LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Vykort Skara

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

124.693, Alandergatan. Skara. fr stpl 1937, K6, Pris.40.kr 124.694, Skara. Alandergatan. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

12.078, Skara. Alandersgatan. fr stpl Skara 22.12.56, K7, Pris.40.kr 124.695, Alandergatan. Skara. fr stpl Lidköping 8.7.48, K7, Pris.40.kr

 

71.380, Albano. Skara. T3, K8, Pris.80.kr 11.435, Bankhuset och Hotellet. Skara. fr OII stpl PKXP 77 30.3.1906, K7, Pris.60.kr

 

45.201, Skara. Biskopsgården. T5, K8, Pris.40.kr 12.073, Skara. Biskopsgården. fr stpl Skara 4.12.49, K8, Pris.40.kr

 

124.696, Skara. Biskopsgården. T5, K8, Såld

 

124.697, Skara. Biskopsgården. Brunnebo. T4, K7, Pris.40.kr 124.698, Skara, Brunsbo biskopsgård. fr stpl Skara 1.9.1922, K8, Pris.50.kr

 

 29.825, Skara. Brobacka. fr GV stpl Stenstorp 6.3.1916, K8, Pris.50.kr 11.900, Skara. Brobacka. fr GV stpl, T3, K8, Pris.50.kr

 

29.836, Brobacka. Skara. fr stpl Skara 2.12.55, K7, Pris.40.kr 11.890, Skara. Utsikt från Brobacka. T2, K8, Pris.60.kr

 

11.654, Skara. Gamla Broacka. fr OII stpl Skara 18.11.1903, K8, Pris.60.kr 104.566, Skara - Brogården. T4, K8, Pris.50.kr

 

11.906, Skara. Bommagatan. fr stpl Skara 5.11.44, K8, Pris.40.kr 11.918,  Skara. Bommagatan. fr stpl 1928, K7, Pris.40.kr

 

21.440, Skara. Domkyrkan från Bommagatan. fr GV stpl Skara 22.8.12, K8, Pris.50.kr 11.417, Skara. Domkyrkan från Bommagatan.ofr, T2, K6, (veck), Pris.40.kr

 

62.461, Skara. Bommagatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

11.398, Skara. (Botaniska trädgården). fr OII stpl PLK 220 4.8.1902, K8, Pris.40.kr 104.567, Brunsbo Landthushållsskola. Skara. T5, K7, Pris.50.kr

 

 11.429, Domkyrkan. Skara. präglat reliefkort, T1, K8, Pris.120.kr 11.418, Julhälsning från Skara. fr OII stpl PLK 217A 24.12.1909, K7, Pris.80.kr 49.834, Skara. Domkyrkan. fr OII stpl PKXP 77 3.1.1902, K7, Pris.120.kr

 

11.841, Skara. Domkyrkan. T1, K8, Pris.50.kr 11.432, Skara. Gamla Domkyrkan. T1, K8, Pris.60.kr

 

29.829, Skara. Domkyrkan. ofr, T2, K8, Pris.40.kr 62.395, Skara. Domkyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 62.388, Skara. Domkyrkan. fr stpl Skara 19.10.53, K8, Pris.30.kr

 

29.837, Skara Domkyrka. Interiör mot öster. T5, K8, Pris.30.kr 62.399, Skara Domkyrka. Predikstolen. T5, K8, Pris.30.kr 62.382, Skara. Soopska gravkoret i Skara Domkyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

12.074, Domprostgården. Skara. T5, K8, Pris.40.kr 124.699, Skara. Domprostgården och Domkyrkan. T5, K8, Pris.40.kr

 

11.878, Fisktorget och Marumsgatan. Skara. (bl.a. Ida Rudgrens Modeaffär). T3, K9, Pris.80.kr

 

11.874, Skara. Flickskolan. T4, K8, Pris.40.kr 124.678, Skara. Flickskolan. T5, K7, Pris.40.kr

 

124.714, Skara. Läroverket för flickor. fotografi, T1, K8, Såld

 

11.460, Skara. Högre flickskolan. fr OII stpl Kalmar 27.1.1902, K7, Pris.60.kr 124.679, Skara. Högre Flickskolan. T2, K8, Pris.50.kr

