LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

Vykort Skövde

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Hotell Billingen

 55.779, Sköfde. Hotell Billingen. fr OII stpl Fagersanna 1.10.1902, K8, Pris.300.kr 53.325, Sköfde. Hotell Billingen. T1, K8, Pris.160.kr

 

10.655, Hotell Billingen. Sköfde. fr OII stpl Karlsborg 1.3.1905. K8, Pris.60.kr 10.679, Hôtel Billingen. Sköfde. fr OII stpl Söderhamn, T1, K7, Pris.50.kr

 

10.705, No. 229b. Sköfde. Hotell Billingen.fr OII stpl, T1, K8, Pris.50.kr 21.227, Sköfde. Hotell Billingen. fr GV stpl Sköfde 21.5.1915, K8, Pris.50.kr

 

10.711, Hotell Billingen. Sköfde. T1, K8, Såld 124.311, Sköfde. Hotell Billingen och Stora Kyrkogatan. fr OII stpl PKXP 16A 14.6.1901. K8, Pris.50.kr 124.312, Sköfde. Hotell Billingen. fr OII stpl Sköfde 8.12.1904, K8, Pris.50.kr

 

10.627, Sköfde. Hotell Billingen. T4, K8, Pris.40.kr 62.380, Sköfde. Hotell Billingen. fr stpl Skövde 4.10.27, K8, Pris.50.kr

 

81.311, Skövde. Hotell Billingen. fr stpl Skövde 1949, K8, Pris.40.kr 124.308, Skövde. Hotell Billingen. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.310, Skövde. Hotell Billingen. fr stpl Stockholm 21.7.41, K6, Såld 124.313, Skövde. Hotell Billingen. T5, K8, Pris.50.kr

 

124.314, Hotell Billingen. Skövde. fr stpl, 1931, K8, Pris.50.kr 10.648, Skövde. Hotell Billingen. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.309, Skövde. Hotell Billingen. fr stpl Skövde 20.7.73, K8, Pris.30.kr 124.315, Hotell Billingen. Skövde. Sweden. fr stpl Skövde 22.8.73, K7, Pris.30.kr

Kyrkor

124.329, Skövde. Hagelbergs Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

34.415, Sköfde. Immanuelskyrkan. T4, K8, Pris.30.kr 124.330, Skövde. Immanuelskyrkan. fr stpl Skövde 17.10.49, K7, Pris.30.kr

 

124.331, Emanuelskyrkan. Skövde. fr stpl Skövde 1927, K8, Pris.30.kr 124.332, Skövde. Immanuelskyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

124.333, S:t Markuskyrkan. (Lunden, Skövde). T6, K8, Pris.30.kr

 

124.334, Skövde. Våmbs kyrka. T6, K8, Pris.30.kr 124.335, Skövde. Våmbs Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

51.593, Sköfde. Kyrkan. fr OII + tuberkulosmärke stpl Sköfde 23.12.1904, K7, Pris.340.kr 10.668, Sköfde. Kyrkan. fr OII stpl Sköfde 1906, K8, Pris.40.kr 124.336, Sköfde. Kyrkan. T3, K7, Pris.60.kr

 

34.416, Sköfde. Kyrkan. T4, K8, Pris.30.kr 124.337, Skövde. Kyrka. Norra portalen. T5, K8, Pris.30.kr 124.338, Sköfde Kyrka. Orgelläktaren. T5, K8, Pris.30.kr

 

10.701, Sköfde. Kyrkan. fr OII stpl PKXP 8B 31.12.190?, T1, K7, Pris.60.kr 10.762, Skövde Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

10.634, Sköfde kyrka. T3, K8, Pris.30.kr 124.340, Foto: Ludv. Ericson , Sköfde, 1912. K8, Pris.40.kr

 

10.740, Skövde, Interiör av Kyrkan. fr stpl Skövde 30.5.49, K8, Pris.30.kr 124.341, Skövde. Kyrkan. fr stpl Skövde 2.2.58, K7, Pris.30.kr

 

34.414, Sköfde. Interiör af Kyrkan. T3, K8, Pris.30.kr 124.342, Skövde. Interiör av kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

Militära motiv

 

