LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort  Mösseberg

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 3.000 vykort med motiv från Västergötland

 
121.842, Mösseberg. Badhuset. T2, K8, Pris.50.kr 121.843, Mösseberg. Badhusparken. fr stpl, T4, K7, Pris.40.kr

 

18.553, Mössebergs Bad. På bergsplatån. fr GV stpl 1918, K8, Pris.30.kr 21.341, Mössebergs bad. Trapporna upp till Bredablick. fr GV stpl Långedrag 27.9.191?, K7, Pris.40.kr

 

18.584, Mössebergs Bad. Trapporna vid Bredeblick. fr GV stpl Mösseberg 12.6.1915, K8, Pris.50.kr 121.844, Mösseberg. Bredablick. fr OII stpl Möss(eberg) 10.8.1908, K7, Pris.60.kr

 

121.845, Falköping. Mösseberg. Utsikt från Restaurang Bredablick. T6, K8, Pris.30.kr 121.846, Falköping. Mösseberg. Restaurang Bredablick. T6, K8, Pris.30.kr

 

29.675, Mösseberg. Badhuset med Svandammen. fr OII stpl Ekedalen 15.8.1901. K8, Pris.50.kr 121.847, Mösseberg. Ankdammen. fr OII stpl Mösseberg 16.7.1905. K8, Pris.50.kr

 

121.848, Mösseberg. Svandammen. fr stpl Falköping 28.7.41, K7, Pris.40.kr 121.849, Falköping. Svandammen i Mössebergs park. T5, K8, Pris.40.kr

 

121.850, Mösseberg. Svandammen. fr GV stpl Falköping 28.2.20, K8, Pris.40.kr 34.250, Mösseberg. Ankdammen. fr OII stpl , K8, Pris.60,kr

 

121.851, Mössebergs bad Stora entrén. T4, K8, Pris.40.kr 121.852, Mössebergs Bad. Stora entrén. ofr, T4, K8, Pris.40.kr

 

121.853, Parkpensionatet. Mösseberg. T4, K8, Pris.50.kr 121.854, Diabasbrant. Mösseberg. T4, K8, Pris.30.kr

 

121.855, Mösseberg. Utsigt från Societetshuset. fr OII stpl Mösseberg 18.7.191?, K8, Pris.40.kr 121.856, Mössebergs Café. fr OII stpl Vartofta 14.10.1905, K8, Pris.60.kr.

 

121.857, Mössebergs Camping & Stugby. T6, K7, Pris.30.kr 121.858, Heden på Mössebergs platå. T4, K8, Pris.30.kr

 

21.149, Mössebergs Bad. Promenaden på berget. T4, K8, Pris.40.kr 121.859, Mösseberg. Klipp-parti vid Granallén. fr OII + tuberkulosmärke stpl Mösseberg 12.(8).1907, K7, Pris.60.kr

 

121.860, Mössebergs Bad. Granallén på bergsplatån. fr GV stpl Mösseberg 27.6.(1912). K8, Pris.40.kr 121.861, Mössebergs Bad. Granbersåerna vid Utsiktstornet. T4, K8, Pris.40.kr

 

121.862, Mösseberg. Nya villan. fr OII stpl Mösseberg 2.?.1905, K8, Pris.80.kr 121.863, Mösseberg. Parkparti med Nya villan. fr OII stpl Mösseberg 6.7.1905, K8, Pris.80.kr

 

121.864, Nya hotellet. Mösseberg, fr OII stpl PKXP 16A 20.11.1902, K8, Pris.60.kr 121.865, Mössebergs Bad. Hasselbacken. fr GV stpl Sköfde 24.7.1918, K7, Pris.60.kr

 

18.589, Mösseberg. Kamrerarekontoret. fr stpl Mösseberg 18.8.1926, K8, Pris.50.kr 121.866, Mösseberg. Målning av Eivor Hedberg. T6, K8, Pris.30.kr

 

