LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Hjo

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

120.854, Hjo. Akvariet. T6, K8, Pris.30.kr 120.855, Vättern. Akvariet. Stadsparken. Hjo. fr stpl Skövde 18.7.77, K8, Pris.30.kr

 

62.293, Hjo. Parti af Badhusparken. fr GV stpl PLK 215B 25.7.1911, K8, Pris.40.kr 77.734, Hjo. Parti från Badpartken. fr stpl Skövde 16.7.64, K7, Pris.40.kr

 

62.296, Hjo. Strandparti vid badparken. fr GV stpl PLK 1.7.1919, K8, Pris.30.kr 120.856, Hjo. Parti från Badhusverandan. fr OII stpl Hjo 12.8.1906, K8, Pris.40.kr

 

120.857, Hjo. Parti av Badvillorna. T3, (senare fankering 1953), K7, Pris.50.kr 120.858, Hjo bad. T5, K8, Pris.40.kr

 

120.861, Hjo. Badstranden. T6, K8, Pris.30.kr 120.862, Hjo. Hotell Bellevue. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.863, Hotell Bellevue. Hjo. T6, K8, Pris.30.kr 120.864, Hjo. Hotell Bellevue. fr stpl Hjo 17.10.72, K8, Pris.30.kr

 

120.859, Restaurant Bellevue. Hjo. pl 1910, K7, Pris.50.kr 120.860. Hjo bad. Bellevue. T3, K8, Pris.50.kr

 

120.865, Hjo. Domus. T6, K8, Pris.30.kr 41.083, Hjo. Warmbadhuset med Eira. fr OII stpl PLK 215A 12.6.1911, K7, Pris.120.kr

 

104.528, Hjo. Villa Eira. T5, K8, Såld 120.866, Hjo. Villa Eira. T5, K7, Pris.40.kr

 

104.529, Hjo Bad. Villa Guldkroken. fr OII stpl PLK 215B 1.6.1911, K6, Pris.120.kr 120.867, Hjo från flygplan. T5, K8, Såld

 

120.868, Flygfoto över Hjo. T5, K8, Såld 120.869, Hjo. Flygfoto. T5, K8, Såld

 

120.870, Flygfoto över Hjo. fr stpl, T5, K7,  Pris.50.kr 120.871, Hjo från flygplan. ofr, T5, K8, Pris.50.kr

 

120.872, Hjo. T6, K8, Såld 120.873, Friluftsbadet i Hjo. fr stpl Hjo 28.7.68, K7, Pris.30.kr

 

120.874, Hjo. Norra fyrtornet. T6, K8, Pris.40.kr
123.353, Hjo. Motiv från hamnen med ångf. "Trafik". T5, K7, Pris.60.kr

 

120.875, Hjo Hamn. Södra fyrtornet. fr stpl PLK 215B 30.6.1929, K8, Pris.40.kr

 

 

 

120.876, Guldkroksbadet. Hjo. T6, K8, Pris.30.kr 120.877, Hjo. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.878, Hjo. Guldkroksbadet. T6, K8, Pris.30.kr 120.879, Hjo. Guldkroksbadet. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.880, Guldkrokens Glashytta. Hjo. T6, K8, Pris.30.kr 120.881, Guldkrokens Glashytta. Hjo. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.882, Guldkrokens Keramikverkstad. T6, K8, Pris.30.kr 120.883, Hjo Gästgivaregård. fr stpl 1981, K7, Pris.30.kr

 

34.450, Hjo. Parti af Hamngatan. fr OII stpl PLK 216 9.11.1904, K7, Pris.80.kr 120.884, Utsikt över Vättern från Hjo hamn. T4, K8, Pris.30.kr

 

62.289, Hjo. Hamnen från Stadsparken. fr stpl Jönköping 28.6.57, K8, Pris.30.kr 81.199, Hjo. Hamnparti. T5, K8, Pris.40.kr

 

120.885, Hjo. Hamnen. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 120.886, Hassleholm, Vinninga. T6, K7, Pris.30.kr

 

104.530, Jubileumsutställningen i Hjo 1954. T5, K8, Pris.60.kr 104.531, Jubileumsutställningen i Hjo 1954. T5, K8, Pris.60.kr

 

104.532, Jubileumsutställningen i Hjo 1954. T5, K8, Pris.60.kr

 

120.887, Hjo Kyrka. fr OII stpl PLK 215 6.8.1903, K7, Pris.40.kr 62.284, Hjo. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 120.888, Hjo. Kyrkan. T5, K8, Pris.40.kr

 

34.438, Harald Larssons Kalenderur. Hjo. T5, K8, Pris.30.kr 120.889, Hjo. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

120.890, Hjo. Idyll av Kyrkogatan. T6, K8, Pris.30.kr 104.535, Hjo. Långgatan. T5, K8, Pris.60.kr

 

120.891, Hjo. Museet med konstverk. fr stpl Hjo 5.7.69, K7, Pris.30.kr 120.892, Nya Skolan. Hjo. fr stpl Hjo 16.7.32, K6, Pris.40.kr

 

