LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

Vykort - Västerbotten

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 500 vykort med motiv från Västerbotten.

 
 109.062, Flygfoto över Backens kyrka. T5, K8, Såld   31.165, Bastuträsk, Gatuparti (Posten). fr stpl PKP 315 1.10.63, K8, Såld

 

 109.063, Bastuträsk. Granfors Kraftverk. fr stpl PKP 310A 16.5.59, K7, Såld 109.064, Bastuträsk. Järnvägsstationen. fr stpl 27.12.36, K7, Såld

 

 109.065, Bastuträsk kyrka. fr stpl 1964, T5, K8, Såld 81.553, Bastuträsk. Motiv från Räveln. fr, T5, K6, Pris.40.kr

 

 109.066, Bastuträsk. Kyrkan. Villagatan. Hallners. AB Betong Sander. fr stpl Bastuträsk 10.7.77, K7, Såld 109.067, Hälsning från Bastuträsk. fr stpl PKP 310B 16.7.54, K7, Såld

 

110.037,  Björkhammar Gård. ofr, T3, K6, Pris.60.kr

 

 109.068, fr stpl Bodbysund 1.8.1934, K7, Pris.40.kr  109.070, Boliden. Brukshotellet och mässen. T5, K6 (fläck), Såld

 

 109.071, Boliden. Brukshotellet. T5, K8, Såld  109.072, Boliden. Centralskolan. T6, K8, Såld

 

109.073, Boliden. Folkets Hus. T5, K8, Såld  41.583, Gammelgårdens sällskapsrum. pl, T5, K7, Pris.30.kr

 

 
109.074, Gruvbyggnad vid Boliden. T4, K8, Pris.40.kr 93.596, Handlastning i gruvan, Boliden. T5, K7, Såld

 

   
96.647, Boliden. Igensättningsrum 130 m. nivå. T5, K8, Såld 96.649, Boliden. Ortdrivare. T5, K8, Såld

 

 109.075, Boliden. Kapellet. T5, K8, Såld 109.069, Boliden. Parken. fr stpl, T6, K7, Såld

 

 
 109.076, Boliden. Parken. fr stpl Skellefteå 28.8.57, K7, Såld  93.591, Boliden. Storgatan. T5, K8, Såld

 

 
109.077, Boliden. Tjänstemannabostäder.T5, K8, Såld 96.651, Boliden från flygplan. T5, K8, Såld

 

109.078, Utsikt över Boliden. T5, K8, Såld  109.079, Bondens fyr. T4, K8, Pris.40.kr

 

109.080, Bureå. Hembygdsgården. fr stpl Sjöbotten, T5, K7, Pris.40.kr 109.081, Bureå. Hembygdsgården. fr stpl Sjöbotten 11.7.58, K7, Pris.40.kr

 

 109.082, Bureå. Kyrkan och Bureälv. ofr, T5, K8, Såld  109.083, Burträsk. Badplatsen och kyrkan. T6, K8, Pris.40.kr

 

 

109.084, Flygfoto av Burträsk Kyrka. fr stpl Skråmträsk 7.12.54, K7, Såld 81.552. Interiör. Burträsk kyrka. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr

 

109.085, Burträsk kyrka. fr stpl Skråmträsk 4.7.47, K7, Pris.30.kr 109.086, Burträsk Kyrka. T3, K8, Såld

 

109.087, Burträsk. Kyrkdammen. T6, K8, Pris.30.kr 109.088, Burträsks Kyrkstad. T4, K8, Pris.40.kr

 

109.089, Westmans Parkservering. Bygdsiljum. fr stpl, T5, K7, Såld 109.090, Flybrännan. Finnforsen. T5, K8, Pris.30.kr

 

88.376, Skellefteå. Turisthyddan vid Finnforsen. fr stpl 1924 K7, Pris.50.kr 109.091, Bro över Skellefteå älv vid Finnforsen. fr stpl PKP 315B 23.5.31, K7, Pris.40.kr

 

81.561, Fällforsen. Ume älf. fr OII stpl PLK 302A 5.2.1903, K8, Såld 41.600, Stora Fällforsen. Ume älf. fr OII stpl Strömstad 18.2.1911, K8, Pris.40.kr

 

82.111, Fällforsen. fr stpl Polcirkeln 16.7.51, K8, Pris.40.kr

 

109.093, Granliden i skördetiden. T5, K8, Pris.50.kr 109.094, Villa Gyllenberg. Granö. T6, K8, Pris.30.kr

 

 
74.411, Holmfors. Parti af Kåge. fr OII stpl 190?, K7 Pris.60.kr 109.095, Holmsund. Gatuparti. T5, K8, Såld

 

109.096, Holmsund. Industriområdet. T5, K8, Såld 109.097, Kontoret. Holmsund. T6, K8, Såld

 

109.098, Hälsning från Holmsund. T5, K8, Såld 81.554, Holmön. Byviksbadet. T5, K7, Såld