 

104.571, Skara. Högre flickskolan. T4, K8, Pris.50.kr 11.863, Högre flickskolan. Skara. fr GV stpl Skara (1914), K7, Pris.50.kr

 

62.448, Högre Flickskolan. T1, K8, Pris.60.kr 11.392, Skara. Högre Flickskolan och skolköket. fr OII stpl Skara 19.2.1905, K7, Pris.120.kr

 

12.095, Parti av Skara. Flygfoto. fr stpl, T5, K6, Pris.40.kr 124.723, Parti av Skara. Flygfoto. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.724, fr stpl Skara 9.11.38, K7, Pris.40.kr 124.725, Skara. Flygfoto. fr stpl, T5, K7, Såld

 

12.092, Skara från flygplan. fr stpl Skövde 26.6,48, K7, Såld 124.726, Skara. Flygfoto. T5, K8, Såld

 

94.640, Skara. fr stpl, T6, K7, Pris.40.kr 124.727, Skara. Flygvy med domkyrkan. fr stpl 1986, K8, Pris.40.kr

 

124.728, Flygfoto över Skara. fr stpl Skara 1973, K8, Pris.40.kr 124.729, Vy över centrala Skara med Sparbankens huvudkontor i förgrunden. fr stpl Skara 18.7.91, K8, Pris.40.kr

 

124.688, Skara stifts folkhögskola. Exteriör. Aula. Rosellska rummet. Blå rummet. T6, K8, Pris.30.kr 34..691, Skara Fornbyn. Härjevadskyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

12.083, Skara. Del av fornbyn vid museet. fr stpl Skara, T5, K8, Pris.30.kr 12.089, Skara. Fornmuseet. T5, K8, Pris.30.kr

 

124.731, Västergötlands muserum. Skara. Härjevadskyrkan. interiör. T5, K8, Pris.30.kr 11.431, Frälsningsarméns lokal i Skara. T1, K7, Pris.80.kr

 

12.065, Skara. Församlingshuset. fr stpl Lidköping 21.5.53, K6, Pris.40.kr 124.700, Skara. Församlingshemmet. T5, K8, Pris.40.kr

 

104.569, Skara - Goodtemplarhuset med Teatern. T3, K7, Pris.50.kr 60.679, Skara. Godtemplarhuset. T4, K8, Pris 50 kr

 

124.701, Skara. Hindsbogatan. T4, K8, Pris.40.kr 124.715, Skara. Horneijska villan. fotografi. T1, K8, Såld

 

104.570, Skara. Hushållningssällskapet. T4, K8, Pris.D0.kr 124.702, Skara. Hushållningssällskapets förvaltningsbyggnad. fr stpl, T4, K8, Pris.50.kr

 

 93.013, Skara. Järnvägsgatan. fr GV stpl PLK 220 B 12.2.12, K7, Pris.80.kr 93.014, Skara. Jernvägsgatan. T1, K8, Pris.60.kr

 

124.716, Skara. Järnvägsgatan. fotografi. T1, K8, Såld

 

 89.019, Skara. Järnvägsgatan. Från Sveriges Städer nr 93, fr OII stpl Skultuna 23.3.1907, K8, Pris.60.kr 12.111, Skara. Järnvägsgatan. (bl.a. Sparbank och Apotek). fr stpl Skara 24.7.53, K7, Pris.40.kr

 

11.879, Skara. Parti af Järnvägsgatan. fr OII stpl PKXP 77 10.10.1908, K8, Pris.60.kr 11.882, Skara. Järnvägsgatan. (bl.a. Tobakshandel och A-B Assbeck & Co), T3, K7, Pris.60.kr

 

11.434, Skara. Järnvägsgatan. T1, K8, Pris.60.kr 11.894, Skara. Järnvägsgatan. T4, K8, Pris.50.kr

 

29.821, Skara från järnvägsstationen. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 62.453, Skara. Järnvägsparken. T5, K8, Pris.40.kr

 

53.297, Skara. Jernvägsstationshuset. fr OII stpl PKXP 3A 5.12.1900, K7, Pris.160.kr 11.839, Skara. fr OII stpl PLK 212 14.7.1902, K7, Pris.180.kr

 

