LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Ulricehamn

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

123.952, Ulricehamn. Badhusparken och sjön Åsunden. T5, K8, Pris.40.kr 123.953, Ulricehamn från Blå Hall. T5, K8, Pris.30.kr

 

123.954, Ulricehamn. Åsunden, sedd från Blåhall. fr stpl Ulricehamn 3.11.1921, K6, Såld 123.955, Ulricehamn. Tillbaka från Blåhall. T5, K8, Pris.40.kr

 

123.956, Bogesundsgatan. Ulricehamn. T1, K8, Pris.120.kr 123.957, Bokhandelshuset. Ulricehamn. T6, K8, Pris.40.kr

 

123.958, Ulricehamn. Åsunden från Ekeredsberget. T5, K8, Pris.30.kr 36.801, Ulricehamn. Motiv från golfbanan. T5, K8, Pris.120.kr

 

62.526, Ulricehamn. Parti av Grodparken. ofr, T5, K7, Pris.40.kr 123.959, Ulricehamn. Grodparken med skulpturen "Grodan". T6, K8, Såld

 

123.960, Ulricehamn. Halmstadsbanan vid Åsundens strand. fr stpl Ulricehamn 17.7.39, K7, Såld 123.961, Ulricehamn. Halmstadsvägen följer Åsundens strand och kantas av hängbjörkar. T5, K8, Pris.30.kr

 

43.527, Ulricehamn. Från Åsundens björkomkransade östra strand. Halmstadsvägen. T5, K8, Pris.30.kr 123.962, Ulricehamn. Från Åsundens björkomkransade östra strand. Halmstadsvägen. T5, K8, Pris.30.kr

 

123.963, Ulricehamn. Järnvägsstationen. fr OII stpl Lena 8.4.1908, K8, Pris.280.kr 123.964, Ulricehamn. Järnvägstorget. fr OII stpl Ulricehamn 15.3.1905. K6, Pris.240.kr

 

123.965, Ulricehamn. Järnvägatorget. (Stora Hotellet och Järnvägsstationen).  fr stpl, T5, K8, Pris.80.kr 123.966, Ulricehamn. Kråkebovikens lummiga strand. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr

 

123.967, Ulricehamn. fr OII stpl Ulricehamn 22.3.1905, K6, Såld 123.968, Ulricehamns kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

123.969, Interiör af Ulricehamns kyrka. T1, K6, Pris.30.kr 123.970, Ulricehamns Kyrka. Interiör. (Restaurerad år 1937). T5, K8, Såld

 

104.665, Ulricehamn. Lindängen. fr stpl 1935, T4, K7, Pris.50.kr 104.666, Ulricehamn (vid Lindängsvägen). Platsen för Västgötaungdomens sommarting 1910. ofr, T2, K7, Pris.50.kr

 

123.971, Ulricehamn. Lindängsvägen. ofr, T1, K8, Pris.60.kr 123.972, Ulricehamn. Utsikt från Majgårdsgatan.T6, K7, Prsi.40.kr

 

123.973, Ulricehamn. Marbäckstunneln. Halmstadsbanan. T5, K8, Pris.40.kr 123.974, Ulricehamn. Parti av Åsunden vid Marbäcksvägen. fr stpl PKP 373 5.7.51, K8, Pris.60.kr

 

123.975, Ulricehamn. Missionskyrkan. fr stpl 18.7.47, K8, Pris.40.kr 123.976, Nygatan. Ulricehamn. fr OII stpl Ulricehamn 8.3.1905, K7, Pris.120.kr

 

 

104.668, Ulricehamn. Posthuset. fr stpl, T5, K7, Såld 123.977, Redvägs härads tingshus. Ulricehamn. ofr, T1, K8, Pris.120.kr

 

123.978, Ulricehamn. Utsikt från Remma. T6, K8, Pris.30.kr 62.525, Ulricehamn. Utsikt från Remmahöjden. fr stpl Ulricehamn 28.9.46, K8, Pris.40.kr

 

41.240, Ulricehamn. Från Rude kulle ser man söder ut Åsunden med Tvärön och längst bort skymtar Samsjön. T5, K8, Pris.30.kr 123.979, Ulricehamn. Åsunden mot norr från Rude kulle. T5, K8, Pris.30.kr

