LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Lawson Wood

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

       
 99.948, With a bit of luck things will oon look brighter. fr stpl Sydenham 23 JLY 1935, K6, SEK.40 99.949, Gran'pop buys a pup. Valentine's 2458, fr stpl, T5, K7, SEK.60 99.950, Physical jerks. Valentine's 2492, fr stpl, T5, K7, SEK.60  99.951, Es ist mir ein grosses Vergnügen. fr stpl Dresden Altstadt 25.10.29, K6, SEK.40

 

       
 99.953, Goda råd är nog så bra men hellre vill man hjälp ju ha. 825/1. T5, K8, Sold 99.952, Mjölkmaskinen av i dag tycks ej fungera till behag. 825/6. fr stpl Finspång 14.12.55, K8, Sold 99.954, Maten var god och dansösen grann men pengar kostar det minsann. 825/7. ofr, T5, K7, SEK.60 99.955, Blott man haver fantasi det alltid något skoj kan bli. 825/9. T5, K8, SEK.60

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order