LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Händelser i Stockholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

131.313, LO-utställningen "Arbete - Samverkan" Stockholm 1951. fr minnespoststpl Stockholm 8.9.51 Arbete  Samverkan LO-Utställningen, K8, Pris.120.kr

 

     
 97.284, Landsorganisationens fjärde ord. kongress i Stockholm 1906. ofr, T2, K8, Såld  97.285, LO-utställningen "Arbete - Samverkan" Stockholm 1951. T5, K8, Pris.60.kr 97.286, Kooperativa Kvinnogillesförbundets första kongress 1907. ofr, T2, K8, Pris.80.kr

 

     
97.707,  Stockholms VI musikkår. (Frälsningsarmén). T2, K7, Pris.60.kr 97.287, Jehovas Vittnens områdessammankomst 12-15 aug. 1954. Eriksdalshallen, Stockholm fr stpl Bromma 18.8.54, K7, Pris.60.kr  60.089, Jehovas Vittnens områdessammankomst 12-15 aug. 1954. Eriksdalshallen, Stockholm fr stpl Stockholm 14.8.54, K7, Pris.60.kr

 

     
 97.288, Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundets Jubileumskongress Stockholm 1941. T5, K8, Såld 97.289, Kooperativa förbundets kongress 1931. Musikaliska akademien, Stockholm. T5, K8, Såld  97.708, H. M. Konung Gustav V talar till trupperna i Stockholm den 9. december 1907. K6, Pris.60.kr
 

 

     
 97.290, XIII:a SAT-kongreso en Stockholmo - 1933. T5, K8, Pris.60.kr 97.291, XIII:a SAT-kongreso en Stockholmo - 1933. T5, K8, Pris.60.kr 97.293, Världspingstkonferensen, Stockholm 1955. T5, K8, Såld

 

     
 97.292, Järnvägsmannaförb. 15:de Kongress, Stockholm 1936, T5, K7, Såld 97.294, Järnvägsmannaförb. 15:de Kongress, Stockholm 1936, T5, K7, Pris.60.kr  53.740, Stockholms Baptistförsmlingars predikantkår 1915. John Johanson, K.A. Modèn, G. Hammarström, S. Morein, V. Liljeberg, Rob. Söderberg, O.L. Björk, Gust. Roberth, C.G. Lundin och Vilh. Justinius. fr GV stpl, T3, K7, Pris.120.kr

 

     
 57.049, H.K.H. Kronprinsen och Minister Thomas. (John Ericssonstatyens aftäckande). Stockholm. T1, K8, Pris.80.kr  97.295, Stockholm. Vid John Ericssons-statyens aftäckande 14 sept. 1901. T1, K8, Pris.80.kr  97.296, Tekniska Högskolan ("Till Fredlig Bragd"). Minne af den 30 April 1903. fr OII stpl Stockholm 5.7.03, K7, Pris.80.kr

 

     
 94.821, Stockholm. Sångartåget passerar Gustaf Adolfs torg. T2, K8, Pris.140.kr 95.275, Sångartåget passerar Gustaf Adolfs torg. Stockholm. fr GV stpl, T3, K7, Pris.140.kr 97.297, Sångarhyllningen på Lejonbacken vid Kungamötet i Stockholm den 18 oktober 1939. T5, K7, Såld

 

     
 97.298, Hälsning från Stockholms K.F.U.M. Stockholmsrummet. T1, K8, Pris.80.kr 97.299, H.M. Konungen i konselj. fr GV stpl 1920, K7, Pris.60.kr 39.019, Segelregattan vid Stadshusets invigning. fr stpl Stockholm 6.7.23, K7, Pris.60.kr

 

     
 97.300, Från flygtäflingarna i Stockholm. fr GV stpl Stockholm 30.5.11, K6, Såld  97.301, Från flygtäflingarna i Stockholm, T2, K6, Såld 97.302, Från flygtäflingarna i Stockholm, T2, K8, Såld