 

109.099, Flygfoto av Holmö kyrka. fr stpl 1966, K7, Såld 109.100, Motiv från Hålfjärden. T5, K8, Pris.30.kr

 

 
109.101, Järnvägsbron över Vindelälven å tvärbanan Hällnäs - Storuman. T4, K8, Pris.30.kr  80.241, Hällnäs. Sanatoriet. T5, K8, Såld

 

 
109.102, Sanatoriet. Hällnäs. fr stpl PKP 20.7.40, K8, Pris.40.kr  31.185, Utsikt från Hällnäs. fr stpl Hällnäs 5.5.55, K7, Såld

 

41.587, Utsikt från Hällnäs. T5, K8, Såld 109.103, Hörnefors Kyrka. interiör. T4, K8, Pris.30.kr

 

109.104, Hörnefors Sulfitfabrik. T4, K8, Såld 109.105, Jörnsbygdens Hembygsgård. T5, K7, Såld

 

109.106, Öster Jörn. Utsikt från Järnberget. T6, K8, Såld 109.107, Jörn. Motiv från sjön. T5, K8, Såld

 

109.108, Jörn. Kyrkan. T5, K8, Såld 94.038, Badplatsen. Öster Jörns träsket. T5, K8, Såld

 

109.109, Parti av Jörnträsket. fr stpl Jörn 26.8.43, K7, Såld 81.555, Motiv från Jörn. T5, K8, Såld

 

109.110, Villan Karlsborg. (Västerbotten? T1, K8, Pris.80.kr 109.111, Kraftstationen vid Klabböleforsen i Ume älv. T4, K8, Pris.40.kr

 

   
 94.033, Kristineberg. Bostäder. T5, K8, Pris.50.kr 94.034, Kristineberg. Platschefsbostaden. T5, K8, Pris.50.kr

 

 
 80.242, Kristineberg. Maskinborrning. T5, K8, Pris.60.kr 109.112, Kvartsitformation i Kristinebergs gruvan. påträffad den 29 nov. 1946. T5, K8, Såld

 

41.589, Parti av Skellefteå älv vid Krångforsen. fr GV stpl 1.8.17, K8, Pris.40.kr 31.291, Skellefteå. Krångforsens Kraftstation. T5, K8, Pris.50.kr

 

 
109.113, Krångfors Kraftverk. Skellefteå. T5, K8, Såld  93.597, Kyrkbyn Kåge. T5, K8, Såld

 

109.114, Kåge kyrka. T4, K8, Såld 42.873. Lövånger. Kyrkan. fr. stpl. T5. K7. Pris.30.kr

 

109.115, Lövånger. Kyrkan. interiör. T5, K8, Såld  42.879, Lövånger. Motiv vid kyrkstaden. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.116, Lövånger. V. Kyrkogatan i Kyrkstaden. T5, K8, Pris.40.kr 109.117, Lövånger. Kyrkstaden. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.118, Lövånger. Kyrkstaden. T5, K8, Pris.40.kr 42.882, Lövånger. Kyrkstaden. T5, K8, Pris.40.kr 

 

41.590, Kyrkstugor och Kyrkan i Lövånger. fr stpl Lövånger 20.7.61, K7, Pris.40.kr 109.119, Lövånger. Mångby Vilohem. T5, K8, Pris.50.kr

 

42.877, Lövånger. Prästgården. T5, K8, Pris.40.kr 42.874, Lövånger. Ålderdomshemmet. T5, K8, Pris.40.kr

 

42.875, Lövånger. Gatuparti med Ålderdomshemmet. T5, K8, Pris.40.kr 31.188, Lövånger. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.120, Flygfoto över Lövånger. fr stpl Lövånger 8.7.45, K7, Pris.40.kr 109.121, Lövångers Kyrkstad. Sweden. T6, K8, Pris.40.kr

 

 

109.122, Munkviken. fr stpl, T5, K6, Såld 109.123, Norrforsen. T3, K8, Såld

 

 
109.124, Umeå. Norrforsen. fr stpl Umeå 8.8.56, K8, Pris.30.kr  93.600, Hotell Gästis, Norsjö. T4, K8, Pris.50.kr

 

41.595, Vy från Hundberget. Norsjö. fr stpl Norsjö 2.1.68, K7, Pris.40.kr  109.125, Norsjö. Kyrkan. T6, K7, Pris.30.kr

 

31.239, Bron öfver Pettikån vid Pettiknäs. T2, K6, Såld 31.238, Bron öfver Pettikån vid Pettiknäs. T1, K8, Pris.120.kr

 

 
109.126, Parti av Petiknäs. Norsjö. T5, K8, Såld  93.599, Parti från Norsjö. T5, K8, Pris.60.kr

 

109.127, Parti av Nylandsby. Pengsjöby. T5, K8, Pris.60.kr  109.128, Kustlandskap i Ratan. T4, K8, Pris.40.kr

 