 

123.980, Ulricehamn. Rådhuset. T3, K8, Pris.80.kr 123.981. Ulricehamn, rådhuset. T4, K8, Pris.50.kr

 

123.982, Ulricehamn. Rådhuset. T5, K7, Pris.40.kr 123.983, Ulricehamn. Rådhuset. T6, K8, Pris.30.kr

 

124.030, Flygfoto över Ulricehamns Kurhotell.T5, K8, Pris.40.kr 15.129, Ulricehamns Sanatorium. Vinterpalatset. T4, K7, Pris.40.kr

 

15.113, Ulricehamns Vintersanatorium. T5, K8, Pris.40.kr 124.031, Ulricehamns Kurhotell. Terrassen. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.032, Ulricehamns Sanatorium. T4, K8, Pris.40.kr 124.033, Ulricehamns Sanatorium. T4, K8, Såld

 

124.034, Ulricehamns Sanatorium. Badhuset. fr OII stpl Ulricehamn 3.2.1904, K7, Pris.50.kr 124.035, Ulricehamns Sanatorium. Villa Bogesund.  T3, K8, Pris.60.kr

 

124.036, Ulricehamns Sanatorium. Restaurationen. fr OII stpl Hössna 16.12.1904, K8, Pris.60.kr

124.037, Restaurationsvillan. Hälsning från Ulricehamns Sanatorium, fr OII stpl, T1, K7, Pris.60.kr

 

124.038, Ulricehamn. Skansen. T3, K8, Pris.60.kr 124.039, Villan Flora. Ulricehamns Sanatorium. pl. T1, K7, Pris.60.kr

 

124.040, Ulricehamns Sanatorium. Öfverläkarebostaden. fr stpl Ulricehamn 5.2.1925, K8, Pris.50.kr 45.216, Ulricehamns Sanatorium. Öfverläkarebostaden. fr stpl Ulricehamn 14.8.1917, K8, Pris.50.kr

 

123.984, Sanatorievägen. Ulricehamn. fr OII stpl Kringleslätt 5.12.1905. K8, Pris.160.kr 104.671, Ulricehamns Sjukstuga. fr stpl 12.3.38, K7, Pris.50.kr

 

123.985, Från Ulricehamns omgivningar: Skottek. T5, K8, Pris.40.kr 123.986, Skotteksgården. Ulricehamn. Matsal och Cafeteria. Badplatsen i solnedgång. T6, K8, Pris.30.kr

 

123.987, Ulricehamn. Sten Sture-eken vid Skottek. fr OII stpl Ulricehamn 21.9.(1901). K8, Pris.50.kr 123.988, Ulricehamn. Sten Sture-eken vid Skottek. fr stpl Ulricehamn 20.1.27, K7, Pris.50.kr

 

101.547, Ulricehamn. Sten Stureeken. Vid Skottek, 3 km, söder om staden, dåvarande Bogesund sårades dödligt på Åsundens is Sten Sture d.y. i slaget mot danskarne den 19 Januari 1520. T5, K8, Såld

 

123.989, Ulricehamn. Torpet vid Stora Skottek. T5, K8, Pris.40.kr 123.990, Ulricehamn. Utsikt från Slalombacken. fr stpl Ulricehamn 9.7.45, K8, Pris.40.kr

 

123.991, Ulricehamn. Stadshuset. fr stpl Ulricehamn 6.9.64, K7, Pris.30.kr 123.992, Ulricehamn. Stadshusgården. T5, K8, Pris.40.kr

 

123.993, Ulricehamn. Stadsparken. fr stpl Gullered 31.3.1923, K8, Pris.30.kr 123.994, Ulricehamn. Stationshuset. fr stpl, T6, K8, Pris.40.kr

 

123.995, Ulricehamn: Sten Sturemonumentets invigning Riksföreståndaren Sten Sture d.y. sårades dödligt på Åsundens is den 19 Januari 1520. Vid Skottek restes denna vård 1914. pl, T3, K7, Pris.80.kr 123.996, Ulricehamn. Sten Sturemonumentet. T5, K8, Pris.40.kr

