens Sjukhus. T6, K8, Pris.40.kr

 

120.436, Falköping. Flygfoto. fr stpl, T5, K6, Pris.50.kr 120.437, Falköping. Folkets Park. fr stpl, T5, K6, Såld

 

120.438, Falköping. Folkskolan. pl, T5, K6, Såld 120.439, Forngrav vid Falköping. T5, K8, Pris.30.kr

 

120.441, Falköping. Församlingshemmet. fr stpl Falköping, T5, K7, Pris.40.kr 120.442, Kvarnen. Falköping. T6, K8, Såld

 

117.391, Industriutställningens öppnande. fr OII stpl Falköping Utställningen 6.7.10, K7, Pris.600.kr 117.391, Industriutställningens öppnande. fr OII stpl Falköping Utställningen 6.7.10

 

120.444, Kyrkan. Falköping. fr OII stpl PKXP 25C 18.11.1902, K8, Pris.40.kr 120.445, Falköping. Kyrkan. fr stpl Falköping, T5, K7, Pris.30.kr

 

120.447, Falköping. T1, K8, Pris.40.kr 120.448, S:t Olofs kyrka. Falköping. T5, K7, Pris.30.kr 120.449, Falköpings Kyrka. Den gamla portalen. T5, K8, Pris.30.kr

 

120.450, Falköping. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 120.451, Falköping. S:t Olofs kyrka. T6, K8, Pris.30.kr

 

104.592, Länslasarettet, Falköping. fr OII stpl Falköping 26.1.1909, K7, Pris.60.kr 104.593, Länslasarettet, Falköping. fr stpl Falköping 23.3.60, T5, K8, Pris.30.kr

 

120.476, Falköping. Falbygdens Sjukhus. T6, K8, Pris.30.kr 120.477, Falköping. Falbygdens sjukhus. fr stpl Falköping 8.1.70, K7, Pris.30.kr

 

120.452, Falköping. Lasarettet. T6, K8, Pris.40.kr 62.272, Falköping. Utsikt från Mösseberg. fr stpl Falköping, T5, K6, Pris.40.kr

 

104.599, Falköping. Utsikt från Mösseberg. T6, K8, Pris.40.kr 120.478, Falköping. Utsikt från Mösseberg. fr stpl Falköping 1958, K7, Pris.40.kr

 

120.453, Falköping. Utsikt från Mösseberg. fr stpl Falköping 1947, K8, Pris.40.kr 120.454, Falköping. Utsikt från Mösseberg. fr stpl Falköping 1950, K8, Pris.40.kr

 

120.479, Falköping. Skulpturen "Nerthus Moriens" utförd av Pelle Parnevi. T6, K8, Pris.30.kr 120.480, Falköping. Medborgarhuset och skulpturen "Nerthus Morlium". T6, K8, Pris.30.kr

 

120.481, Falköping. Odenbadet. fr stpl Lammhult 12.12.75, K7, Pris.30.kr 120.455, Odenhallen. Falköping. T6, K8, Pris.50.kr

 

120.457, Den år 1928 restaurerade, över 4000 år gamla, gånggriften "Kyrkerör" i Planteringsförbundets park i Falköping. Den största takstenen vägen nära 5 ton. T4, K8, Pris.40.kr 104.594, Falköping. Planteringsförbundet. fr GV stpl Falköping-Ranten 27.2.1914, K8, Pris.50.kr

 

77.731, Falköping. Rådhusett. fr stpl Falköping, K8, Pris.40.kr 120.456, Falköping. Planteringsförbundet. pl, T5, K7, Såld

 

120.482, Falköpings Polishus. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 120.458, Falköping. Rådhuset. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr

 

77.731, Falköping. Rådhuset. fr stpl Falköping, T5, K8, Pris.40.kr 120.483, Hotell S:t Olof. Falköping. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.484, Falköping. Sankt Sigfridsplatsen. T6, K8, Pris.30.kr 97.533, S:t Sigfridsplatsen. Falköping. pl, T5, K6, Pris.60.kr

 

 120.459, Falköping. S:t Sigfridsgatan. fr stpl 1947, K7, Såld 93.018, Falköping. Sigfridsgatan. fr stpl PKP 57A 8.8.46, K7, Pris.60.kr

 

104.595, Falköping. Sigfridsgatan. fr stpl Falköping, T5, K7, Pris.60.kr 120.460, Falköping. Sigfridsgatan, T6, K8, Pris.60.kr

 

120.461, Falköping. Skolan. fr stpl Falköping 22.3.59, K7, Pris.40.kr 97.532, Parti av Falköping med Stora Hotellet. pl, T5, K6, Pris.40.kr

 

120.462, Stora Hotellet. Falköping. fr stpl, T4, K7, Pris.50.kr 120.463, Falköping. Parti af Storgatan. T3, K7,Såld

 

104.596, Falköping. Stora torget med vattenfontänen. fr stpl Falköping 3.6. (45), T5, K7, Pris.40.kr 120.464, Torget. Falköping. fr stpl Falköping T5, K6, Pris.50.kr

 

120.465, Falköping. Stortorget med rådhuset. T4, K8, Pris.40.kr 120.466, Rådhus och Torg. Falköping. T4, K8, Pris.50.kr

 

120.485, Falköping. Stora torget. fr stpl Falköping 7.10.74, K7, Pris.30.kr 120.486, Falköping. Torget. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.487, Tingshuset. Falköping. T6, K8, Pris.30.kr

 

62.271, Falköping. Trekanten. fr stpl Falköping, T5, K8, Pris.40.kr 120.467, Falköping. Kyrkan. Mösseberg. ofr, T1, K6, Pris.50.kr

 

120.470, Falköping. Utsikt från Ålleberg. T5, K8, Pris.30.kr 120.471, Falköping med Ålleberg. T5, K8, Pris.40.kr

 

120.472, Hälsning från Falköping. T5, K8, Pris.40.kr 120.473, Hälsning från Falköping. fr stpl Falköping 22.9.56, K8, Pris.40.kr

 

120.488, Falköping - i den gamla odlingsbygden på högplatån i hjärtat av Västergötland. fr stpl Falköping 18.4.90, K8, Pris.30.kr 120.489, Falköping. Odenhallen. Mössebergs Sanatorium. S:t Olofs Kyrka, Församlingshemmet. Torget. fr stpl Falköping 1.5.63, K8, Pris.40.kr

 

120.468, Falköping. Bildbandskort med 10 utvikningsbilder. fr stpl Falköping 16.9.(1924), K7, Pris.200.kr 120.469, Från Sveriges Städer. Falköping. Järnvägsgatan. bildbandskort med 10 utvikningsbilder. sidostämpel, Hälsning från Falköping 1910. Industriutställningen. Landtbruksmötet. K5-6, Pris.160.kr

 

120.474, fr OII stpl Falköping 25.3.1902, K8, Pris.60.kr 120.475, Foto: Atelier Populär ?, Helsingborg. Påskrift: Hälsning från Falköping. fr  GV stpl Falk.Ranten, T3, K7, Pris.60.kr

 

Till Vykort Västergötland E - F

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V