 

     
 97.303, Sverges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Jubileumskongress Stockholm 1937. T5, K7, Såld  97.307, Konstnärsfesten i mars 1908. Mimers brunn. K7, Såld 97.308, Konstnärsfesten i mars 1908. Envig mellan vikingar. K7, Såld

 

S:t Eriks-Mässan, Stockholm

 
131.314, T5, K8, Pris.80.kr 131.315, T5, K8, Pris.80.kr

 

131.316, T5, K8, Pris.80.kr 131.317, fr stpl Stockholm 5 S:t Eriks Mässan 27.8.47, K8, Pris.120.kr

 

     
 89.881, stpl 5.9.49, Pris.50.kr 89.883, 1950, Pris.50.kr 89.884, 1951, Pris.50.kr

 

     
 51.528, Motiv från Storängsbotten. 1954, , Pris.50.kr  51.529, Motiv från Storängsbotten. 1954, Pris.50.kr  89.882, Pris.50.kr

 

   
 95.285, S:t Eriks-Mässan. Stockholm. Såld  56.720, Kungl. Tennishallen, Stockholm. fr stpl Stockholm 5 S:t Eriks Mässan 1.9.46, Pris.80.kr

 

   
 52.053, Storängsbotten, fr stpl Stockholm S:t Eriks mässan 7.9.55, Såld 89.880, Storängsbotten, Såld

 

90.072, S:t Eriks-Mässans nya lokaler i Älvsjö. Pris.40.kr 

Hästutställningen 1901

 

     
 97.304, På volten. AE N:r.5, ofr, K7, Pris.120.kr 48.272, Hinderhoppning. AE N:r.7, ofr, K7, Pris.120.kr 97.305, 1:sta Pristagare. AE N:r.11, ofr, K7, Pris.120.kr

 

   
 97.306, Finst ska det vara. AE , ofr, K7, Pris.120.kr  48.273, Framvisning af hästar. AE. fr OII stpl Stockholm 27.4.1901, K7, Pris.120.kr

Från Jubileumshögtidligheterna 1904

 

     
 88.567, CN.2349. Skolbarnen hylla H. M. Konungen med sång. K8, Pris.80.kr 88.568, CN.2350. Norrbro i fästskrud. K8, Pris.80.kr 88.569, CN.2350. Norrbro i fästskrud. K8, Pris.80.kr

 

       
  88.570, CN.2351. Skolbarnen hylla H. M. Konungen med sång. K8, Pris.80.kr 46.524, CN.2352. Nordiska Kompaniet vid Stureplan under jubileumshögtidligheterna 1904. fr OII stpl, T1, K7, Pris.120.kr 88.571, CN.2355. Norrbro i fästskrud. fr OII stpl T1, K7, Pris.80.kr  88.572, CN.2356. Hotell Rydberg i fästskrud. ofr, K8, Pris.80.kr

 

Postutställningen 1903

 
     
 97.438, Nr.1. Posthusen i Stockholm. 1. Lilla Nygatan. 2. Rödbotorget. 3. Vasagatan. fr OII stpl Stockholm Nya Posthusets invigning, K6, Pris.160.kr 97.439, Nr.2. Nya posthuset vid Vasagatan. fr OII stpl Stockholm Nord. Postmötet 6.9.03, K7, Pris.160.kr  97.440, Nr.3. Posthuset vid Lilla Nygatan. fr OII stpl Stockholm Nord. Postmötet 29.8.03, K8, Pris.160.kr

 

     
 97.441, Nr.4. Ett nutida postkontor. K8, Pris.120.kr 97.442, Kongl. Posthuset i Stockholm, fullbordadt 1903. K7, Pris.120.kr 97.443, Kongl. Posthuset, fullbordadt 1903. Att afsändas vid invigningen den 27 okt. 1903. fr OII stpl Stockholm Nya Posthusets invigning 27.10.03, K6, Såld

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V