LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Gunnar Widholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

         
 99.856, T1, K8, SEK.50  99.857, fr OII stpl Stockholm 1906, K6, SEK.50 99.858, T1, K8, SEK.50 99.859, fr stpl Åbo 2.1.05, K7, SEK.50 99.860, fr OII stpl 1906, T1, K7, SEK.40

 

     
 99.861, T5, K8, SEK.50  99.863, T5, K8, SEK.50  99.865, T4, K8, SEK.50  99.866, fr stpl Stockholm 27.5.22, K6, SEK.50 99.867, T4, K7, SEK.50

 

       
99.868, T4, K7, SEK.50  99.869, T4, K8, SEK.50  99.870, fr stpl Uppsala 18.12.51, K7, SEK.30  103.366, fr OII stpl Stockholm 30.3.06, K8, Sold

 

           
 99.871, T5, K8, SEK.20 99.872, T5, K8, SEK.20 99.873, (Osignerad), T5, K8, SEK.20 99.874, T5, K8, Sold 99.875, T5, K8, SEK.20 99.876, T5, K8, SEK.20 

 

       
 99.877, T5, K8, SEK.20 99.878, fr stpl Filipstad 16.4.48, K8, Sold 99.879, T5, K8, SEK.20 99.880, T5, K8, SEK.20

Fredmans epistlar

 

     
 99.849, Tjenare, Mollberg! Hur är det fatt? ofr, T2, K7, SEK.40 99.850, Käraste bröder systrar och vänner. T2, K7, SEK.40 99.851, Hvila vid denna källa! T2, K7, SEK.40

 

       
 99.852, Fader Berg i hornet stöter. T2, K7, SEK.40 99.853, "Hvem är som ej vår broder mins", T2, K7, SEK.40 99.854, Så lunka vi så småningom. T2, K7, SEK.40 99.855, Ulla min Ulla säj får jag dig bjuda. T2, K7, SEK.40

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order