LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Topografi Södermanland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Vid förskottsbetalning tillkommer reducerat porto med 20 kr per bok som kan skickas som brev inom Sverige och väger under 1 kg.

 Vid förskottsbetalning tillkommer ordinarie porto per bok som väger över 1 kg.

 

Tillbaka till Topografi Södermanland

Beställn. nr Sörmlandsbygden. Meddelanden från Södermanlands Museiförbund 1928-1931. Södermanlands Hembygdsförbunds Årsbok 1932-1961. Södermanlands hembygds- och museiförbunds årsbok 1962-1975. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok 1976- Pris kr
 4163 Sörmlandsbygden 1928. Första årgången. Redaktör Karl K:son Leijonhufvud m.fl. bl.a. J. A. Schnell: En sörmländsk tingshög (Sorunda). Knut Hellberg: Eskilstuna hus - det förintade Wasaslottet, Hugo Eidem: Ett marknadsslagsmål i Gamla Tälje anno 1639. Illustrerad, häftad, 112 sidor

Såld

 4164 Sörmlandsbygden 1931. Andra årgången. Redaktör Karl K:son Leijonhufvud m.fl. bl.a. Erik Floderus: Fynd av torshammare i Värsta backe, Turinge socken, Carl Sack: Projekt till byordning i Fogdö och Helgarö socknar, Hjalmar Noreen: Hantverket i Eskilstuna genom tiderna. Illustrerad, häftad, 112 sidor

180

 4165 Sörmlandsbygden 1932. Första årgången. Redaktör Karl K:son Leijonhufvud m.fl. bl.a. Lina Lagerbielke: Högtid och vardagsomsorger i gångna tiders Sörmland, J. A. Karlsson: Fituna sätesgård. Illustrerad, häftad, 164 sidor

Såld

 4166 Sörmlandsbygden 1933. Andra årgången. Redaktör Karl K:son Leijonhufvud m.fl. bl.a. Ivar Schnell: En vikingatidsby på Södertörn, Karl K:son Leijonhufvud: Malmköping genom tiderna, Elin Håkanson: Sidenhalsdukens bruk och tillverkning. Illustrerad, häftad, 174 sidor, namnstämpel

120

 4167 Sörmlandsbygden 1934. Tredje årgången. Redaktör Nils Dencker m.fl. bl.a. J. A. Karlsson: Sörmländska järnbruk i gångna tider, Anton Sörlin: Södertörn, Ingrid Dahlin: "Österåkers sockens klädedräkter, seder och bruk m.m. Illustrerad, häftad, 170 sidor

Såld

 4168 Sörmlandsbygden 1935. Fjärde årgången. Redaktör Nils Dencker m.fl. bl.a. J. A. Karlsson: Sörmländska järnbruk i gångna tider II, Martin Nilsson: Några sörmländska matstolar, Nils Dencker: Nutida sörmländska folkmusiktradition. Illustrerad, häftad, 182 sidor

Såld

 4169 Sörmlandsbygden 1936. Femte årgången. Redaktör Nils Dencker m.fl. bl.a. Erwin Engel: Åkers krutbruk genom tiderna, Sven Drakenberg: Det gamla tegelbruket vid Julita gård, Illustrerad, häftad, 186 sidor

Såld

 4170 Sörmlandsbygden 1937 Sjätte årgången. Redaktör Nils Dencker m.fl. bl.a. G. Lindeberg: En mer än hundraårig Eskilstunaindustri (Munktells verkstäder), Elin Håkanson: En kakelugnsmakare i Nyköping i sengustaviansk tid, J. A. Karlsson: Erich Dahlbergh och hans återfunna gårdsarkiv. Illustrerad, häftad, 174 sidor, loss i häftningen

Såld

 4171 Sörmlandsbygden 1938. Sjunde årgången. Redaktör Nils Dencker m.fl. bl.a. Ivar Schnell: Sörmlandsgripens historia, Erik Holmkvist: Undersökningar av Södermanlands folkmål, Helge Ericson: Telegrafverkets verkstad i Nynäshamn. Illustrerad, häftad, 166 sidor

Såld

 4172 Sörmlandsbygden 1939. Åttonde årgången. Redaktör Nils Dencker m.fl. bl.a. Gustaf Jansson: Från "åkvagnen" till "bulldoggbussen" (Scania-Vabis), E. Alfr. Jansson: Når ryssarna brände Södertälje och Trosa. Illustrerad, häftad, 238 sidor