124.717, Skara. Järnvägstationen. fotografi. T1, K8, Såld

 

11.837, Järnvägsstationen. Skara. T1, K8, Pris.140.kr 55.003, Skara. Järnvägsstationen. fr OII stpl Skara 4.6.1902, K7, Pris.120.kr

 

29.834, Skara. Järnvägsstationen. fr OII stpl Skara 7.8.1906, K7, Pris.120.kr 29.841, Skara. Järnvägsstationen. fr stpl Skara 7.7.64, K7, Pris.80.kr

 

11.825, Skara järnvägsstation. T4, K8, Pris.80.kr 11.830, Skara. Domkyrkan. Järnvägsstationen. fr OII stpl Skara 9.3.1902, K7, Pris.120.kr

 

11.833, Bangården. Skara. pl, T2, K7, Såld 11.828, Skara. Järnvägsstationen. T4, K8, Pris.160.kr

 

11.824, Skara järnvägsstation. T5, K8, Pris.140.kr 56.480, Skara. Järnvägsstationen. pl, T5, K7, Pris.140.kr

 

124.673, Ostmässan i Skara 24 och 25 september 1977, fr stpl minnespoststpl Skara 24.9.1977 Ostmässan. K7, Pris.40.kr 124.674, Skara Järnvägsmuseum. Ångtåget Ost-Expressen med Lok VGJ 29. fr minnespoststpl Skara 18.10.1975 Ostmässan. K8, Pris.40.kr

 

124.675, Skara. Rälsbusståg. T6, K8, Pris.40.kr

124.676, Skara sommaren 1960. Tåg till Lidköping med bl.a. Yo1p 479. T6, K8, Pris.40.kr

 

124.677, Skara station. T6, K8, Pris.40.kr

 

11.847, Skara. Konsistoriehuset med "Krabbelund". T4, K8, Pris.50.kr 124.703, "Krabbelund" i Skara. fr stpl Gössäter 27.7.67, K8, Pris.40.kr

 

62.451, Skara. Kråks herrgård vid museet. fr stpl Skara 28.3.55, K7, Pris.30.kr 124.732, Skara. Kråks Herrgård och Värdshus i Museiparken. T5, K8, Pris.30.kr

 

29.824, Skara. Krönikebrunnen av Professor Sjögren. T5, K8, Pris.40.kr 62.465, Skara. Krönikebrunnen. T5, K8, Pris.40.kr 34.689, Skara. Torgbrunnen. T5, K8, Pris.40.kr

 

34.410, Skara. Krönikebrunnen. T5, K8, Pris.40.kr 12.114, Skara. Krönikebrunnen och Telegrafhuset. T5, K8, Pris.40.kr

 

104.573, Skara. Lantmannaskolan. T5, K7, Pris.40.kr 11.854, Landtmannaskolan. Skara. T3, K8, Pris.80.kr

 

124.718, Skara. Elementarläroverket. fotografi. T1, K8, Såld

 

11.385, Skara. Högre Allm. Läroverket. fr OII stpl Skara 8.5.1902, K7, Pris.60.kr 11.388, Elementarläroverket. fr OII stpl PKXP 77 27.1.1904, K7, Pris.60.kr

 

34.684, Skara. Högre allm Läroverket. T5, K8, Pris.40.kr 124.684, Skara. Läroverket. fr stpl, T4, K7, Pris.40.kr

 

21.451, Utsigt från Hotellet med Elementarläroverket och Domkyrkan. Skara. T1, K8, Pris.80.kr 11.449, Skara. Södra sidan af Elementarläroverket. T1, K8, Pris.60.kr

 

124.685, Elementarläroverket. Skara. fr OII stpl Skara 27.4.1905, K7, Pris.60.kr 11.448, Skara.  Elementarläroverket. fr OII stpl PKXP 77 11.11.(1901), K7, Pris.60.kr

 

124.683, Skara. Elementarskolan från jernvägen. T1, K8, Pris.60.kr 91.521, Från Elementarläroverkets Skolgård.fr OII stpl Stenstorp 22.1.1902, K8, Pris.120.kr

 

124.719, Skara. Vy från skolgården. fotografi. T1, K8, Såld

 

