LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Kinnekulle

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 3.000 vykort med motiv från Västergötland

 
21.318, Helsning från Kinnekulle. Råbäck. Utsigtstornet. Hotellet. Leckö Slott. fr GV stpl PLK 22.7.1912, K8, Pris.280.kr

 

29.845,  Kinnekulle, Utsigtstornet. Råbäck. Hotell Kinnekulle, Adress Råbäck (50 rum). Leckö slott. sign. Anna Palm, T1, K8, Pris.180.kr 29.846, Kinnekulle, Eken och Apostlagrottan i Råbäcks park och trädgård. Mörkeklef. Husaby kyrka (Byggd år 1001). Råbäcks jernvägsstation. sign. Anna Palm, fr OII stpl Mariestad 10.10.1900, K7, Pris.180.kr

 

121.076, Kinnekulle. Apostlagrottan. T2, K8, Såld 121.081, Kinnekulle. Den öfver 100-åriga 14-stammade granen på högkullen. fr OII stpl Lidköping 11.7.1904, K7, Såld

 

62.162, Kinnekulle. Apostlagrottan i Råbäcks trädgård. fr OII stpl Falköping 26.8.1903, K7, Pris.40.kr

 

62.194, Kinnekulle. Apostlagrottan. ofr, T2, K8, Pris.30.kr 121.077, Kinnekulle. Apostlagrottan. fr GV + 2 öre stpl Lidköping 27.6.18, K7, Pris.40.kr

 

104.631, Kinnekulle. Blombergs Egendom. T2, K8, Såld 34.513,  Kinnekulle. Blomberg. fr OII stpl Nyköping 23.3.1905, K7, Pris.60.kr

 

121.078, Kinnekulle. Carlavägen. fr GV stpl PLK 7.6.1912, K8, Såld 121.079, Kinnekulle. Drottningstenen. T4, K8, Pris.40.kr 121.080, Kinnekulle. Minnesmärket över flygolyckan 1944. T5, K8, Pris.40.kr

 

121.082, Kinnekulle. Gössäter. fr OII stpl Kållängen 1905, K7, Pris.80.kr 121.083, Kinnekulle. S.T.F:s Vandrarhem i Gössäter. T5, K8, Pris.40.kr

 

104.633, Kinnekulle. Hällekis Cementfabrik. T5, K8, Såld 121.084, Kinnekulle. Helllekishamn. (B.Platen). fr OII stpl Blomberg 23.7.1903, K7, Såld

 

53.537, Kinnekulle. Hellekis jernvägsstation. ofr, T1, K8, Pris.340.kr 121.085, Kinnekulle. Hellekis. Hönsäters Egendom. fr GV stpl, T3, K8, Såld

 

34.535, Kinnekulle. Hönsäter. fr OII stpl , T1, K7, Pris.50.kr 62.154, Kinnekulle. Hönsäter. ofr, T5, K8, Pris.50.kr

 

121.086, Kinnekulle. Hönsäter. T1, K8, Pris.50.kr 121.087, Kinnekulle. Parti vid Hönsäter. fr OII stpl Hellekis 28.8.1908, K8, Pris.40.kr

 

34.523, Kinnekulle. Jernvägen genom Hellekis Munkäng. T1, K8, Pris.60.kr 121.088, Parti från Hellekis. T1, K8, Såld

 

34.511, Kinnekulle. Hellekis. ofr. T1, K7, Pris.50.kr 121.089, Kinnekulle. Hellekis. fr GV stpl (Sten)kullen 19.7.1914, K7, Pris.50.kr

 

121.090, N:o 1045. Kinnekulle. Hellekis. fr OII stpl 5.11.1902, K7, Pris.40.kr 121.091, Kinnekulle. Hellekis säteri från trädgårdssidan. fr stpl Råbäck 26.6.1937, K8, Pris.40.kr

 

121.092, Kinnekulle. Parti vid Hellekis.T3, K8, Såld 121.093, Kinnekulle. Hellekis. fr GV stpl Råbäck 13.5.1918, K8, Såld 121.094, Kinnekulle. Hellekis säteri. fr stpl Lidköping 12.7.34, K8, Såld

 

34.512, Kinnekulle. Hjelmsäter. ofr. T1, K8, Pris.50.kr 62.174. Kinnekulle. Utsikt från Högkullen. T5, K8, Pris.30.kr

 

121.099, Kinnekulle. Jernvägsparti. fr OII stpl Götened 13.12.1905, K7, Såld 121.100, Kinnekulle. Jernvägsparti. T1. fr GV stpl Mariestad 8.7.1912, K7, Såld