Såld

 4173 Sörmlandsbygden 1940. Nionde årgången. Redaktör Nils Dencker m.fl. bl.a. Gösta Beijbom: Lasarettsvården i Södermanlands län, Imber Nordin-Grip: En kyrkobyggnadssägen och en sockenträta, Bernt Einarstam: En kungshög vid Norsborg. Illustrerad, häftad, 192 sidor

Såld

 4174 Sörmlandsbygden 1941. Tionde årgången. Redaktör Nils Dencker m.fl. bl.a. Ivar Lo-Johansson: Statarna i Sörmland, Louise Cederschiöld: Ett vikingavapen från Södertuna, Brynolf Hellner: Köpstaden Eskilstuna. Illustrerad, häftad, 216 sidor

Såld

 4487 Sörmlandsbygden 1948. Sjuttonde årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Brbro Lundquister: Sörmländsk hemslöjd, Imber Nordin-Grip: Silverstölden i Sorunda kyrka, Ivar Schnell: Sigurdsristningen, Illustrerad, ryggklotband, 206 sidor

 80

 4175 Sörmlandsbygden 1949. Adertonde årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Brynolf Hellner: Sörmländskt smide under vasatiden, Sven Tynelius: Ur Eskilstuna Rådhustorge historia, Nils Dencker: "På Öija ther hafvom vij busa", Ivar Schnell: De kommunala vapenbilderna, Per E. Berg: August Strindberg och Sörmland. Illustrerad, ryggklotband, 208 sidor

80

 4488 Sörmlandsbygden 1950. Nittonde årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Marshall Lagerquist: Eskilstuna snickareämbete, Bengt Bengtsson: Belöningssilver, Ivar Schnell: Sörmländska kyrkor, Illustrerad, ryggklotband, 206 sidor

 80

 4489 Sörmlandsbygden 1951. Tjugonde årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Ivar Schnell: Sörmland genom tiderna, I. Från urtid till vasatid. Illustrerad, ryggklotband, 194 sidor

 80

 4490 Sörmlandsbygden 1952. Tjugofandra årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Ivar Schnell: Sörmland genom tiderna II. Från stormaktstid till nutid. Illustrerad, ryggklotband, 174 sidor

 80

 4491 Sörmlandsbygden 1953. Sjuttonde årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Sixten Belfrage: Fängelseskolan och skolan i Sundby, Sven Tynelius: Sundbyholms byggnadshistoria, Birgit Gejvall: Ekeby kyrkoruin, Illustrerad, ryggklotband, 174 sidor

 80

 4176 Sörmlandsbygden 1954. Tjugutredje årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. Magnus Collmar: Trosa stads äldsta historia, Elias Hemelin: Silvergruvor i Södermanland, Ragnar Gullstrand: En stor eldsvåda i Nyköping. Illustrerad, ryggklotband, 192 sidor namnstämpel

80

 4492 Sörmlandsbygden 1955. Tjugufjärde årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Ivar Schnell: Oppunda härad under hundra år, Illustrerad, ryggklotband, 202 sidor

 Såld

 4177 Sörmlandsbygden 1956. Tjugufemte årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. K. G. Sundström: Ur Oxelösunds lotsplats' historia, Gösta Knall: Elektriskt på TGOJ, O. H. Wermelin: Gense fyller hundra år. Illustrerad, ryggklotband, 180 sidor

80

 4178 Sörmlandsbygden 1957. Tjugusjätte årgången. Redaktör Ivar Schnell. Strängnäs Domkyrka, Eric Harry Bergquist (text) och Arne Lundh (bilder). Illustrerad, ryggklotband, 160 sidor

80

 4179 Sörmlandsbygden 1958. Tjugusjunde årgången. Redaktör Ivar Schnell. Ivar Schnell: Hånö. En gammal gård i atomkraftens tidevarv. Illustrerad, ryggklotband, 186 sidor

80

 4493 Sörmlandsbygden 1959. Tjuguåttonde årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Ivar Schnell: Eskilstuna, en gammal stad fyller 300 år, Illustrerad, ryggklotband, 192 sidor

 80

 4180 Sörmlandsbygden 1960. Tjugunionde årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. Ivar Schnell: Sörmländska soldatnamn, Knut K. G. Leijonhufvud: Herrgårdsliv på Hvilsta, Carl Gustaf Blomberg: Fattigvård, Sven B. F. Jansson: Om runfynd. Illustrerad, ryggklotband, 188 sidor