124.286, Skövde. Garnisonssjukhuset. T5, K8, Pris.50.kr 124.287, Kungliga Göta Trängregemente. Skövde. Kanslihus. Marketenteriet. Kasernvakten. Kasern 1. fr stpl Skövde 14.7.69, K6, Pris.40.kr

 

77.757, Skövde. Kungl. Göta Trängkår. fr stpl Skövde 27.1.56, K6, Pris.50.kr 10.728, Sköfde. Kungl. Göta Trängkårs kasern. fr GV stpl Sköfde 8.11.1920, K7, Pris.80.kr

 

124.288, Skövde. Kungl. Göta Trängreg. Marketenteriet. fr stpl 18.5.65, K8, Pris.50.kr 124.289, Sköfde. Lifregementets husarer. fr GV stpl Sköfde 20.12.1915, K7, Såld

 

124.290, Sköfde. Lifreg. Husarers Kasern. fr OII stpl Sköfde 27.2.1906, K7, Pris.60.kr 10.736. Husarkasern. Sköfde. T3, K8, Pris.60.kr

 

10.737, Sköfde. Husarkasernen. fr GV stpl, T3, K7, Såld 124.291, Skövde. Kungl. Livregementets husarer. T5, K8, Pris.60.kr

 

88.437, Skövde. Kungl. Livregementets husarer. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr 124.292, Skövde. Kungl. Livregementets Husarer. fr stpl PKP 2?1E 16.5.46, K8, Såld

 

10.776, Skövde. Kungl. Skaraborgs Pansarregemente. fr stpl Skövde 15.9.54, K8, Pris.50.kr 124.293, Skövde. Kungl. Skaraborgs Pansarregemente. T5, K8, Pris.50.kr

 

124.294, Skövde. Kungl. Skaraborgs pansarregemente. fr stpl Skövde 18.12.(48), K7, Pris.50.kr 124.295, Skövde. Kungl. Skaraborgs Pansar Regemente. minnesstenen. T5, K8, Pris.50.kr

 

124.296, Kungl. Skaraborgs Regemente. T1, K5-6, riss, Pris.50.kr 14.211, Sköfde. Skaraborgs Reg:te. T3, K8, Pris.80.kr

 

124.297, Sköfde. Skaraborgs Reg:te. T3, K8, Pris.80.kr 124.298, Sköfde. Skaraborgs Reg:tes Kasärner T4, K8, Pris.60.kr

 

124.299, Skövde. Kungl. Skaraborgs regementes kaserner. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr 124.300, Sköfde. Kungl. Skaraborgs regementes kasärner. fr stpl Skövde 16.8.27, K7, Pris.60.kr

 

62.369, Skövde. Kaserngården I 9. fr stpl Skövde 17.5.34, K7, Pris.50.kr 19.312, Skövde. Minnesplaten och I 9:s kaserner. fr stpl Skövde, T5, K7, Pris.50.kr

 

124.301, f.d. Soldattorp. Skaraborgs Reg:te. Sköfde. fr stpl Sköfde 10.11.34, K7, Pris.60.kr 104.711, Sköfde. "Husartorpet" vid Simsjön. fr GV stpl Sköfde 11.3.1920, K7, Pris.60.kr

 

124.302, Skövde. Soldathemmet. fr stpl Skövde 31.12.41, K8, Såld 124.303, Skövde Soldathem. Kyrkan. T4-5, K8, Såld

 

124.304, (Sköfde). T3, K7, Pris.50.kr 124.305, (Sköfde). fr GV stpl Sköfde 9.7.(1917). K7, Pris.40.kr

 

 
62.375, Sköfde. Kyrkparad i Dunkehallskogen (1906). fr OII stpl T2, K8, Pris.80.kr  34.426, (Sköfde). fr GV stpl Sköfde, T3, K7, Pris.50.kr

 

124.306, (Sköfde). fr 4+2+1 öre stpl Sköfde 22.8.??, K7, Pris.40.kr 124.307, (Sköfde). fr GV stpl Sköfde 24.9.1914, K7, Pris.40.kr

 

