LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Sankt Eriks Årsbok

Sankt Eriks Årsbok finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

 

Beställn nr  År. Innehåll

Pris kr

11.092

1906. red: Gustaf Upmark. En Stockholmsvandring för 50 år sedan. Ätten Törne. Torbiörn Tidemansons rim. Stockholms urmakarämbete. Moritz Rubenson. mm.mm. Häftad.

120

11.093

1907. red: Gustaf Upmark. Stockholms framtid. En främlings Stockholms-intryck från 1700-talet. Silfveraltaret i Storkyrkan. Norrtulsgatan och dess omgifningar. mm.mm. Häftad.

120

11.094

1908. red: Gustaf Upmark. Stockholms rådhus. Det gamla bryggeriet. Gyllenborgska huset. En Stockholmsvivör under rokokon. mm.mm. Häftad.

120

 6.658 1906-08. red: Gustaf Upmark. En Stockholmsvandring för 50 år sedan. Ätten Törne. Torbiörn Tidemansons rim. Stockholms urmakarämbete. Moritz Rubenson. Silfveraltaret i Storkyrkan. Norrtullsgatan och dess omgifningar. Det gamla bryggeriet. Gyllenborgska huset. mm.mm. Inbunden.

 240

11.095

1909. red: Gustaf Upmark. En bortglömd ungdomsteater. Drag ur Kungsholms historia. Makalös. Handritade kartor från 1600-talet. Spökslottet. mm.mm. Häftad.

120

11.096

1910. red: Gustaf Upmark. Stockholm 1660. Om gamla hus och deras invånare. Stockholms-bokbindare för 150 år sedan. Utgrävningar i slottsbacken 1908. mm.mm. Häftad.

90

11.097 1911. red: Gustaf Upmark. Storhetstidens Stockholmsarkitektur. Gamla brandförsäkringsmärken. Ett köpmanshus under frihetstiden. Förteckning öfver Stockholmsbilder. mm.mm. Häftad.

90

11.098 1912. red: Gustaf Upmark. Johan III:s högskola å Gråmunkeholmen. Ströftåg på Ladugårdslandet. Drottning Ulrika Eleonoras lusthus. Huset nr: 4 Södermalmstorg. Tessinska palatset. mm.mm. Häftad.

90

11.099 1911-1912. red: Gustaf Upmark. 2 årgångar inbundna.

160

11.100 1913. red: Gustaf Upmark. Johan Sewenbom och hans målningar. Stockholms gamla slott. Om några gamla handritade Stockholmskartor. Norra Tivoli. Ett bidrag till Norrtullsgatans krönika. mm.mm. Häftad.

90

11.101 1914. red: Gustaf Upmark. Ägarelängderna för kvarteret Rådstugan. Villanamnen i Brännkyrka. Från Västra Trädgårdsgatan 7. Några minnen från Maria skola. Kort beskrifning öfver Storkyrkan i Stockholm. mm.mm. Häftad.

90

11.102 1915. red: Gustaf Upmark. St. Nicolai port i gamla tider. Ett gammalt bårdskärarehus och dess märke. Gamla Stockholmshus på Södermalm. En anteckning om Stockholms slott år 1673. mm.mm. Häftad.

90

11.103 1916. red: Gustaf Upmark. Nya Kungsgatan. Anteckningar rörande Svartbrödraklostret i Stockholm. Om Danviken och dess verksamhet. Stadens nycklar. Brann Stockholms rådhus upp 1458? mm.mm. Häftad.

90

11.104 1917. red: Gustaf Upmark. Fartygsfyndet i kvarteret Näckström N:o I. Anteckningar rörande medeltida gillen i Stockholm. Var i Stockholm bodde Olavus Petri? Rosenfeldtska husen i Stora Gråmunkegränden. Stockholms Lyceum skolminnen från 1860-talet. mm.mm. Häftad.

90

11.105 1918. red: Gustaf Upmark. Johan III:s högskola. Johan Tobias Sergels föräldrarhem. Omkring Köpmantorget. Rester av medeltida byggnader anträffade vid gatuschaktningar i Stockholm sommaren 1917. mm.mm. Häftad.

