LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Topografi Södermanland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Vid förskottsbetalning tillkommer reducerat porto med 20 kr per bok som kan skickas som brev inom Sverige och väger under 1 kg.

 Vid förskottsbetalning tillkommer ordinarie porto per bok som väger över 1 kg.

Tillbaka till Topografi Södermanland

 

Beställn. nr Eskilstuna Museer, Årsböcker Pris kr
 4.118 Eskilstuna museer, årsbok 1970. Redaktör Göran T. Silfverstolpe. bl.a. Den gamla butiken - en bildsvit. ill. häftad, 108 sidor

Såld

 4.119 Eskilstuna museer, årsbok 1973. Redaktör Göran T. Silfverstolpe. bl.a. Med häst och vagn - en bildsvit och Ivar Schnell: Två 1700-talskväden från Rekarne. ill. 1973, häftad, 72 sidor

60

 4.120 Eskilstuna Museer, årsbok 1981-1982. Redaktör Göran T. Silfverstolpe. bl.a. Kerstin Bergengren: Rekarnebygdens loftbodar. ill. 1982, häftad, 94 sidor

Såld

 4.121 Eskilstuna Museer, årsbok 1983-1985. Redaktör Eva Alström m.fl. bl.a. Hyndevadsprojektet. ill. kartongband, 152 sidor

Såld

 10.497 Eskilstuna Museer, årsbok 1986. Redaktör Pia Thunholm m.fl. bl.a. Torshälla skepparskrå. Torshällabilder av fotografen Georg Nyström. ill. kartongband, 136 sidor

60

 7.625 Eskilstuna Museer, årsbok 1989-1991. Redaktör Kerstin Bergengren. ill. 1991. Kartongband.

60

 4.122 Eskilstuna Museer, årsbok 1992. Redaktör Kerstin Bergengren. Sven Rinman 1720-1792. Ett 200-årsminne. ill. 1992, kartongband, 142 sidor

60

 4.123 Eskilstuna Museer, årsbok 1993-1994. Redaktör Kerstin Bergengren. bl.a. Gästgiverier och skjutshåll i Öster och Väster Rekarne härader och Ulla Fjaestad: Pilkrog - Gästgiveri och skjutsstation. ill. 1993, kartongband, 86 sidor

60

 

Beställn. nr Sorunda Hembygdsförening årsskrift Pris kr
 7.451 Sorunda Hembygdsförening årsskrift 1976. Stora Lundby. en gård och dess historia av Knut Knuttson. Häftad.

 Såld

 7.452 Sorunda Hembygdsförening årsskrift 1977-78. Sorunda socken. glimtar ur gamla protokoll av Margit Hultman. Häftad.

 60

 7.453 Sorunda Hembygdsförening årsskrift 1982-83. Boki om Sondemåhle. eller Sorundamålet i teori och praktik av Roland Otterbjörk. Häftad.

 60

 7.454 Sorunda Hembygdsförening årsskrift 1984-88. Annat vare förr i tin sa farmor. av Barbro Gard. Häftad.

 80

 

Beställn. nr Täljebygden. Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förenings årsskrift Pris kr
 3.451 Täljebygden 1941. första årgången. Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förenings årsskrift. bl.a Henrik Alm: Salems kyrka och Jöran Sahlgren: Namnet Södertälje. ill. häftad, nött omslag

 60

 2.891 Täljebygden 1942. bl.a. Ivar Schnell: Hall före Kristendomen och Imber Nordin-Grip: En sagoförtäljare från Sorunda, Oskar Hägerbäck, ill. häftad

Såld

 2.892 Täljebygden 1943. bl.a Carl Ivar Ståhle: Hall under medeltiden och Imber Nordin-Grip: Något om Sorunda sockens kvinnodräkter. ill. häftad