Skolor

54.458, Sköfde. Elementarskolan för flickor. fr OII stpl Sköfde 22.7.1902, K7, Pris.340.kr 124.316, Skövde. Eriksdalsskolan. T6, K8, Pris.50.kr

 

10.700, Sköfde. Elementarskolan. fr OII stpl PKXP 20.7.(1901). K7, Pris.60.kr 124.317, Skövde. Flickläroverket. fr stpl Skövde 8.9.31, K6, Pris.40.kr

 

124.318, Sköfde. Allmänna Läroverket. fr OII stpl Sköfde 9.4.1903, K6, Pris.40.kr 124.319, Skövde. Realskolan. fr stpl Sköfde 25.4.26, K7, Pris.50.kr

 

124.320, Sköfde. Läroverket. T4. K8, Pris.50.kr 10.659, Sköfde. Läroverket. T3. K8, Pris.60.kr

 

 62.376, Sköfde. Skolplanen. fr OII stpl Sköfde, T1, K7, Pris.80.kr

 

124.321, Skövde. Skolgatan med H. Allm. Läroverket. fr stpl Sköfde (1931). K7, Pris.40.kr 10.792, Skövde. Skolgatan med Högre Allmänna Läroverket. T5, K8, Pris.40.kr

 

10.650, Skövde. H. Allm. Läroverket. T5, K8, Pris.40.kr 10.778, Skövde. Högre Allmänna Läroverket. T5, K8, Pris.40.kr

 

10.795, Skövde. Högre Allmänna Läroverket. fr stpl Skövde 15.5.40, K7, Pris.40.kr 124.322, Skövde. Högre Allmänna Läroverket. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.323, Skövde. Högre Allm. Läroverket. Flygfoto. T5, K8, Såld

Övrigt

11.143, Skövde. Alphyddan. T5, K8, Pris.40.kr 21.340, Skövde. Alphyddan. ofr, T6, K8, Pris.40.kr

 

124.343, Skövde. Vägen till Alphyddan. (Våmbs kyrka i bakgrunden). fr stpl Skövde 8.1.63, K7, Pris.40.kr 10.685, Skövde. Utsikt från Alphyddan. fr stpl Skövde 22.5.59, K7, Pris.40.kr

 

124.444, Skövde. (Alströmergatan ?). fr stpl Sköfde 10.1.1921, K7, Pris.60.kr

 

124.344, Sköfde. Apoteket. pl, stpl 1902, K7, Pris.60.kr 124.345, Sköfde. Stadsparken-Apoteket. fr OII stpl 22.9.1900, K8, Pris.60.kr

 

10.779, Skövde. Apoteket. T5, K8, Pris.40.kr 29.794, Skövde. Apoteket Lejonet. fr stpl Skövde 25.3.30, K8, Pris.40.kr

 

124.346, Billingehus. Skövde. Friluftsbadet. S:t Lukas Kyrka. Receptionen. Huvudrestauranten. T6, K8, Pris.30.kr 124.347, Skövde. Billingehus. Billingshus sport och motionscentra. Testrummet. Blå Badet. Motionshallen. Hållsdammen.T6, K8, Pris.30.kr

 

124.348, Flygfoto över Billingehusbadet. Skövde. T6, K8, Pris.30.kr 124.349, Skövde. Billingehus. T6, K8, Pris.30.kr

 

124.350, Binnebergs Tingshus. Skövde. Västergötland. T6, K8, Pris.30.kr 124.351, Bussen Hjo-Skövde vid Skövde busstation. 1931. T6, K8, Pris.40.kr

 

10.749, Skövde. Boulognerskogen. fr stpl. T5, K8, Pris.30.kr 124.325, Skövde. Boulognerskogens svandamm. T5, K8, Pris.30.kr

 

62.372, Skövde. Badsjön i  Boulognerskogen. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 10.695,  Boulognerskogen. Sköfde. fr OII stpl PKXP 25.2.1902 + sidostpl Fotograf P.A. Eriksén, Sköfde. Guldmedalj i Sköfde 1901. K8, Såld

 

124.327, Skövde. Boulognerskogens Sommarrestaurant. fr stpl PKP 16A 6.11.54, K7, Pris.40.kr 29.791, Bolognerskogen med Restauranten. T3, K8, Såld