90

11.106 1919. red: Gustaf Upmark. Förteckning över Stockholmsbilder III. Louis de Geers hus i Stockholm. Bland gator, gränder och brinkar i det gamla Stockholm. mm.mm. Häftad.

90

11.107 1919. red: Gustaf Upmark. Förteckning över Stockholmsbilder III. Louis de Geers hus i Stockholm. Bland gator, gränder och brinkar i det gamla Stockholm. mm.mm. Inbunden.

120

11.108 1920. red: Gustaf Upmark. Erik den helige som Stockholms skyddspatron. Rövarkulan vid Stortorget. Ladugårdslands elementarläroverk. Stockholms fasadgubbar. mm.mm. Häftad.

90

11.109 1921. red: Gustaf Upmark. Ett 1700-talshus i Djurgårdsstaden och dess väggmålningar. De la Chappelles gamla gård. Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst. Stockholms bangårdsfråga. mm.mm. Häftad.

90

11.110 1922. red: Gustaf Upmark. Kvartersindelning och tomtnumrering i gamla Stockholm. Vinstugor och värdshus i Stockholm. Färgargården vid Barnängen. Sveriges holme. mm.mm. Häftad.

90

11.111 1903-22. red: Gustaf Upmark. Register. Inbunden.

160

 6.659 1923. red: Gustaf Upmark. Architectura numismatica. Kungsträdgården. Stockholms hävdatecknare. Jean de la Vallées slottsförslag. mm.mm. Häftad.

 90

11.112 1924. red: Gustaf Upmark. Louis Masreliez som dekoratör och teoretiker. Rikssalen å Stockholms slott. Kungsträdgården i Stockholm. De kulturhistoriska grävningarna på Stockholms slott. mm.mm. Häftad.

90

11.113 1925. red: Gustaf Upmark. En Stockholmsläkare under förra hälften av 1600-talet. Om Bellmans födelsehus. S:t Jakobsgillet i Stockholm. Sparreska palatset. Kungsträdgårdsmuren. mm.mm. Häftad.

90

11.114 1926. red: Gustaf Upmark. Bergstralska huset. En arkitekttävlan i Stockholm 1736. Tre väderkvarnar från det gamla Stockholm. En okänd klocka på Storkyrkans torn. mm.mm. Häftad.

90

11.115 1927. red: Gustaf Upmark. Från Stockholmslivet i Kung Fredriks tid. Ur Bellmans värld. Trädgårdar och trädgårdsmästare i 1700-talets Stockholm. Spökslottet. mm.mm. Häftad.

90

11.116 1928. red: Gustaf Upmark. Wilhelm Leche. Johan Flodmark. Vårdtornet på Brunkeberg. Spökslottet II. Drotsen Brunke och Brunkebergsnamnet. Stockholms stads biblioteque. 1622 års karta över Stockholm. mm.mm. Häftad.

90

 6.660 1929. red: Sigurd Wallin. Det stora juvelsveket i riksbanken. Stockholms slotts medeltida byggnadshistoria. Stadsplaneregleringen i Staden inom broarna och det gamla Svartbrödraklostret i Stockholm. mm.mm. Häftad.

 90

 6.661 1930. red: Sigurd Wallin - Gösta Selling. Sveavägen. Byströms villa. Kungliga statybildhuggarebostället vid Beridarebanan. Stockholms observatorium. mm.mm. Häftad.

 90

 6.662 1931. red: Sigurd Wallin - Gösta Selling. Bostadsbyggandet i Stockholm efter krisåren. Ekeby och Stockholm. När Makalös byggdes. Stockholms äldsta skjutbanor. Kvarteret Mäster Mikael. De förlorade tänkeböckerna. mm.mm. Häftad.

 90

 6.663 1932. red: Gösta Selling. Årres ritskola. Kalvariestenarna på Södermalm. Näckströmstrakten och Packaretorgsviken. Slussområdets reglering. Fynden vid Slussplan och den senmedeltida stadsmuren. mm.mm. Häftad.