 

121.095, Kalkstensbrott. Kinnekulle. T4, K8, Pris.40.kr 121.096, Kinnekulle. Karlslunds Pensionat. fr stpl Gössäter 22.12.33, K7, Pris.50.kr

 

121.097, Kinnekullegården. fr stpl Forshem 1.8.66, K8, Pris.30.kr 121.098, Kinnekullegården. Utsikt mot Billingen. T6, K8, Pris.30.kr

 

62.143, Kullabo Gästhem. Kinnekulle. fr stpl Lidköping 26.3.66, K8, Pris.40.kr 121.101, Kinnekulle. Kullebo Pensionat. T4, K8, Pris.50.kr

 

121.102, Kullatorps Kaffestuga. Kinnekulle. T5, K8, Pris.40.kr 121.103, Utsikt från Kinnekulle med Läckö i bakrunden. T5, K8, Såld

 

62.209, Kinnekulle. Kungsstenen vid Utsiktstornet. T2, K8, Pris.40.kr 62.210, Kinnekulle. Kungsstenen vid Utsiktstornet. T3, K8, Pris.40.kr

 

62.165, Mörkeklefs grotta. T1, K7, Pris.40.kr 62.170, Kinnekulle. Mörkeklevsgrottan. T4, K8, Pris.30.kr

 

121.104, Kinnekulle. Mörkeklefs grotta. T2, K8, Såld 62.195, Kinnekulle. Trapporna vid Mörkeklevsgrotta. T4, K7, Pris.40.kr 121.105, Märka klef. Kinnekulle. T3, K8, Såld

 

34.616, Kinnekulle. Björkskog vid Råbäck. T1, K8, Pris.40.kr 121.106, Råbäcks hamn. fr stpl Lidköping 10.9.34, K6, Pris.50.kr

 

121.107, Råbäcks Herrgård. Kinnekulle. T4, K8, Pris.40.kr

 

121.108, Råbäcks Jernvägsstation. Kinnekulle. fr OII stpl Stockholm 14.9.09 ankomststpl Mariehamn 15.IX.09, K7, Pris.320.kr 121.109, Kinnekulle. Råbäcks Jernvägsstation. fr OII stpl Skara 2.9.1905, K6, Pris.320.kr

 

121.110, Kinnekulle. Råbäck station. T4, K7, (skadad adressida). Pris.160.kr 53.299, Kinnekulle. Råbäcks jernvägsstation. T1, K8, Pris.320.kr

 

29.613, Kinnekulle. Emilie Högkvists paviljong i Råbäcks Munkäng. fr OII stpl Vexiö 14.9.1903, K7, Pris.40.kr 121.111, Munkängen vid Råbäck å Kinnekulle. Västergötland. fr stpl, T5, K7, Pris.30.kr

 

121.112, Kinnekulle. Jernvägen genom Råbäcks Munkäng. fr OII stpl Stockholm 12.10.190?, K8, Pris.50.kr 121.113, Kinnekulle. Jernvägen genom Råbäcks Munkäng. fr OII stpl Kringleslätt 4.12.1905, K8, Pris.120.kr

 

121.114, Munkängen. Kinnekulle. T4, K8, Pris.40,kr 121.115, Kinnekulle. Råbäcks Slott. T6, K7, Pris.30.kr

 

62.153, Kinnekulle. Råbäck. fr stpl Forshem 3.1.38, K8, Pris.40.kr 121.116, Kinnekulle. Råbäcks Slott. T5, K8, Pris.40.kr

 

121.117, Kinnekulle. Råbäcks gamla stenhuggeri och Hamn. T6, K8, Pris.30.kr 62.159, Parti från Råbäcks trädgård. fr OII stpl PKXP 86 24.7.1903, K7, Pris.40.kr

 

41.118, Kinnekulle. Grupp i Råbäcks trädgård, fr OII stpl Lidköping 12.12.1903, K8, Pris.50.kr 121.118, Kinnekulle. Den tusenåriga eken vid Råbäck. T4, K7, Såld 62.191, Kinnekulle. Eken i Råbäcks trädgård. fr OII stpl Råbäck 25.5.1909, K8, Pris.40.kr

 

62.160, Kinnekulle. Floragruppen vid Råbäcks gård. T1, K8, Pris.40.kr 62.213, Kinnekulle. Floragruppen i Råbäcks trädgård. fr OII stpl, T2, K7, Pris.40.kr

 