 

124.326, Sköfde. Boulognerskogen. fr OII stpl Sköfde 22.6.1901, K6, Pris.50.kr 124.328, Skövde. Boulognersjön. T6, K8, Pris.30.kr

 

62.377, Skövde omgivningar. (Bäckströms på berget). fr stpl Sköfde 11.3.27. K7, Pris.50.kr 124.352, Sköfde omgifningar. Bäckströms på berget. T4, K7, Pris.50.kr

 

34.700, Restaurangen Djursätra. Skövde. fr stpl Skövde Postomb. 26.6.43, K8, Pris.50.kr 10.723, Sköfde. (Drottninggatan). T3, K8, Pris.60.kr

 

 91.499, Hälsning från Skövde. Bankhuset. Drottninggatan. fr OII stpl PKXP 26.9.1900, K7, Pris.250.kr 91.500, Hälsning från Skövde. Drottninggatan. Apoteket. Stora Torget. fr OII stpl 22.9.1900, K7, Pris.250.kr

 

14.205, Sköfde. Drottninggatan. fr GV stpl Sköfde 23.7.1920, K7, Pris.80.kr 10.698, Sköfde. Parti af Drottninggatan. T3, K8, Pris.80.kr

 

124.353, Skövde. Drottninggatan. fr stpl Skövde 5.6.41, K7, Pris.50.kr 124.354, Skövde. Drottninggatan. fr stpl Skövde 15.8.49, K7, Pris.50.kr

 

124.355, Sköfde. Parti af Drottninggatan. T3, K8, Såld 124.356, Skövde. Drottninggatan. fr GV stpl Sköfde 14.11.1920, K7, Pris.60.kr

 

124.357, Sköfde. Dälderna. fr OII stpl PKXP 1.1.1906, K8, Såld 34.432, Sköfde. Parti av Ekedal. fr GV stpl Sköfde 13.3.1914, K7, Pris.120.kr

 

58.804, Sköfde. Villa Ekelund. pl, T1, K7, Pris.60.kr  19.318, Skövde, Erik Ugglas plats. fr stpl Skövde 20.10.48, K7, Pris.60.kr

 

77.759, Skövde. Folkets Park. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr

 

124.358, Sköfde. Församlingshem. fr stpl 1934, K7, Pris.40.kr 124.359, Skövde. Församlingshemmet. fr stpl Skövde 11.2.28, K7, Pris.50.kr

 

124.361, Skövde. Garpadammen. fr stpl Skövde 21.7.63, K7, Pris.30.kr 124.360, Skövde. Garpaparken. fr stpl Skövde 21.12.49, K7, Pris.40.kr

 

10.681, Skövde. Garpaparken med Carl Milles skulptur "Flöjtspelande Ängel" fr stpla Skövde 11.5.57. K8, Pris.40.kr 124.362, Skövde. Garpaparken. Carl Milles: Flöjtspelande ängel. pl stpl 1969, K8, Pris.30.kr

 

10.755, Skövde. "Gyllen" i Kyrkparken. T5, K8, Pris.40.kr 124.363, Skövde. Gyllen. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

10.653, Skövde. "Gyllen". T5, K8, Pris.40.kr 124.364, Skövde. "Gyllen". pl, stpl 1958, K7 Pris.40.kr 124.365, Skövde. "Gyllen" med bilder ur stadens historia å fundamentet. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.366, Skövde. Havstena området. T6, K8, Pris.40.kr 124.367, Sköfde. Hertig Johansgatan. (bl.a. Ludv. Dahlström & Co Guldsmed och L. Samuelsons Eftr. Cigarr-affär & Herr-ekipering). fr GV stpl Sköfde 31.12.1916, K7, Pris.120.kr

 

 

10.780, Skövde. Hertig Johans gata. T4-5, K7 (överklistrad adressida). Pris.80.kr 71.342, Hertig Johansgatan. T4, K8, Pris.80.kr

 

62.370, Skövde. Parti av Hertig Johansgatan. fr stpl Skövde 14.7.38, K8, Pris.40.kr 29.809, Skövde. Parti av Hertig Johansgatan. fr stpl Skövde, T5, K8, Pris.40.kr