 90

 6.664 1934. red: Gösta Selling. När Stockholm var Hansestad. Bödelämbetet i det medeltida Stockholm. Om bild och stenhuggarämbetet i Stockholm. Stockholms börsbyggnad. Norrmalmstävlingen. mm.mm. Häftad.

Såld

 6.665 1935. red: Gösta Selling. Storhetstidens portalskulptur i gamla Stockholm. Stockholms gamla slott och de Hogenbergska sticken. Medeltidshus i Staden mellan broarna. Befolkning och bostäder i Staden mellan broarna. Sanering av Staden mellan broarna. mm.mm. Häftad.

Såld

 6.666 1938. red: Gösta Selling. Loheskattens silverpjäser. Släkten Lohe. Inflyttningen till Sverige. Handelshuset grundas. Emanuel Swedenborgs hus och trädgård. Stockholmsskildringen i Strindbergs Röda rummet. Hur Stockholm fick självstyrelse. mm.mm. Häftad.

 90

 6.667 1939. red: Gösta Selling. Stockholms förste Epahandlare Benjamin Leja. Hiärneska huset i kvarteret Näckström och dess invånare. Mariebergs brännugnsbok 1763-1765. Medeltida myntfynd från Stockholm. Den medeltida bebyggelsen i kvarteret Cepheus. Cepheus i stöpsleven. Cepheus Redivivus. mm.mm. Häftad.

 Såld

 6.668 1941. red: Gösta Selling. Johan III:s lusthus och kasern I på Skeppsholmen. Urban Målare. Ett Stockholmsbesök på Kristinas tid. Brunnar, vakar och vattenledningar. För vem inreddes de gustavianska rummen i Hotell Östergötland. Minnen från 1860-talet. mm.mm. Häftad.

 90

 6.669 1942. red: Gösta Selling. Ansatser till ett universitet i Stockholm före 1800-talet. Marsoroligheterna i Stockholm 1848. Ett bildreportage från Gustav IV Adolfs Stockholm. Trettiotalets Stockholm. mm.mm. Häftad.

 90

 6.675 1957. red: Gösta Selling. Svanarna på Stockholms ström. En skånsk skomakaregesäll i 1840-talets Stockholm. Om takdropp. Skeppsbrons äldsta hus räddat. Vinskänkar och källare i Staden inom broarna under Karl XII:s tid. Järnvägen och broarna över Riddarholmen. mm.mm. Häftad.

 90

11.117 1933-1957. Samfundet Sankt Eriks Årsböcker 1933-1957. Innehållsförteckning och register. Häftad.

120

 6.676 1960. red: Gösta Selling. Erik den helige. Häxorna i Katarina. Vinskänkar och källare på Södermalm under Karl XII:s tid. Det gamla Djurgårdsvarvet och dess ägare. Esplanadsystemet. Nedre Norrmalm. mm.mm. Häftad.

 Såld

11.118 1962. red: Henrik Ahnlund. Wasa och Stockholm. Namnet Stockholm. En Stockholmskyrka i St. Petersburg. Handel på Hötorget under 1800-talet. Stockholm sommaren 1912. Drömmarnas Hagalund. mm.mm. Häftad.

90

 6.677 1965. red: Henrik Ahnlund. Värtan och Hjorthagen. Stockholms skeppsgård och regalskeppet Wasa. Hufvudsta gård. Soldat på Järvafältet. Minnen från den militära verksamheten på Järvafältet under 1920-30-talen. mm.mm. Häftad.

 90

 6.678 1967. red: Henrik Ahnlund. Norra Smedjegatan. Tessinska palatsets trädgård rekonstruerad. Tygtryckerier i Stockholm 1789-1845. Den unge Siwertz Stockholm. mm.mm. Häftad.

 90

 6.679 1968. red: Henrik Ahnlund. S. Martinsbilden i Solna och Albertus Pictor. Stockholm i medicinhistoriskt perspektiv. Bondeska palatset och Högsta domstolen. Tivoliplaner i 1840-talets Stockholm. Disponentvillan på Rörstrand. mm.mm. Häftad.

