LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon/fax 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

YMER

Tidskrift utgiven av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

YMER finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Vid förskottsbetalning tillkommer reducerat porto med 20 kr per bok som kan skickas som brev inom Sverige och väger under 1 kg.

 Vid förskottsbetalning tillkommer ordinarie porto per bok som väger över 1 kg.

Ej prismärka 80 kr/st

Årgång

Nummer

1886

Sjette årgången 3:e o. 4:e häft.

1923

Fyrtiotredje årgången Häft 1.

1923

Fyrtiotredje årgången Häft 2.

1923

Fyrtiotredje årgången Häft 3.

1927

Fyrtiosjunde årgången Häft. 1

1930

Femtionde årgången Veganummer Häft. 1 o. 2.

1930

Femtionde årgången Häft. 3.

1930

Femtionde årgången Häft. 4.

1931

Femtioförsta årgången Häft. 1

1931

Femtioförsta årgången Häft. 2

1931

Femtioförsta årgången Häft. 3 och 4.

1932

Femtioandra årgången Häft. 1

1932

Femtioandra årgången Häft. 2 o. 3.

1932

Femtioandra årgången Häft. 4

1933

Femtiotredje årgången Häft. 1.

1933

Femtiotredje årgången Häft. 2 och 3.

1934

Femtiofjärde årgången Häft. 1 och 2.

1934

Femtiofjärde årgången Häft. 3

1934

Femtiofjärde årgången Häft. 4

1935

Femtiofemte årgången Häft. 1

1935

Femtiofemte årgången Häft. 2

1935

Femtiofemte årgången Häft. 3

1935

Femtiofemte årgången Häft. 4

1936

Femtiosjätte årgången Häft. 1

1936

Femtiosjätte årgången Häft. 2

1936

Femtiosjätte årgången Häft. 3 och 4

1937

Femtiosjunde årgången Häft. 1

1937

Femtiosjunde årgången Häft. 2-3

1937

Femtiosjunde årgången Häft. 4

1938

Femtioåttonde årgången Häft. 1

1938

Femtioåttonde årgången Häft. 2-4

1939

Femtionionde årgången Häft. 1

1939

Femtionionde årgången Häft. 2

1939

Femtionionde årgången Häft. 3

1939

Femtionionde årgången Häft. 4

1940

Sextionde årgången Häft. 1

1940

Sextionde årgången Häft. 2

1940

Sextionde årgången Häft. 3

1940

Sextionde årgången Häft. 4

1941

Sextioförsta årgången Häft. 1

1941

Sextioförsta årgången Häft. 2

1941

Sextioförsta årgången Häft. 3

1941

Sextioförsta årgången Häft. 4

1942

Sextioandra årgången Häft. 1

1942

Sextioandra årgången Häft. 2

1943

Sextiotredje årgången Häft. 1

1943

Sextiotredje årgången Häft. 2

1943

Sextiotredje årgången Häft. 3

1943

Sextiotredje årgången Häft. 4

1944

Sextiofjärde årgången Häft. 1

1944

Sextiofjärde årgången Häft. 2

1944

Sextiofjärde årgången Häft. 3

1944

Sextiofjärde årgången Häft. 4

1945

Sextiofemte årgången Häft. 1

1945

Sextiofemte årgången Häft. 2

1945

Sextiofemte årgången Häft. 3

1945

Sextiofemte årgången Häft. 4

1946

Sextiosjätte årgången Häft. 2

1946

Sextiosjätte årgången Häft. 3

1946

Sextiosjätte årgången Häft. 4

1947

Sextiosjunde årgången Häft. 1

1947

Sextiosjunde årgången Häft. 2

1947

Sextiosjunde årgången Häft. 3

1947

Sextiosjunde årgången Häft. 4

1948

Sextioåttonde årgången Häft. 1

1948

Sextioåttonde årgången Häft. 2

1948

Sextioåttonde årgången Häft. 3

1948

Sextioåttonde årgången Häft. 4

1950

Sjuttionde årgången Häfte 1

1951

Sjuttioförsta årgången Häfte 2

1951

Sjuttioförsta årgången Häfte 3

1951

Sjuttioförsta årgången Häfte 4

1952

Sjuttioandra årgången Häfte 1

1952

Sjuttioandra årgången Häfte 2

1952

Sjuttioandra årgången Häfte 3

1952

Sjuttioandra årgången Häfte 4

1953

Sjuttiotredje årgången Häfte 1

1953

Sjuttiotredje årgången Häfte 2

1953

Sjuttiotredje årgången Häfte 3

1954

Sjuttiofjärde årgången Häfte 2

1955

Sjuttiofemte årgången Häfte 1

1955

Sjuttiofemte årgången Häfte 2

1955

Sjuttiofemte årgången Häfte 3

1955

Sjuttiofemte årgången Häfte 4

1956

Sjuttiosjätte årgången Häfte 3

1958

Sjuttioåttonde årgången Häfte 1

1958

Sjuttioåttonde årgången Häfte 3

1958

Sjuttioåttonde årgången Häfte 4

1959

Sjuttinionde årgången Häfte 1

1959

Sjuttinionde årgången Häfte 3

1959

Sjuttinionde årgången Häfte 4

 

8.438

Ymer årsbok 1966. Planering och miljö. Förlagsband

120

8.439

Ymer årsbok 1967. Kust och Hav. Förlagsband.

Såld

8.440

Ymer årsbok 1968. Bygd och befolkning. Förlagsband.

120

8.536

Ymer årsbok 1969. Region och samhälle. Förlagsband.

120

8.537

Ymer årsbok 1970. Miljövård och landskap. Förlagsband.

120

8.538

Ymer årsbok 1971. Tätort och glesbygd. Förlagsband.

120

8.539

Ymer årsbok 1974. Folk och försörjning. Förlagsband.

120

8.540

Ymer årsbok 1975. Byggnadsvård och landskap. Förlagsband.

120

8.541

Ymer årsbok 1978. Vattnet och bebyggelsen. Förlagsband.

120

YMER finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order