 

124.368, Skövde. Hertig Johans torg. T5, K8, Pris.40.kr 124.369, Skövde. Hertig Johans Torg. fr stpl 1940, K8, Pris.40.kr

 

124.370, Skövde. Hertig Johans torg. fr stpl Skövde 26.10.53, K8, Pris.40.kr 19.314, Skövde. Hertig Johans torg och Kyrkan. ofr. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.371, Skövde. Hertig Johans torg. fr stpl Skövde 22.10.42, K8, Pris.40.kr 124.372, Skövde. Hertig Johans torg. fr stpl Skövde, T5, K6, Pris.40.kr

 

29.814, Skövde. Hertig Johans torg. fr stpl 30.6.30, K8, Pris.40.kr 124.373, Skövde. Hertig Johans torg. T4, K8, Pris.40.kr

 

124.390, Skövde. Centrumhuset vid Hertig Johans torg. T5, K8, Pris.40.kr 10.616, Sköfde. Hertig Johans torg. fr GV stpl Sköfde 23.7.1919, K8 Pris.60.kr

 

124.391, Skövde. Livets Brunn. Hertig Johans Torg. T5, K8, Pris.40.kr 10.642, Skövde. Torget med Stadshuset o. Rådhuset. T5, K8, Pris.40.kr

 

34.433, Skövde. Hertig Johans Torg med Livets Brunn. fr stpl Hallsberg 7.8.52, K8, Pris.40.kr 124.392, Skövde. Torget med Centrumhuset. T5, K8, Pris.40.kr

 

10.651, Skövde. Kyrkan. fr stpl Skövde 1944, K8, Pris.40.kr 10.652, Skövde. Parti från Hertig Johans Torg. T5, K8, Pris.40.kr 71.776, Skövde. "Livets Brunn" och Kyrkan. fr stpl 27.6.63. K8, Pris.40.kr

 

124.385, Skövde. "livets Brunn" och kyrkan. fr stpl Skövde 16.7.73, K8, Pris.30.kr 124.386, Skövde. Livets Brunn. T6, K7, Pris.30.kr

 

124.387, Skövde. Idrottshallen. T5, K8, Pris.50.kr 124.388, Sköfde. Järnvägsgatan. fr stpl Skövde 29.10.32, K6, (riss). Pris.50.kr

 

124.389, Skövde. Järnvägsparken med Hotell Billingen. fr stpl 1945, K8, Pris.40.kr 124.374, Skövde. Järnvägsparken. T4, K8, Pris.40.kr

 

53.802, Sköfde. Järnvägsstationen. ofr, T4, K8, Pris.240.kr 104.715, Skövde. Järnvägsstationen. fr stpl Skövde 24.7.50, K7, Pris.140.kr

 

104.716, Järnvägsstationen, Skövde. fr stpl PLK 201B 9.9.1926, K8, Pris.240.kr 29.802, Skövde. Järnvägsstationen. fr stpl 1931, T4, K6,  Pris.160.kr

 

104.714, Sköfde Järnvägsstation. T4, K7, Pris.240.kr 104.713, Sköfde. Järnvägsstationen. fr stpl Sköfde 27.8.28, K6, Pris.140.kr

 

104.712, Sköfde. Järnvägssstationen. ofr, T3, K7, Pris.80.kr 43.516, Sköfde. Stationen. ofr, T2, K8, Pris.80.kr

 

91.508, Sköfde. Järnvägsstationen. fr GV stpl PKXP 16D 19.3.20, K7, Pris.80.kr 124.375, Skövde. Jänvägsstationen med serveringen vid Kulturhuset Oden. fr stpl Skövde 17.4.66, K7, Pris.40.kr

 

10.789, Skövde. Kanikeruder. fr stpl Skövde, T5, K6 (riss). Pris.40.kr 124.376, Skövde. Klagstorps Mejeri affär. Storgatan 1902. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

124.377, Skövde. Konsthallen. T5, K8, Pris.40.kr 124.378, Kursgården. Karstorp. Skövde. fr stpl Bandhagen 19.7.63, K7, Pris.40.kr

 