 

123.997, Ulricehamn. Sten Sture monumentet. fr stpl 1979, K8, Pris.30.kr 123.998, Ulricehamn. Sten Sturemonumentet. T4, K8, Pris.40.kr

 

123.999, Ulricehamn. STF:s Vandrarhem. T5, K8, Pris.40.kr 124.000, Ulricehamn. St. Skotteks ungdomsgård. T5, K8, Såld

 

124.001, Ulricehamn. Stora Torget. T5, K7, Pris.60.kr 124.002, Ulricehamn. Parti af Stora torget. fr GV stpl, T3, K7, Såld

 

124.003, Ulricehamn. Storgatan. T5, K8, Pris.60.kr 124.004, Ulricehamn. Storgatan. fr stpl Ulricehamn, T5, K8, Pris.60.kr

 

124.005, Ulricehamn. Storgatan. (MC P5738 och bil A43704). T5, K8, Pris.60.kr 104.674, Ulricehamn. Storgatan vid torget. T5, K8, Pris.50.kr

 

124.006, Ulricehamn. Parti af Storgatan vid torget. T1, K8, Pris.80.kr 124.007, Strands Wärdshus. T6, K8, Pris.30.kr

 

124.008, Stureparken. Ulricehamn. fr OII praktstpl Hössna 31.3.1905, K8, Pris.60.kr 124.009, Ulricehamn. Stureparkens servering. fr stpl Ulricehamn 3.8.54, K7, Pris.40.kr

 

124.010, Ulricehamn. Stureparkens servering. T6, K8, Pris.30.kr 124.011, Ulricehamn. Södra stadsdelen. fr GV stpl, T3, K7, Pris.50.kr

 

124.012, Från Ulricehamns omgifningar: Torpa slott. T1, K8, Pris.50.kr 124.013, Ulricehamn. Varmbadhuset. T5, K8, Såld

 

124.014,  Ulricehamn. Parti af Vist. fr OII stpl Ulricehamn 27.3.1905, K8, Pis.40.kr 124.015, Ulricehamn. Vist-kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

124.016, Ulricehamn. Väktaregränd. fr st Ulricehamn 18.6.(73). K7, Pris.30.kr 124.017, Ulricehamn. Västra Centralbanans bro öfver Ätran. fr OII stpl Ulricehamn 16.8.1908, K8, Såld

 

124.019, Ulricehamn. Åsakullarna. T5, K8, Pris.30.kr 41.235, Åsunden vid Ulricehamn. fr GV stpl, T3, K7, Pris.40.kr

 

104.676, Ulricehamn från flygplan. T5, K8, Pris.40.kr 124.020, Ulricehamn från flygplan. T5, K8, Såld

 

124.021, Ulricehamn från flygplan. T5, K7, Såld 124.022, Parti af Ulricehamn.. fr OII stpl Kringleslätt 15.12.1905. K8, Pris.160.kr

 

124.023, Från det gamla Ulricehamn. T3, K8, Pris.60.kr 124.024, Parti av Ulricehamn. T3, K8, Pris.50.kr

 

124.025, Ulricehamn. fr GV stpl 1920, K7, Pris.50.kr 124.026, Parti av Ulricehamn. fr stpl 13.9.1923, K8, Såld

 

104.677, (Konung Gustaf V med sällskap vid älgjakten 1911). fr GV stpl PLK 213C 15.9.1912, K8, Pris.120.kr 124.027, (fotograf stpl Ellen Lundin, Ulricehamn). fr OII stpl PLK 201 21.9.1907, K7, Pris.60.kr

 

104.678, Ulricehamn. fr stpl 16.5.2?, K8, Pris.50.kr 124.028, Ulricehamn. T5, K8, Pris.40.kr

 

29.715, Ulricehamn. T5, K8, Pris.30.kr 124.029, Hälsning från Ulricehamn. Utsikt över sjön Åsunden. Åsakullarna. Rådhuset. Kyrkan. Utsikt från Stadshotellets terrass. T5, K8, Pris.40.kr

 

Till vykort Västergötland U - V

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V