 90

 6.680 1969. red: Henrik Ahnlund. De första Stockholmsfotografierna. Mälarområdets handelsgeografi. Drottning Christinas triumfbåge i Stockholm. Stockholmsölet genom tiderna. Kring det Fersenska palatset och dess byggnadshistoria. City, bilismen och kommersialismen. mm.mm. Förlagsband.

 Såld

 6.681 1970. red: Henrik Ahnlund. Slottsbranden 1697. Råcksta Gård. Andreas Hasselgren Stockholmsfotograf. Från Kungsträdgården och Norrmalmstorg. På Stora Badstugatan. Ombyggnader i Gamla Stan. mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.682 1971. red: Henrik Ahnlund. Huset på Helgeandsholmen. Ett gammalt orgelverk från Stockholms Storkyrka. Regeringsgatan 30 och bebyggelsen i kvarteret Spektern. Epoken Jaeger slut. Hotell Rydberg och Årsta slott. Sagerska husen. mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.683 1974. red: Harald Hvarfner. Blå huset vid Hötorget. Hemma hos Cederlunds. Arkitekten Artur von Schmalensee. Fredsgatan 4 Sundsvallsbankens stockholmskontor 1902-1972. Agnefit och Stockholms äldsta stadsplan. Bagaren Joachim Schult och Stora Nygatans framdragande. Kvartersnamnen i Staden mellan broarna i Stockholm. mm.mm. Förlagsband.

 Såld

 6.684 1975. red: Sune Zachrisson. Reimersholmes historia. Fotograferna Roesler. Husen Skeppsbron 34 och 36. Ett märkligt kassettak i Gråmunkegränd. Ett dråp på Storgatan år 1670. Musikinstrument i Fredmans epistlar och sånger mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.685 1976. red: Sune och Inger Zachrisson. Förändringsmönster i Stockholms förorter. Hyreshusbebyggelse i Stockholms förorter. Stenhamra. Gamla Enskede. Kollektiva kommunikationer i Storstockholm 1860-1950. Stockholms förorter 1931-1949. mm.mm. Förlagsband.

 Såld

 6.686 1977. red: Björn Hallerdt. Blodbadstavlan. Slott i förvandling. Edelstamska huset. Stadsingenjörer och stadsarkitekter i Stockholm. Järvastaden. Samfundet S.t Erik 75 år mm.mm. Förlagsband.

 90

 10.494 1978. red: Björn Hallerdt. Stockholms universitet. Ångbåtsbesättningarna i Stockholms skärgård. Vikingarnas segelsällskap. Värtahamnen förr. Vedhanteringen i Stockholm. Brukssmäckan. Tvätt- och strykinrättningar i Stockholm. Chanteuser, akrobater, komiker på Stockholms Tivoli. Svenska Panoptikon. mm.mm. Förlagsband.

90

 6.687 1979. red: Björn Hallerdt. Från Norrtull till Roslagstull 1978. Ridderskapet och adeln vid 1755-1756 års riksdag. Hur minns vi skeppsvarven på Söder. Vi bodde på Östgötagatan 31. Ideér kring Hötorget. Stockholms Centralstation. mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.688 1980. red: Björn Hallerdt. Helgeandsholmens medeltida utveckling. Farmaci och metallurgi på Helgeandsholmen under 1600-talet. Arkitekter och murmästare i äldre tider i Stockholm. De Geerska palatset. Stadshusprofiler. mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.689 1981. red: Björn Hallerdt. Grosshandlarindustri vid Tullportsgatan Hylin & Co i kretsen av kemisk-tekniska företag. Primus och Avance. Stockholmsbilder i Magalottis Sverigeskildring 1674. Familjen Brandel. mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.690 1982. red: Björn Hallerdt. Lydert Bartels hus i kv Cepheus. Stadens belysning. Broar över Stockholms vatten. Ett kolerabrev från Kungsholmen. Strindbergs Stockholm. Stockholm i Zorns måleri. mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.691 1984. red: Björn Hallerdt. Murare i senmedeltidens Stockholm. Stockholm och pamflettstriden mellan Sigismund och hertig Karl 1602. Murare och guldsmeder. Att bli guldsmed på Gustav II Adolfs tid. Fältmarskalken Åke Totts gård på Riddarholmen. På positivhalarnas tid. mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.692 1985. red: Björn Hallerdt. Strandvägen. Ladugårdslandet möter Östermalm i kvarteret Vildsvinet. En sockerbagare vid Karlavägen. Beckholmen - Djurgårdens okända ö. Mälarvarvet på Långholmen 300 år. Nödåret 1697. mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.693 1986. red: Björn Hallerdt. Historia och historier kring Hammarby sjö. Clas Totts palats vid Munkbron. Tobaksspinnarna. Så gick det till på Per Froms Velocipedfabrik. Restaurang Alhambra. Impediment. mm.mm. Förlagsband.