33.953, Sköfde. Postkontoret. (Kungsgatan). fr OII makulerad med penna, T2, K6, Pris.80.kr 29.807, Sköfde. Kungsgatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

124.379, Sköfde. Parti af Kungsgatan. fr stpl Sköfde 11.3.24, K8, Pris.60.kr 77.758, Skövde. Kungsgatan. T5, K8, Pris.50.kr

 

124.380, Skövde. Kungsgatan. T6, K8, Pris.50.kr 10.781, Skövde. Kungshuset. fr stpl Skövde, T5, K8, Pris.40.kr

 

10.624, Sköfde. Kyrkparken. fr GV bläckmakulerad. T3, K8, Pris.30.kr 10.689, Sköfde. Kyrkparken. T3, K8, Pris.40.kr

 

124.381, Skövde. Käpplundavägen. T5, K8, Pris.50.kr 124.382, Skövde. Svandammen vid Käpplundavägen. fr stpl Kvänum 4.2.50, K8, Pris.40.kr

 

124.383, Kärnsjukhuset. Skövde. T6, K8, Pris.30.kr 124.384, Kärnsjukhuset. Skövde. fr ostpl 1977, T6, K8, Pris.30.kr

 

124.399, Skövde. Länslasarettet. T6, K8, Pris.50.kr 124.393, Skövde. Lakesstan. T6, K8, Pris.60.kr

 

62.367, Skövde. "Livets Brunn". T6, K8, Pris.40.kr 62.368, Skövde. "Livets Brunn". T6, K8, Pris.40.kr

 

124.395, Skövde. Detalj av "Livets Brunn". T5, K8, Pris.40.kr 124.397, Skövde. Livets Brunn. fr stpl 1967, K7, Pris.30.kr

 

124.400, Norra Skolgatan. Sköfde. fr stpl Sköfde 27.12.1904, K6, Pris.60.kr 124.401, Skövde. Norrmalm. T6, K7, Pris.60.kr

 

58.803, Sköfde. Nya stadsdelen. T3, K8, Pris.80.kr 124.402, Sköfde. Nya stadsdelen. fr GV stpl, T3, K7, Pris.80.kr

 

124.403, Sköfde. Odelicgatan. fr GV ostpl, T3, K8, Pris.60.kr 124.404, Skövde. Kulturhuset Oden. T6, K8, Pris.30.kr

 

124.405, Skövde. Peter Heléns-stugan. T5, K8, Pris.40.kr 94.638, Sköfde. Prinsgatan. fr OII stpl Sköfde 8.12.1905, K7, Pris.80.kr

 

124.406, Skövde. "Prins Oscar Bernadotte". pl, T6, K6, Pris.40.kr 34.418, Sköfde, Prostgården. T4, K8, Pris.50.kr

 

124.407, Sköfde. Ridhuset. T4, K8, Pris.60.kr 124.408, Rosenlunds Trädgård. T6, K7, Pris.30.kr

 

29.811, Skövde. Rådhusgatan. T5, K8, Pris.50.kr 124.409, Skövde. Rådhusgatan. fr stpl Skövde 1934, K8, Pris.50.kr

 

19.305, Sköfde. Rådhusgatan. (Sydsvenska Kredit aktiebolaget). fr GV stpl Sköfde 18.3.1915, K7, Pris.60.kr 124.410, Sköfde. Rådhusgatan. (Sydsvenska Kredit aktiebolaget). fr stpl  PLK 201A 12.12.1925, K8, Pris.60.kr

 

124.411, Sköfde. Rådhusgatan. (Aktiebolaget Göteborgs Handelsbank). fr stpl Skövde 13.10.28, K8, Pris.50.kr 124.412, Skövde. Rådhusgatan. T6, K8, Pris.30.kr

 

124.413, Skövde. Sandtorget. T6, K8, Pris.50.kr 124.414, Skövde. Simsjöbadet. fr stpl Skövde 21.8.74, K7, Pris.30.kr

 

124.415, Sköfde. Parti av Simsjön. T3, K8, Pris.40.kr 124.416, Skövde. Simsjön. fr stpl Skövde 18.7.60, K7, Pris.40.kr