109.129, Rönnskärs Kopparverk med jätteskorstenen. pl, T5, K6, Såld 109.130, Rönnskärs Lotsstation. T4, K8, Pris.50.kr

 

109.131, Sandvik. fr stpl 1923, K6, Såld 109.132, Skelleftehamn. Kurjviken. T5, K8, Pris.50.kr

 

81.560, Skelleftehamn. S:t Örjanskyrkan. fr stpl Skelleftehamn 23.7.48, K8, Pris.30.kr 109.133, Parken. Skelleftehamn. fr stpl Skellefteå 5.8.52, K7, Pris.40.kr

 

109.134, Skelleftehamn. Södra Hamngatan. fr stpl Skelleftehamn, T5, K6, Såld 109.135, Skelleftehamn. T5, K8, Pris.50.kr

 

109.139, Hälsning från Skelleftehamn. T5, K8, Pris.40.kr 109.140, Järnvägsbron över Skellefteå älv. T2, K8, Såld

 

109.141, Strömbäcks Folkhögskola. fr stpl Nordmaling 1.8.60, K7, Pris.40.kr 109.142, Kyrkan. Sävar. fr stpl Umeå 31.7.54, K7, Såld

 

109.143, Sävar. Kyrkan. fr stpl Skellefteå 20.9.54, K8, Såld 109.144, Säfvarmonumentet. (Stämpel på adressidan "Wästerbottens läns Sinnesslöanstalt". T3, K8, Såld

 

109.145, Brytning och klubbning av lin, Ume socken. T4, K8, Pris.50.kr 109.146, Vid Umans strand. T1, K8, Pris.40.kr

 

31.212, Vindelälven vid Degerfors, Vindeln. T3, K8, Pris.50.kr 109.147, Folkhögskolan och Lantmannaskolan. Vindeln. fr stpl PKP 321B 16.1.56, K7, Såld

 

109.148, Vindeln. Kyrkan. fr stpl, T5, K8, Såld 109.149, Vindeln. Kyrkan. T6, K8, Såld

 

109.150, Vindeln. Renforsen. fr stpl 1964, K7, Såld 109.151, Parti av Windel älv. T3, K8, Såld

 

109.152. Vindeln. ofr. T2. K7. Pris.40.kr 109.153, Vindelälfven. fr OII stpl Hernösand 5.3.1904, K7, Såld

 

109.154, Julhälsning från Vindeln. fr stpl Vindeln 19.12.95, K7, Pris.30.kr 81.563, Vännäs. Järnvägsbron. T5, K8, Pris.40.kr

 

91.351, Vännäs. Järnvägsstationen. fr stpl Vännäs 28.6.48, K7, Såld 104.908, Vännäs. Järnvägsstation. fr stpl Vännäs 27.9.1930, K8, Såld

 

109.155, Vännäs. Kommunala Mellanskolan. fr stpl PKP 320A 30.8.57, K6, Såld 81.562, Vännäs. Landsvägsbron vid Hamptjärnskammen. pl, T5, K6, Pris.40.kr

 

109.156, Vännäs. Landsvägsbron vid Hamptjärnskammen. fr stpl PKP 101K 3.4.41, K7, Pris.150.kr 31.218, Landsvägsbron vid Vännäs. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.157, Vännäs. Oscarstorget. T6, K8, Såld 109.158, Vännäs. Hotell Vingen. T6, K8, Pris.40.kr

 

109.159, Hälsning från Vännäs. T6, K7, Pris.40.kr 109.160, Tjärbränning i skogen. T4, K8, Pris.40.kr

 

109.161, Timmerflottning i Umeälven. T4, K8, Pris.40.kr 109.162, Vapplan. pl, T3, K6, Pris.60.kr

 

109.163, fotografi, T5, K7, Pris.40.kr 109.164, fotografi, T5, K7, Såld

 

109.165, Västerbotten. T6, K8, Pris.30.kr 109.166, Västerbottens län. fr stpl Umeå 26.11.69, K8, Såld

 

Kyrkvykort i färg Västerbotten 1960 till nutid. Pris 10 kr/st

Ort Exteriör Interiör Ort Exteriör Interiör
Burträsk kyrka ja   Byske kyrka ja  
Lövångers kyrka ja   Norsjö kyrka ja  
Själevads kyrka ja   Skelleftehamn. S:t Örjans kyrka ja  
Skellefteå. Alhemskyrkan ja   Skellefteå. Landsförsamlingens kyrka ja ja
Skellefteå. S:t Olovs kyrka ja   Skellefteå. Satdskyrkan ja  
Sävar kyrka. Luleå stift ja   Umeå. Helena Elisabeth kyrkan på Gammlia ja  
Umeå Stads kyrka ja   Vindeln 4-bildskort ja ja
Vindelns kyrka medS:t Mikaels kapell ja   Vindeln. S:t Mikaels Kapell ja  
Vännäs kyrka ja        

 

Till vykort Skellefteå, Umeå

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V