LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Vara

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

34.709, Apoteket. Vara. T3, K8, Pris.80.kr 124.162, Vy från Badhusparken. Vara. fr stpl Vara 2.11.81, K7, Pris.30.kr

 

124.163, Vara. Folkhögskolan. fr ostpl 1946, K8, Pris.40.kr 34.711, Folkhögskolan. Vara. T5, K8, Pris.40.kr

 

124.164, Vara. Folk- och Komm. Mellanskolan. fr stpl PKP 226A 26.3.44, K7, Pris.50.kr 13.090, Järnvägsstationen. Wara. pl, K6, Pris.240.kr

 

 

21.183, Wara. Kyrkan. fr stpl PLK 381A 4.11.1927, K7, Pris.30.kr 124.165, Vara. Kyrkan. fr stpl Håkantorp 5.4.56, K7, Pris.30.kr 48.982, Kyrkan. Wara. fr GV stpl Vara 20.7.1912, K6, Pris.60.kr

 

124.166, Kyrkan. Wara. fr stpl 23.5.51, T3, K7, Pris.30.kr 124.167, Vara Kyrka. fr stpl Vara 20.9.38, K8, Pris.30.kr

 

124.168, Vara Kyrka, fr stpl Vara 25.4.41, K8, Pris.30.kr 21.177, Vara. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

124.169, Wara. Lilla Järnvägsgatan. T4, K8, Pris.160.kr 124.170, Motell Motoristen. Vara. T5, K8, Såld

 

124.171, Vara. Prästgården. fr stpl Vara 20.8.40, K7, Pris.40.kr 34.712, Vara. Skolgatan. fr stpl Vara 21.9.44, K7, Pris.60.kr

 

124.172, Stora Torget. Vara. fr stpl Vara 1981, K7, Pris.30.kr 62.128, Torget och Storgatan, Wara. T3, K8, Pris.120.kr

 

124.173, Vara. Storgatan. fr stpl 1953, K7, Pris.50.kr 62.127, Vara. Storgatan. fr stpl Vara 23.9.43, K8, Pris.50.kr

 

124.174, Tingsgatan. Vara. fr stpl Vara 18.7.28, K6, Pris.60.kr 124.175, Vara. Torggatan. fr stpl Vara 12.12.69, K8, Pris.40.kr

 

124.176, Vara. Torggatan. T5, K8, Pris.50.kr 124.177, Vara. Torggatan.T3, K8, Pris.80.kr

 

124.178, Vara. Torggatan. fr minnesstpl Vara 2.6.73 Marknaden Lions Club. T3, K8, Pris.120.kr 52.622, Wara. fr OII bläckmakulerad 1908, K7, Pris.260.kr

 

65.490, Hälsning från Vara. Järnvägsstationen. Stora torget. Torggatan. Storgatan. Samskolan. Stora Hotellet. Korsgatan. Kyrkogatan. fr stpl Vara 20.6.36, K7, Pris.140.kr 53.365, Vara. Tingshuset. Kyrkan. Järnvägsstationen. Torggatan. Torggatan. Torggatan. Storgatan. Stora Hotellet. Interiör af Wara nya kyrka. fr OII stpl PKXP 41C 16.6.1905, 8, Pris.260.kr

 

62.126, Parti av Vara. fr stpl Tidaholm 7.6.46, K8, Pris.50.kr 124.179, Vara. T4, K8, Pris.60.kr

 

124.180, Hälsning från Vara. Almgatan. Folkhögskolan. Stora Torget. Torggatan. fr stpl Vara 20.9.70, K8, Pris.40.kr 124.181, Hälsning från Vara. Lilla Torget med Kyrkan. Samrealskolan. Folhögskolan. Gatuparti vid Stora Torget. fr stpl Vara 22.7.68, K7, Såld

 

124.182, Senaste nytt från Vara så håll ögonen på helspänn! fr stpl Falköping 20.9.95, K8, Pris.30.kr

Till vykort Västergötland U - V

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V