 90

 6.694 1987. red: Björn Hallerdt. Söder 700. En söder-kronologi. Kring Nytorget. Fatburen den hemlighetsfulla sjön. Den nya staden vid Södra station. Daurerska malmgården och släkten Bellman. Restaurang Pelikan. En kille från Hornstull. mm.mm. Förlagsband.

 Såld

 6.695 1988. red: Björn Hallerdt. Stad i förvandling. Stockholms utveckling från 1930-tal till 1990-tal. Flöjtskeppet Anna Maria från Stockholm 1694-1709. mm.mm. Förlagsband.

 140

 6.696 1989. red: Björn Hallerdt. Från det försvunna. Käpplingemorden 1389. Pesten i Stockholm 1638-1639. Tre stockholmskartor från 1650-talet. Trehundra år i orangeriet på Ulriksdal. Den gamla Bellmanskrogen Mäster Anders på Kungsholmen. Hötorgsbarn. Skolungdomens skytte och andra vapenövningar. mm.mm. Förlagsband.

 Såld

 7.248 1990. red: Björn Hallerdt. Stockholmsskildrare. Den gamla Mälarstaden. Hjalmar Söderbergs Stockholm. Upptäcksfärd i skaldernas Stockholm. Från femtiotal till åttiotal. Bellmans Stockholm. Flickan från Bryggargatan. Märkliga händelser i Stockholm 1989 mm.mm. Förlagsband.

140

 8.928 1997. red: Björn Hallerdt. Staden på vattnet. Vatten och avlopp i kretslopp. Vattenfågel. Fiska i stan. Stränder och kajer. Under vattnet. Överfarten till Djurgården. Linjetrafik med de vita båtarna. mm.mm. Förlagsband.

140

 6.697 1998. red: Björn Hallerdt. Önske butiken. Ch:s köttbutik. Fina fisken i Vällingby. Pipersglace. Ejes Choklad. Tobakshandeln på Stora Nygatan 19. Apoteket Storken. Bruérs klänningar. Systrarna Hultgren. Östermalms handskaffär. mm.mm. Förlagsband.

 Såld

 10.982 1999. red: Björn Hallerdt. Under Stockholms himmel. Vädersolstavlan i Storkyrkan. En målning i reformationens tjänst. Strömming till Stockholm. Häxkonstlådans hemlighet. Märkliga händelser. Stockholmslitteratur 1997. mm.mm. Förlagsband.

140

 4.037 2000. red: Björn Hallerdt. Hantverkare i Stockholm. Herrskräddare. Skomakare. Tre modister. Frisör. Silversmeder. Urmakare. Konditor. Bokbindare. Sidenvävare. Tapetserare. Stolmakare. Sadelmakare. Korgmakare. Glasmästare. Kakelungsmakare. Murare. Konstsmed. Bilmekaniker. Båtsnickare. mm.mm. Förlagsband.

 140

 10.343 2010. red: Ulf Sörenson. Höga Hus. Citys moderna historia. Debatten om Kungstornen. Stockholms skyline. Slussen och de vida vyerna. Det inställda höghusbygget. mm.mm. Förlagsband.

Såld

 6.698 Sankt Eriks Årsbok Register 1958-1978. red: Björn Hallerdt. Innehållsförteckning 1903-1978. Förlagsband.

 160

Sankt Eriks Årsbok finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order