Tillbaka till startsidan

 Bergvärme, det i särklass dyraste uppvärmningssättet alla kategorier !!!

 Hur mycket kostar varje KWh totalt, investeringen medräknad ??

Antaganden för nedanstående beräkning
Förbrukning/år 24000 KWh
Totalkostnaden per kwh skall beräknas under en tid av 10 År
Ränta på investering 5%
EL
1 KWh el kostar 95 Öre/KWh
Olja
1 m3 olja kostar 7400 kr/m3
Energiinnehåll / m3 9800 KWh
Pannverkningsgrad 80%
Kostnad / KWh 94 Öre/KWh
Pelletsvärme
Kr/ ton 1960
Energiinnehåll /ton 4800
Pannverkningsgrad 85%
Kostnad / KWh 48 Öre/KWh
Investeringskostnad Brännare + förråd 36000
Avskrivningstid 10 År
Ränta 5%
Anläggningskostnad under avskr.tiden 45000
Totalkostnad 10 År 160294
Totalkostnad per KWh 67 Öre/KWH
Bergvärme
Elpris 95 Öre/KWh
Värmefaktor 3,0
Kostnad / KWh 32 Öre/KWh
Investeringskostnad 140000
Avskrivningstid 10 År
Ränta 5%
Anläggningskostnad under avskr.tiden 175000
El drift värmepump 68400
El tilläggsvärme 22800
Totalkostnad 10 År 266200
Totalkostnad per KWh 111 Öre/KWH

 Till hus med direktverkande elvärme, rekommenderar vi Mitsubishi Luft-Luft Värmepumpar