53.324, Skara. Högre Allm. Läroverket. T1, K8, Pris.160.kr 104.574, Skara. Läroverkets Gymnastikhus. T5, K7, Pris.40.kr

 

91.522, Skara. Missionskyrkan. T3, K8, Såld 124.705, (Oxbacksgatan). ofr, T5, K6. Såld

 

124.733, Motel Skara. T6, K8, Pris.30.kr 124.734, Motel Skara. fr stpl 1968, K8, Pris.30.kr

 

11.885, S:t Annegatan. T4, K8, Pris.80.kr 124.706, Skara City Camping. T6, K8, Såld

 

 53.323, Skara. Seminariet.T1. K8, Pris.160 kr 124.680, Seminariet. Skara. fr OII stpl, T2, K8, Pris.340.kr 62.447, Stora Seminarium. Skara. T3, K8, Pris.50.kr

 

11.851, Skara. Folkskollärarinneseminariet. fr OII stpl Skara 13.12.1908, K8, Pris.50.kr 11.857, Skara. Stora Seminariet. fr stpl, T4, K8, Pris.40.kr

 

11.390, Seminariet. Skara. fr OII stpl PKXP 77 12.3.1906, K7, Pris.60.kr 11.445, Skara. Seminariet. T1, K8, Pris.50.kr

 

21.444, Skara. ofr, T1, K8, Såld 11.406, Skara. Seminariet. fr OII stpl Degerfors 6.5.1907, K7, Pris.50.kr

 

124.720, Skara. Folkskollärarinne-seminarium. fotografi. T1, K8, Såld

 

11.650, Skara Seminariet. fr OII stpl Skara 10.4.190?, T1, K8, Pris.60.kr 124.681, Skara. Seminariet från Brogården. T1, K7, Pris.60.kr

 

104.572, Landstingsseminariet i Skara. T4, K8, Pris.40.kr 62.446, Lilla Seminarium. Skara. T3, K8, Pris.60.kr

 

11.875, Skara. Småskollärarinneseminariet. T4, K8, Pris.50.kr 11.870, Skara småskollärarinneseminarium. T4, K7 (skadad adressida), Pris.50.kr

 

34.692, Skara. Seminariet. T5, K8, Pris.40.kr 124.686, Skara. Småskoleseminariet. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.687, Skara. Småskoleseminariet. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.707, Skara Sjukhuset. T5, K8, Pris.50.kr 124.708, Skara. Skaraborgsgatan. T5, K8, Pris.80.kr

 

104.575, Skara. Skolgatan. (bl.a. J.G. Mohlberg Målare). T3, K8, Pris.80.kr 91.523, Parti af Skolgatan. T1, K8, Pris.80.kr

 

 
 97.605, Skara. Skolgatan. T4, K8, Pris.40.kr

 

104.578, Skara. Stadshotellet. T5, K7, Pris.40.kr 124.709, Skara. Stadshotellet. fr stpl PKP 230C 15.5.39, K7, Såld

 

12.079, Skara. Stadshotellet. fr stpl Skara 3.7.46, K7, Pris.40.kr 11.871, Skara. Stadshotellet. fr GV stpl Skara, T3, K7, Pris.50.kr

 

124.710, Skara. Stiftsbiblioteket. T4, K8, Pris.40.kr 124.711, Skara. Stiftsbiblioteket. fr stpl Skara 21.6.55, K8, Pris.40.kr

 

124.721, Skara. Vy från Stora torget. fotografi.T1, K8, Såld

 

124.712, Skara. Stora Torget. fr stpl Skara 18.10.54, K7, Pris.50.kr 104.580, Skara. Stortorget. T5, K8, Pris.40.kr

 

12.064, Skara. Södra Kyrkogatan. fr stpl Skara 7.4.51, K7, Pris.40.kr 11.868, Skara. Teatern. fr GV stpl PLK 217A 12.9.(1914). K5. (höger nedre hörn saknas). Pris30.kr

 

11.393, Tingshuset och Vattentornet. Skara. T2, K8, Pris.60.kr 11.433, Tingshuset och Vattentornet. Skara. T2, K8, Pris.50.kr

 

11.401, Skara gamla Domkyrka och Museum från Trädgårdsföreningen. fr OII stpl Skara 17.2.1905, K7, Pris.60.kr

