LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Lundsbrunn

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 3.000 vykort med motiv från Västergötland

11.198, Allmänna Lasarettet. Lundsbrunn. ofr, T4, K8, Pris.50.kr 104.639, Lundsbrunns Badanstalt. Hotellet. fr OII stpl Broddetorp 21.7.1906, K8, Pris.80.kr

 

11.185, Lundsbrunns Badanstalt. Parti af Parken. fr OII stpl Lundsbrunn 1904, K8, Pris.60.kr 62.319, Lundsbrunn. Badhuset och Brunnen. fr OII stpl Lundsbrunn 1904, K8, Pris.80.kr

 

11.191, Nya Badhuset. Lundsbrunn. T3, K8, Pris.40.kr 121.273, Lundsbrunn. Nya badhuset. pl, stpl 1921, K7, Pris.50.kr

 

81.201, Lundsbrunn. Badhuset med Hotellträdgården. fr GV stpl, T3, K8, Pris.50.kr 11.197, Lundsbrunn. Brunnshallen med källan. fr stpl Lundsbrunn 26.6.1925, K8, Pris.40.kr

 

11.174, Lundsbrunn. Brunnshallen. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 121.274, Lundsbrunn. Brunnsparken. fr GV stpl Lundsbrunn 21.6.19, K8, Pris.50.kr

 

121.275, Lundsbrunn. Järnvägsbron över Dalaån. T3, K8, Pris.40.kr 11.199, Lundsbrunn. Vy från Dala. fr stpl Lundsbrunn 7.9.31, K8, Pris.40.kr

 

121.276, Lundsbrunn. Församlingshemmet. fr stpl Lundsbrunn 30.7.59, K8, Pris.40.kr 121.277, Lundsbrunns kurort Hedvigsdal - med badanläggningen. fr stpl, T6, k7, Pris.30.kr

 

29.661, Hotellet. Lundsbrunn. fr stpl Skara 10.8.22, K8, Pris.60.kr 11.190, Lundsbrunn. Hotellet. fr GV stpl Götene 11.9.21, K7, Pris.50.kr

 

121.278, Hotellen. Lundsbrunn. T2, K8, Pris.50.kr 11.183, Lundsbrunn. Jaquette du Rietz Lasarett. fr OII stpl Lundsbrunn 1904, K7, Pris.60.kr

 

11.008, Lundsbrunn. Jernvägsstationen. fr OII stpl Lundsbrunn 1904, K8, Pris.340.kr 121.279, fr GV stpl Lundsbrunn 5.7.1918, K7, Pris.40.kr  

 

11.187, Källdal. Lundsbrunn. T4, K7, Pris.50.kr 71.221, Lundsbrunn. Lindells. fr OII stpl PLK 23.7.1906, K7, Pris.80.kr

 

21.132, Lundsbrunn. Mariedal. fr OII och Tuberkulosmärke stpl PKXP 19 28.2.1905, K8, Pris.60.kr 11.179, Lundsbrunn. Mariedal. fr OII stpl Lundsbrunn 19.7.1905, K8, Pris.50.kr

 

29.660, Lundsbrunn. Mariedals slott. fr stpl Lundsbrunn 28.12.26, K8, Pris.50.kr 121.280, Mariedals slott. Lundsbrunn. T5, K8, Pris.40.kr

 

11.182, Lundsbrunn. Nedre villorna och Allmänna Lasarettet. fr OII ostpl, T1, K8, Pris.80.kr 11.176, Lundsbrunn. Nya Hotellet. fr stpl Lundsbrunn, T5, K7, Pris.40.kr

 

121.281, Lundsbrunn. Parti af Parken.T1, fr GV stpl Lundsbrunn 30.7.1913, K8, Pris.60.kr 11.195, Piperska Lasarettet. Lundsbrunn. fr stpl Mariestad 7.8.49, K8, Pris.50.kr

 

104.640, Lundsbrunn. Piperska Lazarettet. T2, K8, Pris.50.kr 11.189, Lundsbrunn. Restauranten. fr stpl Lundsbrunn 7.7.1922, K7, Pris.40.kr

 

11.194, Restaurangen. Lundsbrunn. T4, K8, Pris.40.kr 11.175, Flygfoto av Rudbäcksdal. Lundsbrunn, T5, K8, Pris.40.kr

 

121.289, Lundsbrunns Kurort. Rudbäcksdal-hotell och kursgård. T6, K8, Pris.30.kr 121.290, Hälsning från Lundsbrunn delar av Sörboleden. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

121.282, Lundsbrunn. Sörbodalen, fr stpl Lundsbrunn 19.7.22, K8, Pris.40.kr 11.184, Lundsbrunn. Öfre Parken med Kinnekulle i fonden. T1, K8, Pris.40.kr

 

121.283, Lundsbrunn från Villa Utsikten. T4, K8, Pris.60.kr 11.177, Lundsbrunn sett från Utsikten. fr GV stpl Orsa 9.12.1912, K7, Pris.60.kr

 

121.284, Lundsbrunn. fr GV stpl Lundsbrunn 8.7.1912, K8, Pris.60.kr 55.771, Lundsbrunn. Hotellet. Brunnssalongen. Järnvägsstationen. Piperska Lazarettet. Allmänna Lazarettet. Parti från Mariedal. Sörbrodalen. Kvarndammen, Mariedal. fr OII stpl PLK 227 27.6.1908, K8, Pris.200.kr

 

34.222, Lundsbrunn. pl, T2, K7, Pris.60.kr 11.180, Lundsbrunn. fr GV stpl Lundsbrunn 23.7.1912, K8, Pris.60.kr

 

121.285, Parti av Lundsbrunn (Apotek). fr stpl PKP 381D 17.6.21, K8, Pris.80.kr 121.286, Flygfoto över Lundsbrunn.T5, K8, Pris.50.kr

 

121.288, Lundsbrunns Bdanstalt. Flygfoto. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 121.291, Lundsbrunn Konferens- och Kurort. fr stpl 1987, K8, Pris.30.kr

 

121.287, (Lundsbrunn) fr GV stpl PLK 28.6.1914, K7, Pris.80.kr 11.172, Motiv från Lundsbrunn. T5, K8, Pris.40.kr

 

11.192, Hälsning från Lundsbrunn. fr stpl Lundsbrunn, T4, K7, Pris.50.kr

 

Till vykort Västergötland  L

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V