121.867, Mösseberg. T6, K8, Pris.30.kr 121.868, Falköping. Mössebergs Sanatorium. fr stpl Falköping 7.6.69, K8, Pris.30.kr

 

121.869, Mössebergsgården. Falköping. fr stpl Jönköping 27.8.78, K7, Pris.30.kr 121.870, Mösseberg. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

121.871, Falköping. Mössebergsparken. fr stpl Göteborg 6.11.77. K7, Pris.30.kr 121.872, Midsommar. Mösseberg. Falköping. T6, K8, Pris.30.kr

 

121.873, Falköping. Mössebergs sanatorium. T6, K8, Pris.40.kr 121.874, Falköping. Mössebergs Sanatorium. T6, K8, Pris.40.kr

 

121.875, Mössebergs Bad. Vy från utsiktstornet. T4, K8, Pris.40.kr 29.466, Falköping. Mössebergs Sanatorium. Flygfoto. fr stpl Falköping 17.4.57, K7, Pris.40.kr

 

21.150, Mösseberg. Vintersanatoriet. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 121.876, Sanatoriet. Mösseberg. T2, K8, Pris.60.kr

 

121.877, Mössebergs Vintersanatorium. pl, T3, K7, Pris.60.kr 121.878, Mösseberg. Vintersanatoriet.  sign E- Heurlin 07.  fr OII stpl PLK 381 18.11.1908, K8, Pris.120.kr

 

121.879, Mösseberg. Vinter-Sanatoriet och Överläkare-Villan. fr stpl Falköping 4.1,39, K8, Såld 34.681, Mösseberg. Societetshuset. pl, T2. K8, Pris.50.kr

 

121.888, Mösseberg. Societetshuset. Flygfoto. fr stpl Falköping 11.6.46, K8, Pris.40.kr 121.889, Mössebergs Bad. Stora uppkörsvägen till badorten. pl, T4, K8, Pris.50.kr

 

121.890, Falköping. Vandrarhemmet "Villan 1" Mössebergsparken. fr stpl 1986, K7, Pris.30.kr 121.891, Mösseberg. Villan No. 1. fr OII stpl Möss(ebe)rg 2.?.1905, K8, Pris.80.kr

 

121.892, Mössebergs Bad. Villorna 13 och 14. fr GV stpl, T3, K8, Pris.60.kr 121.893, Mössebergs Bad. Villan 14. fr stpl Mösseberg 10.8.1929, K8, Pris.60.kr

 

17.749, Mösseberg. Villan nr 14. pl, T1, K7, Pris.60.kr 121.894, Zig-Zag vägen. Mösseberg. fr OII stpl, T1, K8, Pris.40.kr

 

121.895, Parti från Mösseberg. T3, K8, Såld 121.896, Parti från Mösseberg. fr stpl 1925, K8, Pris.50.kr

 

121.897, Motiv från Mösseberg. (med autograf av Cléo de Mérode, fransk dansös). fr OII stpl 1903, K7, Pris.120.kr 71.232, Trappan till Utsiktstornet. Mösseberg. pl, T3, K6, Pris.40.kr

 

77.738, Mösseberg. Utsiktstornet. T1, K8, Pris.50.kr 121.899, Mösseberg. Utsigtstornet. fr OII stpl, T1, K7, Pris.40.kr 71.233, Mössebergs Bad. Bilvägen vid Utsiktstornet. fr stpl Falköping 3.4.(36). K7, Pris.40.kr

 

121.900, Mössebergs Bad. Ättestuporna, T4, K8, Pris.30.kr 18.592, Mösseberg. Vägen till Utsiktstornet. fr GV stpl Falköping 29.10.1914, K8, Pris.40.kr 121.901, Mösseberg. Societetshuset. Utsikt från Societetshuset. Nya Hotellet. Sanatoriet. Villagatan. Utsiktstornet. Parkparti med villan. Stora villan. fr OII stpl 24.9.1907, K6, Pris.200.kr

 

Till vykort Västergötland M

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V