 

11.844, Skaraborgs Läns 21:sta landtbruksmöte i Skara 1905. Restaurationen. K8, Pris.80.kr 124.689, Industri- & Slöjdutställningen i Skara 1905.  K5-6 (klippt). Pris.40.kr

 

11.461, Skara. Vattentornet. fr OII stpl 11.4.1902, K7, Pris.50.kr 124.713, Wattentornet. Skara. fr OII stpl Skara 3.11.1902, K7, Såld

 

11.827, Skara. Utsikt från Vattentornet. (bl.a. Järnvägsstationsområdet). fr stpl PKP 13.7.30, K8, Pris.80.kr 29.827, Skara. Gunnar Wennerbergsgatan. fr GV stpl Skara 6.7.1921, K6, Såld

 

12.117, Parti af Vestra Storgatan. Skara. fr OII stpl PKXP 108B 26.12.1901, K8, Pris.120.kr 29.842, Skara. Viktoriagården. fr stpl Skara 30.7.62, K7, Pris.40.kr

 

11.912, Hälsning från Skara. ( Victoriasjön). fr OII stpl Skara 1.3.1911. K8, Pris.40.kr 104.581, Wäija Fabriken. T5, K7, Pris.50.kr

 

91.524, (Gymnastik.) Foto: K.G. Andersson, Skara. T3-4, K7, Såld 124.690, Förlag: Skara Pappershandel. T3-4, K7, Såld

 

58.802, Hertigparets af Vestergötland besök i Skara. adresserat till Fattiggården, Trollhättan. fr OII stpl Skara 28.7.1902, K7, Såld 124.691, Skara 1000 år 1988. T6, K8, Pris.30.kr

 

124.692, Skara 1000 år 1988. fr stpl, K7, Pris.30.kr

 

11.846, Skara. Panorama öfver Skara. ofr, T2, K7, Såld

 

 

55.781, Skara. fr O1I stpl PKXP 77 8.11.1901, K7, Pris.180.kr 87.679, Skara. Domkyrkan. Interiör av Domkyrkan. Elementarläroverket. Högre Flickskolan. Järnvägsgatan. Småskolelärarinneseminariet. Badhuset. Utsikt från Brobacka. fr OII stpl Skara 8.6.1903, K6, Pris.120.kr

 

11.463, Skara. T2, K8, Pris.80.kr 34.412, Skara år 1703. T1, K8, Pris.60.kr

 

11.404, Skara. ofr, T2, K7, Pris.60.kr  11.391, Skara. fr OII stpl PKXP 77 2.11.1903, K8, Pris.80.kr

 

11.452, Helsning från Skara. T1, K8, Såld 11.887, Skara. fr stpl Skara, T3, K8, Pris.60.kr

 

11.453, Skara. fr OII stpl PLK 25.7.02, K7, Såld 124.722, fr stpl Skara 5.8.32, K7, Såld

 

11.400, Skara. fr OII stpl Skara 30.3.1902, K7, Pris.40.kr 11.397, Skara. fr OII stpl Skara 4.5.1903, K8, Pris.80.kr

 

124.735, Hälsning från Skara. Sommarland. Axevalla Travbana. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 124.736, Skara. Järnvägsparken. Kråks Herrgård och Värdshus. Bommagatan. Krönikebrunnen. Domkyrkan. fr stpl Skara 17.7.62, K7, Pris.30.kr

 

12.075, Skara. fr stpl Skara, T5, K8, Pris.40.kr 124.737, (Skara) bl.a. Apotek. T4-5, K8, Såld

 

124.738, (Skara). T4-5, K8. Pris.50.kr 124.739, (Skara). bl.a. Fick- & Väggur, Glasögon & Pincenez och Central-Hotellet. T4-5, K8, Såld

 

124.740, (Skara). bl.a. Axel Hallberg & Co Eftr. Nya Konditoriet och Manufaktur Bergstrands Konfektion. T4-5, K8, Såld 124.741, (Skara). T4-5, K8, Såld

 

124.742, Foto: F. Thesslund, Skara. T4-5, K6, Såld 124.743, Foto: F. Thesslund, Skara. T4-5, K8, Såld

 

Till vykort Västergötland    S

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V