60

 3.452 Täljebygden 1944. bl.a. Imber Nordin-Grip: Täljekringlor. ill. häftad. nött, lagat omslag, namnteckning

Såld

 2.893 Täljebygden 1945. bl.a.Ivar Schnell: Hall i nyare tid och Carl Hernmarck: Södertälje silver. ill. häftad

60

 2.894 Täljebygden 1946. bl.a Imber Nordin-Grip: Silversmycken i Sorunda och Hugo Eidem: Skjutsskyldigheten i Tälje på Hertig Karls tid och Täljes skjutsfärder och inkvartering. ill. häftad

Såld

 2.895 Täljebygden 1948. bl.a. Erik Castegren: Vägar och krogar i Botkyrka under äldre tider. ill. häftad

Såld

 11.020 Tåljebygden 1949. bl.a. Torgny Dufwa: Södertälje Rådhus. ill. Häftad.

60

 2.896 Täljebygden 1951. bl.a. K. G. Kellgren: Några glimtar ur Södertäljetraktens medeltidshistoria och Konrad J. Rydberg: Musköminnen. Anteckning från sekelskiftet. ill. häftad

60

 3.453 Täljebygden 1952. bl.s. Sven. B. F. Jansson: Om Södertäljetraktens runristningar och Tore Attelid: Första svenska glödlampsfabriken. ill. häftad

60

 3.454 Täljebygden 1953. bl.s. Christoffer von Warnstedt: Salems medeltidshistoria och Torsten Zetterquist: Några blad ur Vårdinge sockens skolhistoria. ill. häftad

Såld

 3.455 Täljebygden 1954. bl.a. Johan Gustaf Köhler: Mina barnaår i Södertelge och Skoglar Wästfelt: Södertelg Kallvattenkuranstalt och Badinrättning. ill. häftad

60

 2.897 Täljebygden 1955. bl.a. Resor genom Sörmland i våra dagar och på Kommerserådet Westbergs tid och Kommerserådet Westbergs pingstresa 1817 och Eric Harry Bergquist: Upptäcktsfärder i den okända hembygden. ill. häftad

60

 3.456 Täljebygden 1958. bl.a. Lennart Löthner: Magnus Boman - En skolmästare i Tälje och Magnus Collmar: Johannes och Andreas Haquini - Ett prästerligt brödrapar från Vårdinge. ill. häftad

60

 11.021 Täljebygden 1959. bl.a. Eric Harry Bergquist: Ryssarnas härjningar i Östra Sörmland och Södertälje sommaren 1719. ill. Häftad.

60

 9.054 Täljebygden 1965-1966. Södertäljepressen under hundra år. Fotoill. Häftad.

60

 11.022 Täljebygden 1967. bl.a. Eric Harry Bergquist. Enhörna kommun. Fotoill. Häftad.

60

 3.457 Täljebygden 1968-1969. Södertäljeprofiler under adertonhundratalet. Fotoill. Häftad.

60

 2.898 Täljebygden 1970-1971. Ivar Schnell: Grödinge socken. ill. häftad

60

 11.081 Täljebygden 1975. Göran Gelotte: Så minns vi Storgatan. Häftad.

60

 3.458 Täljebygden 1976-77. bl.a. Edvin Jonasson: Södertälje-musik under 100 år och Sven-Gunnar Broström: Hällristningarna vid Vänstra i Turinge. ill. häftad

60

 8.778 Täljebygden 1984-85. Drängen blir arbetare. Brevbärare i Södertälje 1860-1930. Fotoill. Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening 1985. Förlagsband.

120

 9.053 Täljebygden 1986-87. Vackstanäs. Från lanthushåll till en skola i tiden. Fotoill. Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening 1987. Häftad.

120

 9.570 Täljebygden 1988-89. "Upprop till södermanlands inbyggare". En krönika vid Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förenings 70-årsjubileum 1988. Eric Harry Bergquist. Inbunden.

120

 11.082 Täljebygden 1990-1991. Thorgunn Snaedal: Från Järnatullen till Gårdarike. Inbunden.

Såld

 9.055 Täljebygden 2006-07. Hundra år i Amerika. Ett hus, dess skapare, invånare och plats i Södertälje 1906-2006. Fotoill. Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening 2006. Förlagsband.

Såld

 

Tillbaka till Topografi Södermanland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order