 

124.417, Sköfde. Skaraborgs Banken. fr OII stpl Sköfde 3.7.1904, K8, Pris.120.kr 29.801, Sköfde. Skaraborgs Läns sjukhus. ofr, T2, K8, Pris.60.kr

 

124.418, Skid-SM 11-18 febr. 1973. Skövde. K8, Pris.40.kr 29.812, Skövde. Skolgatan, fr stpl 10.3.49, K7, Pris.40.kr

 

10.619, Sköfde. Parti af Skolgatan. fr stpl Skultorp 8.7.1926, K8, Pris.60.kr 124.419, Skövde. Parti av Skövdebostäder. T6, K8, Såld

 

124.420, Skövde. Slingvägen. T5, K8, Såld 124.421, Skövde. Slingvägen. fr stpl, T6, K7, Pris.50.kr

 

124.422, Sköfde. Sparbanken. T3, K8, Pris.80.kr 91.502, Stadsparken. fr OII stpl PKXP 8 A 24.7.1901, K8, Pris.80.kr

 

124.423, Skövde Stadsparken. T2, K8, Pris.40.kr 124.424, Sköfde. Kyrkan med Stadsparken. fr OII stpl PKXP 8C 25.12.1901, K7, Pris.40.kr

 

 
19.297, Stora Kyrkogatan. (bl.a. Cigarr-Affär), fr OII stpl Tibro 23.7.1907, K8, Pris.120.kr 71.348, Sköfde. Stora Kyrkogatan. (bl.a. Samuelssons Cigarr & Tobaksaffär). fr OII stpl Sköfde 5.3.1902, K8, Pris.120.kr

 

91.503, Sköfde. Stora Torget. fr OII stpl Skövde 12.6.1901, K8, Pris.80.kr 124.425, Sköfde. Stora Torget. fr GV stpl Sköfde 18.9.1916. K8, Pris.80.kr

 

124.426, Sköfde. Stora torget. fr OII stpl Falun 26.1.1904, K7, Pris.80.kr 124.427, Torget. Skövde. fr GV stpl PKXP 57A 13.6.1916, K8, Pris.120.kr

 

43.513, Torget. Sköfde. fr OII stpl Sköfde 31.3.1906, K8, Pris.80.kr 19.301, No. 40. Sköfde. fr OII stpl Mulseryd 14.11.1902, K7, Pris.60.kr

 

124.428, Sköfde. Stora torget. (C.F. Assbeck & Co). T3, K8, Pris.60.kr 124.429, Skövde. Torget. fr stpl 8.10.84, K8, Pris.30.kr

 

62.374, Sköfde. Storgatan. T4, K8, Pris.80.kr 62.371, Skövde. Storgatan. (bl.a. Saga och Konditori Mecka). T5, K6, Såld

 

10.690, Sköfde. Storgatan. T3, K8, Pris.60.kr 10.697, Sköfde. Södra Storgatan. fr OII stpl Sköfde 31.7.1907, K8, Pris.80.kr

 

29.792, Sköfde. Storgatan. fr stpl Sköfde 24.3.1922, K7, Pris.60.kr 124.430, Sköfde. Storgatan. fr stpl Sköfde 27.8.1923, K8, Pris.80.kr

 

124.431, Skövde. Parti från "Strupen". fr stpl Skövde 2.9.65, K7, Pris.40.kr 19.315, Skövde. Vägen till "Strupen". fr stpl Skövde 2.4.32, K8, Pris.40.kr

 

124.432, Sköfde. Södra Storgatan samt början af villastaden 1910. fr stpl 31.1.78, T6, K8, Pris.30.kr 124.433, Flygfoto över Södermalm. Skövde. T5, K8, Pris.50.kr

 

10.644, Skövde. Tingshuset. T5, K8, Pris.40.kr 124.434, Skövde. Tingshuset. T6, K8, Pris.40.kr

 

124.435, Skövde. Torgilsgatan. fr stpl Skövde , T4, K8, Pris.40.kr 97.607, Sköfde. Trädgårdsgatan. fr GV stpl Skultorp 10.2.1919, K8, Pris.80.kr

 

