LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Hindås

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 3.000 vykort med motiv från Västergötland

 

120.811, Badholmen vid Hindås. T2, K7, Såld 13.566, Hindås. Utsikt från Bockön. T4, K8, Såld

 

120.812, Hindås. Parti från Bockön. fr stpl PLK 209A 15.8.1930, K8, Pris.40.kr 81.198, Hindås. Församlingshemmet. T5, K8, Såld

 

13.565, Hindås. Utsikt från Pensionat Granhem och annexet. fr stpl Kullavik 31.7.34, K7, Pris.50.kr 120.814, Flygfoto av Hindås, Hindåshemmet och Tyringe. fr stpl PKP 203B 12.5.33. K7, Såld

 

120.813, Hindåshemmet. Hindås.T5, K8, Pris.40.kr 120.815, Hindåshemmet. fr stpl, T4, K8, Pris.40.kr

 

120.816, Hindås. Husmödrarnas Semesterhem. pl, K6, Pris.40.kr 120.817, Hindås. Idrottsgården. T5, K8, Pris.40.kr

 

13.549, Hindås. Idrottsgården. T5, K8, Pris.40.kr 120.818, Hindås. Idrottsgården. fr stpl Hindås 30.3.41, K6, Såld

 

13.576, Idrottsviken vid Hindås. T4, K8, Såld 120.819, Limmerhult. Hindås. fr stpl Hindås17.5.42, K8, Såld

 

120.820, Hindås. Kapellet. T5, K8, Pris.30.kr 62.283, Hindås. Kyrka. fr stpl Göteborg 2.4.50, K8, Pris.30.kr

 

120.821, Kälkbacken vid Hindås. fr GV stpl PLK 14.4.1912, K8, Pris.50.kr 120.822, Hindås. Parti från Västra Nedsjön. fr stpl Stockholm 14.1.45, K7, Såld

 

120.823, Hindås. Parti av Östra Nedsjön. fr stpl Hindås, T5, K7, Såld 120.824, Hindås. Östra Nedsjön med Nissaråsen. fr stpl Hindås 10.12.44. K7, Såld

 

120.825, Hindås. Restaurantpersonalens Semesterhem. T5, K8, Pris.40.kr 13.535, Hindås. Risbohult. T5, K8, Pris.40.kr

 

81.197, Hindås. Utsikt från Skidbacken. T5, K8, Pris.40.kr 71.209, Hindås. Stora skidbacken vid Idrottsgården. T5, K8, Pris.40.kr

 

120.826, Hindås. Stora och Lilla skidbacken. T5, K8, Pris.40.kr 120.827, Hindås. Skidbacken. fr stpl Göteborg 28.2.54, K7, Pris.40.kr.

 

120.851, Hindås. Skidbacken. ofr, T6, K7, Såld

 

62.281, Hindås. Hindåsstiftelsen Solåsen. T5, K8, Pris.40.kr 120.828, Solåaen. Hindåsstiftelsens Kyrkliga Gästhem. T6, K7, Pris.40.kr

 

120.829, Hindåsstiftelsen Solåsen. Hindås. fr stpl Hindås 30.12.48, K7, Pris.60.kr 120.830, Hindåsstiftelsen Solåsen. Hindås. fr stpl Hindås 12.12.45, K7, Pris.40.kr

 

120.831, Hindås. Pensionat Solviken. fr stpl Hindås 16.10.36, K7, Såld 13.564, Hindås. Parti vid Stenpiren.T4, K8, Pris.40.kr

 

120.832, Telefonisternas semesterhem. Hindås. T6, K8, Såld 120.833, Hindås. Tyringe Helpension. (Ett av elevhemmen). fr stpl Hindås 712.35, K7, Pris.40.kr

 

120.834, Hindås. Tyringehemmet. fr stpl Hindås 29.3.62, K7, Pris.40.kr 120.835, Hindås. Tyringehemmet.T5, K7, Såld

 

120.836, Hindås. Tyringehemmet. fr stpl Hindås 18.3.63, K8, Pris.40.kr 120.837, Hindås. Tyringehemmet. T6, K8, Såld

 

120.838, Hindås. Tyringehemmet. Matsalen. B-huset. fr stpl Hindås 12.6.63, K7, Såld 120.839, Hindås. Tyringehemmet. Sällskapsrum. B-huset. T5, K8, Såld

 

120.840, Tyringehemmet. Hindås. T5, K8, Såld 13.575, Hindås Pensionat. Vänhem. fr stpl Hindås 21.6.61, K7, Pris.40.kr

 

13.544, Hindås Turisthotell. Dansrotundan. T5, K8, Pris.40.kr 13.553, Hindås Turisthotell. T5, K8, Pris.40.kr

 

120.841, Hindås Turisthotell. fr stpl Göteborg 5.11.55, K8, Såld 62.280, Hindås. Turisthotellet. fr stpl Hindås 23.6.47, K7, Pris.40.kr

 

120.842, Hindås. Hindås Turisthotell. fr stpl Hindås 1.2.57, K8, Pris.40.kr 120.843, Hindås. Turisthotellet. fr stpl Göteborg 18.7.56, K7, Pris.40.kr

 

13.571, Hälsning från Hindås Turisthotell. pl, T2, K6, Pris.40.kr 120.844, Hindås Turisthotell. fr stpl, T4, K8, Såld

 

62.282, Hindås. Turisthotellet. fr stpl Göteborg 1.2.44, K6, Pris.40.kr 120.845, Hindås. Terrassen. Turisthotellet. fr stpl Göteborg 30.5.31, K8, Såld

 

71.208, Hindås Turisthotell. Övre Hallen. T5, K8, Pris.40.kr 120.846, Hindås Turisthotell. Övre Hallen. pl, T5, K8, Såld

 

120.847, Hindås Turisthotell. Parti från Hvita salongen. T3, K7, Såld 120.848, Skogsparti vid Hindås. fr OII stpl PLK 203A 2.1.1911, K8, Såld

 

120.850, Hälsning från Hindås. T6, K8, Pris.30.kr 120.849, Solåsen. Hindås. Solåsen, Kyrkan, Järnvägsstationen, Solåsen. T6, K8. Pris.30.kr

 

120.852, Flygfoto över Hindås. T6, K8, Såld 120.853, Hindås. Utsikt över V:a Nedsjön. T6, K8, Pris.30.kr

 

Till Vykort Västergötland   H

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V