62.290, Hjo. Parti av Parken. fr stpl 1921, K7, Pris.60.kr 120.893, Hjo. Rotundan i Gamla Parken. fr OII stpl Hjo 9.9.1909, K8, Pris.60.kr

 

62.291, Hjo. Parti af Parken. pl stpl PLK 215A 10.6.1920,  K6, Pris.40.kr 34.452, Hjo. Parti af Parken med villorna. fr OII stpl Hjo 29.7.1901, K7, Pris.60.kr

 

120.894, Hjo. Parkvillorna. fr stpl Hjo 8.6.88, K8, Pris.30.kr 120.895, Hjo. Parkvillorna. fr stpl 1974, K8, Pris.30.kr

 

120.896, Pensionat Rosell. Hjo. T4, K8, Pris.50.kr 120.897, Röda Boden, Hjo. T6, K8. Pris.30.kr

 

120.898, Röda Boden. Hjo. T6; K8, Pris.30.kr 120.899, Hjo. Skara Stifts Folkhögskola. fr stpl Hjo 12.6.75, K8, Pris.30.kr

 

120.900, Hjo. Strandpromenaden (med Solliden). fr OII stpl Hjo 17.7.1905, K8, Pris.50.kr 120.901, Hjo. Solliden. fr OII stpl PLK 215 24.6.1906, K8, Pris.50.kr

 

120.902, Hjo. Stadshuset och Kyrkan. fr stpl Hjo 4.7.45, K7, Pris.40.kr 104.537, Hjo. Strandbadet. fr stpl PLK 215A 12.7.1926, K7, Pris.40.kr

 

62.294, Hjo. Strandbadet. fr stpl PLK 215A 11.6.1921, K8, Pris.50.kr 120.903, Hjo. Strandbadet. fr stpl Stenstorp 22.6.58, K7, Såld

 

62.295, Hjo. Strandparti. T5, K8, Pris.40.kr 120.919, Hjo. Strandparti. fr OII stpl PLK 215 19.7.1906, K8, Pris.50.kr

 

62.292, Hjo. Strandpromenaden. fr OII stpl PLK 225 31.7.1903, K7, Pris.50.kr 62.288, Hjo. S.T.F:s Vandrarhem. T5, K8, Pris.40.kr

 

120.904, Hjo. Södra vägen. T5, K7, Pris.30.kr 104.538, Hjo. Sörbäcka vilohem. fr stpl Skövde 20.7.47, K7, Pris.50.kr

 

120.905, Hjo. Kyrkan. T6, K8, Pris.40.kr 120.906, Hjo. Torget. T5, K8, Pris.40.kr

 

120.907, Hjo. Stora torget. T5, K8, Pris.40.kr 120.908, Parti av Hjo. T3, K8, Pris.60.kr

 

104.536, Hjo. Stora Torget och Långgatan. fr stpl Hjo 25.7.56, K7, Pris.40.kr 104.540, Hjo. Torget. fr stpl Hjo 19.6.43, K7, Såld

 

120.909, Hjo. Torget. T5, K8, Pris.40.kr 120.910, Hjo. Torget. T4, K8, Pris.50.kr

 

120.911, Hjo. Torget med "Kvinnan vid brunnen". fr stpl Jönköping 17.7.73, K7, Pris.30.kr 120.912, Hjo. Torget. T6, K8, Pris.30.kr

 

104.539, Hjo. Torggatan. T5, K8, Pris.60.kr 120.913, Hjo. Ulfhults säteri. T6, K8, Pris.40.kr

 

34.611, Hjo. Parti af villorna. pl, T1, K7, Pris.60 .kr 62.287, Hjo. Sweden. (Windarnes Udde). fr one cent stpl USA 1908,  K7, Pris.60.kr

 

62.297, Hjo från Vättern. T5, K8, Pris.30.kr 120.920, Hjo från sjön. T5, K8, Pris.40.kr

 

120.921, Hjo. Stadsidyll. T5, K8, Pris.40.kr 104.544, Utsikt från Hjo kyrktorn. T3, K8, Pris.50.kr

 

120.922, Hjo. Utsikt från Kyrktornet. T5, K8, Pris.50.kr 120.923, Parti av Hjo. T5, K7, Pris.50.kr

 

41.082, Hälaning från Hjo. T5, K8, Såld 62.286, Hälsning från Hjo. Vättern från Stadsparken, Kyrkan, Strandbadet, Hamngatan, Vindarns  udde. fr stpl Hjo 17.7.40, K8, Pris.40.kr

 

62.285, Hälsning från Hjo. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 120.924, Hälsning från Hjo. Hamnen. Stadsparken med Villan Eira. Kyrkan. Strandparti med Friluftsbadet. Gatuidyll. fr stpl Hjo 10.6.63. K8, Pris.30.kr

 

120.925, Hälsning från Hjo. Parkbild med Vättern. Hamngatan. Parkbild, Stora Torget. Jönköpingsvägen. fr stpl Hjo 3.7.6?, K6, Pris.30.kr 120.926, Hälsning från Hjo. Domus exteriör. Restaurangen. Museet med konstverk. T6, K8, Pris.30.kr

Till vykort Västergötland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V