21.226, Sköfde. Trädgårdsgatan med Hôtel Billingen. fr GV stpl, T3, KL7, Pris.80.kr 124.436, Skövde. Varuhuset Commerce. T6, K8, Pris.30.kr

 

34.423, Sköfde. Vasagatan. fr stpl Sköfde, T4, K7, Pris.80.kr 124.437, Skövde. Vasagatan. fr stpl Skövde 17.6.33, K8, Pris.60.kr

 

10.758, Skövde. Vasakullen. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 124.438, Skövde. Vasaplan. fr stpl Skövde 19.7.51, K7, Pris.50.kr

 

29.808, Sköfde. Vasaplatsen. fr stpl Skövde 6.6.30, K8, Pris.60.kr 94.639, Sköfde. Vattenkuranstalten. fr OII stpl, T1, K7, Pris.80.kr

 

124.439, Verdandister å nykterhetskursen i Sköfde. fr GV stpl Brunflo 28.1.1912, K7, Pris.120.kr 124.440, Sköfde. Vestra Staketgatan. ofr, T1, K8, Pris.80.kr

 

34.417, Sköfde. Villagatan. T4, K8, Pris.60.kr 124.441, Sköfde. Parti af Villastaden. fr stpl, T4, K7, Pris.60.kr

 

34.420, Sköfde. Villastaden. fr OII stpl Sköfde 17.6.1904, K7, Pris.80.kr 91.504, Villastaden. fr OII stpl 1901, K7, Pris.80.kr

 

104.719, Sköfde. Villastaden. T3, K8, Pris.60.kr 124.442, Skövde. Villastaden. pl. T4, K7, Pris.50.kr

 

34.428, Sköfde. Villastaden. fr OII stpl 16.6.1911, K8, Pris.60.kr 10.717, Sköfde. Parti från Villastaden. fr GV stpl Sköfde, T3, K8, Pris.60.kr

 

124.443, Skövde. Ålderdomshemmet. T4, K8, Pris.60.kr 91.501, Hälsningar från Sköfde. fr OII stpl 1901, K8, Pris.80.kr

 

104.720, Vy af Sköfde. fr OII stplPKXP  16A 7.9.1903, K7, Pris.60.kr 124.445, fr OII stpl Sköfde 28.2.1908. K7, Pris.50.kr

 

10.636, foto: Ludv. Ericons Eftr. Skövde. K8, Pris.40.kr 124.446, fr stpl Skövde 16.8.59, K7, Pris.40.kr

 

21.492, (Skövde). fr stpl 1923, K7, Pris.40.kr 43.515, fr stpl Sköfde 23.12.1922, K7, Pris.40.kr

 

11.145, Hälsning från Skövde. fr stpl Skövde 1.2.58, K8, Pris.40.kr 124.447, Boulognersjön. Storgatan. Hotell Billingen. Skövde. Garpadammen. fr stpl Skövde 10.6.53, K8, Pris.40.kr

 

 
56.810, Sköfde. N. Skolgatan. Prinsgatan. Trängkasärnen. Husarkasärnen. Parken. Torget. Våmbs Kyrka. Hotel Billingen. fr OII på bildsidan stpl, T2, K6, Pris.120.kr 124.448, Hotel Billingen. Järnvägsstationen och Vattenkuranstalten. Kyrkan. fr OII stpl Sköfde 31.12.1900, K6 (skada höger sida). Pris.60.kr

 

10.748, Panorama över Skövde. fr stpl Skövde 4.7.29, K6, Pris.40.kr 29.813, Panorama över Skövde. T5, K8, Pris.40.kr

 

97.608, Skövde från flygplan. fr stpl Skövde 8.9.34, K8, Pris.50.kr 124.449, Skövde från flygplan. T4, K8, Såld

 

124.450, Flygvy över Skövde. Stad sedan 1526. fr stpl Skövde 17.6.76, K7, Pris.40.kr 124.451, Flygvy över Skövde. Stad sedan 1526. T6, K8, Pris.40.kr

 

124.452, Hälsning från Skövde. T6, K8, Pris.30.kr 124.453, Skövde. T6, K8, Pris.30.kr

Till vykort Västergötland S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V