121.119, Parti från Råbäck. fr OII stpl Lidköping 13.12.1901, K8, Pris.30.kr 34.191, Kinnekulle. Parti från Råbäcks Park. T2, K7, Pris.40.kr

 

121.120, Råbäck. Kinnekulle. fr stpl 1923, K7, Pris.50.kr 62.202, Kinnekulle. Råbäck. T2, K8, Pris.40.kr

 

29.615, Kinnekulle. Trappan till Kiosken vid Råbäck. fr OII stpl Stockholm 30.11.1902, K8, Pris.50.kr 62.203, Kinnekulle. Parti från Råbäck. T1, K8, Pris.40.kr

 

121.121, Kinnekulle. Råbäck. fr stpl 1935, K7, Pris.40.kr 62.206, Kinnekulle. Råbäck. T5, K8, Pris.40.kr

 

34.517, Kinnekulle. Råbäck. fr OII stpl Råbäck 12.6.1904, K8, Pris.50.kr 121.122, Råbäck. Kinnekulle. fr stpl Alfvesta 29.6.1925, K7, Pris.40.kr

 

41.111, Kinnekulle. Råbäck. T2, K8, Pris.50.kr 21.101, Kinnekulle. Vy af Råbäck. fr OII stpl Nyköping 3.7.1903, K8, Pris.50.kr

 

10.993, Råbäck. T3, K8, Pris.40.kr 62.150, Kinnekulle. Råbäck. T5, K8, Pris.40.kr

 

121.123, Kinnekulle. Trolmen.T1, fr GV stpl Linköping 10.7.1912, K7, Pris.50.kr 121.124, Från Sveriges Bygder. Motiv från Kinnekulle. Svenska vyer N:o 50. T3, K8, Pris.60.kr

 

62.161, Kinnekulle. Turisthotellet. fr OII stpl PKXP 8C 5.8.1905, K7, Pris.50.kr 34.614, Kinnekulle. Turisthotellet. T3, K6, Pris.40.kr

 

34.530, Hotellet. fr OII stpl Råbäck 13.7.1902, K8, Pris.40.kr 121.125, No. 20. Hotell Kinnekulle. fr OII stpl Kristinehamn 16.6.1902. K8, Såld

 

34.531, Kinnekulle. Turisthotellet. T3, K8, Pris.40.kr 121.126, (Turisthotellet Råbäck 1925). fr stpl PKP 30.7.25, K8, Pris.60.kr

 

121.127, Utsikt från Hotell Kinnekulle. T1, K8, Såld 41.117, Kinnekulle. Utsikt från Turisthotellet. T4, K8, Pris.30.kr

 

62.156, Kinnekulle. Utsiktstornet. fr OII stpl Hellekis 24.6.1911, K7, Pris.50.kr 121.128, Kinnekulle. Utsiktstornet. T5, K8, Pris.40.kr 62.141, Kinnekulle. Utsiktstornet. fr stpl 1953, K8, Pris.40.kr

 

62.139, H.M. Konung Osvar II på väg till Utsigtstornet på Kinnekulle. T1, K8, Pris.50.kr 62.196, Kinnekulle. Utsikt fr. Utsiktstornet. fr stpl 1922, K7, Pris.30.kr

 

121.129, Schweden. La Suède. (Kinnekulle). fr OII stpl Södertelje 21.10.1904, K7, Såld 121.130, Schweden. La Suède. (Kinnekulle). fr OII stpl Södertelje 5.6.1906, K7, Pris.40.kr

 

121.131, Kalkenstensformationer. Kinnekulle. T4, K8, Pris.40.kr 121.132, Parti från Kinnekulle. fr OII 2x5 öre stpl Svaneberg 14.2.1911, K8, Pris.120.kr

 

62.169, Kinnekulle. Bergformation. T2, K8, Pris.40.kr 121.133, Fotohälsningar från Kinnekulle. Utsiktstornet. Turisthotellet. Minnesstenen. Mörkeklevsgrottan. Råbäcks Slott. Apostlagrottan. fr stpl Råbäck 18.7.61, K7, Såld

 

121.134, Hälsning från Kinnekulle. Västerplana kyrka. Utsiktstornet. Apostlagrottan. Turisthotellets Restaurant. Råbäcks Slott. ofr, T5, K7, Pris.40.kr 121.135, Hälsning från Kinnekulle. Råbäcks Slott. Hönsäter. Utsiktstornet. Hällekis. Utsikt över Vänern. fr stpl Lidköping 4.7.60 och ankomststpl Kållands Mellby 5.7.60, K8. Pris.30.kr

 

Till vykort Västergötland  I - K

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V