LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östersund

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 1.000 vykort med motiv från Östersund.

 

     
 90.648, Artilleriet, Östersund. fr GV stpl Östersund 25.4.1914, K6, Pris.50.kr 96.761, Östersund. Motiv vid Badhusparken. pl, T3, K6, Såld  61.163, Brandstationen. T3, K8, Pris.80.kr 103.713, Östersund. Båthamnen. fr stpl 1957, K7, Pris.30.kr 

     
103.714, Östersund. Frösön. T2, K8, Pris.60.kr  90.651, Frösön från Östersund. fr stpl Östersund 26.7.57, K7, Pris.40.kr  85.615, Frösön från Östersund. T1, K8, Pris.50.kr  86.720, Frösön från Östersund. T3, K8, Pris.60.kr

 

   
90.650. Östersund från Frösön. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr  70.337, Gröngatan, T3, K8, Pris.50.kr 70.338, Östersund från Hornsberg, T2, K8, Pris.60.kr 85.385, Östersund, Kungl. Jämtlands Fältjägareregemente I 5. fr stpl Östersund 4.3.43, K7, Pris.40.kr

 

     
85.384, Östersund. I 5 kaserner med Kanslihuset, fr stpl Östersund 23.2.40, K7, Pris.40.kr 70.339, Östersund, I.23 Interiör av Manskapsmässen, T3, K8, Pris.60.kr  70.340, Östersund, Kungl. Jämtlands Fältjägareregemente, Matsalen, T3, K8, Pris.50.kr  90.653, Östersund. Jämtlands Fältjägare Reg:tes Kasärner. fr GV stpl Östersund 10.4.1914, K6, Såld

 

   
85.395, Östersund. Kyrkan och Östersunds Praktiska Realskola. fr stpl Östersund 107.7.56, K7, Pris.40.kr 90.656, Oviksfjällen från Östersund. T4, K8, Pris.80.kr 60.048, Östersund, Prästgatan. fr OII stpl (PLK) 306A 21.7.1910. K8, Såld 90.657, Östersund. Prästgatan. (bl.a. Bröderna Svenssons Speceriaffär, Teodor Holm Urmakare och F. O. Tannlund Cigarr- Snus- & Tobakshandel). T3, K8, Pris.120.kr

 

     
90.658, Österssund. Prästgatan. fr GV stpl Östersund 18.7.1914, K7, Pris.120.kr  86.723, Rådhusgatan. fr stpl Östersund 15.7.52, K7, Pris.40.kr 91.196, Salutorget. T3, K7, Såld  70.341, Seminariet, T4, K8, Pris.40.kr

 

     
 96.762, Flygfoto över Stora torget Östersund. ofr, T5, K7, Pris.40.kr  60.043, Storgatan. fr OII stpl Östersund, T1, K7, Pris.80.kr 96.763, Östersund. Storgatan, fr OII stpl PKXP 51 A 23.9.1902, K7, Såld 86.724, Strandvägen. fr OII stpl Östersund 6.7.1905, K7, Pris.60.kr

 

   
 100.856, Flygfoto över Verkstadsskolan. Östersund. fr stpl Östersund 8.1.50, K7, Pris.50.kr 90.663, Östersund. Utsikt mot Ås. fr stpl Östersund 25.7.41, K7, Pris.40.kr 90.665, Östersund. Östra infartsvägen med Oviksfjällen. T5, K8, Pris.30.kr 85.304, Östersund. fr OII stpl Östersund 21.3.1910, K6, Pris.160.kr

 

     

91.197, Östersund från Frösön. T3, K8, Pris.60.kr  85.305, Helsning från Östersund. fr OII stpl Östersund, T1, K7, Pris.250.kr 90.664, Östersund. fr OII stpl PKXP 51 A 12.12.1901, K6, Pris.50.kr 96.034, fr OII stpl Östersund 30.3.1911, K7, Pris.60.kr

 

 
 90.666, "Östersunds-Bref". Panoramavykort, kortet är sammanhängande i samma format som 3 st vykort. fr OII stpl Östersund 7.10.1901, K7, Pris.300.kr

Vykort nr 103.713 - 103.714 utan förminskning

Till vykort: Övrigt Jämtland

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order