80

 4181 Sörmlandsbygden 1961. Trettionde årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. Ivar Schnell: Vita Frun på Vibyholm, Lena Böklin: Täckhammar, Magnus Collmar: Sveriges sista häxa. Illustrerad, ryggklotband, 204 sidor, namnstämpel, fuktskadad

Såld

 4494 Sörmlandsbygden 1962. Trettioförsta årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Ivar Schnell: Brandenburgarens ring och Nyköpings Gästabud, J. G. Weijnblad: Rysslägret vid Byringe år 1944, Birgitta von Heland: Undersökningar vid Älby i Ösmo, Jan Lindberg: Surbrunnar och brunnsliv på Södertörn, Illustrerad, ryggklotband, 188 sidor

 Såld

 4182 Sörmlandsbygden 1963. Trettioandra årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. Ivar Schnell: En järnhäll från Nyköping 1594, Sven Pettersson: En högsjötorpares livshistoria, Nils Strömbom: Sjösa-taken. Illustrerad, ryggklotband, 182 sidor

80

 4495 Sörmlandsbygden 1964. Trettiotredje årgången. Redaktör Ivar Schnell m.fl. bl.a. Georg Gedda: Nyköpings bruk och faktori, Carl Gustaf Blomberg: De talande kåsorna, Illustrerad, ryggklotband, 188 sidor

 80

 4412 Sörmlandsbygden 1965. Trettiofjärde årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. ISven Jansson: Några nyfunna sörmländska runristningar, Göran Silfverstolpe: Sörmländska silversmeder 1964, Marie Nisser: Kring Claëstorps byggnadshistoria. Illustrerad, ryggklotband, 182 sidor

80

 4183 Sörmlandsbygden 1966. Trettiofemte årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. Jan Afzelius: Åtta sörmländska gårdar, Per Lundgren: Min barndoms Lid, Karl-Gustav Sundström: När ångbåtarna kom till sörmlandskusten, Carl Gustaf Blomberg: Kaggska graven i Floda. Illustrerad, ryggklotband, 200 sidor

80

 4184 Sörmlandsbygden 1967. Trettiosjätte årgången. Redaktör Ivar Schnell. Torshälla jubilerar. Illustrerad, ryggklotband, 194 sidor

80

 4185 Sörmlandsbygden 1968. Trettiosjunde årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. Sven Pettersson: Frikyrklig Vingåkershistoria, Karl-Gustav Sundström: Sörmländska lotsplatser, Harry Runqvist: Hjalmar Nyholm - En Österhaningemålare. Illustrerad, ryggklotband, 180 sidor

80

 4186 Sörmlandsbygden 1969. Trettioåttonde årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. Svante Svärdström: Återbesök på Julita, Gunnar Redelius: Det gamla Åkerö, Alf Åberg: Generalens döttrar, Per Hansson: Hans Raab, barberare hos hertig K IX, hemma och i fält, Ivar Schnell: Dygderna i Tovastugan. Illustrerad, ryggklotband, 176 sidor

80

 4496 Sörmlandsbygden 1970. Trettionionde årgången. Redaktör Ivar Schnell bl.a. Gunnar Redelius: Bielkenstiernornas grav i Österhaningen, Brynolf Hellner: Järnstolen i Öja kyrka, Per Hansson: Björkviks brunna medeltidskyrka, Illustrerad, ryggklotband, 174 sidor

 Såld

 4306 Sörmlandsbygden 1971. Fyrtionde årgången. Redaktör Ivar Schnell. bl.a. Sven B. F. Jansson: Två sörmländska runstensfynd, Ingrid Fredriksson och Håkan Thorberg: Årby, en sörmländsk by, Måns Ryberg: Näset vid Tullgarn. Illustrerad, ryggklotband, 204 sidor

80

 4187 Sörmlandsbygden 1972. Fyrtioförsta årgången. Redaktör Bo Wingren. Folkbildning Illustrerad, häftad, 168 sidor

80

 4188 Sörmlandsbygden 1972-73. Fyrtioandra årgången. Redaktör Bo Wingren. bl.a. John Sjöström: Trästade, Bror-Erik Ohlsson: Elden är lös!, Kenneth Kartaschew: Järnvägen kommer - och går, Ruben Seger: Oxelösund - En industristad. Illustrerad, ryggklotband, 176 sidor

80

 4189 Sörmlandsbygden 1974. Fyrtiotredje årgången. Redaktör Hans Nilsson. bl.a. David Damell: En nyfunnen hällristning, Sven Edblad; Något om stämplar på taktegel i Sörmland, Per Klang: Första svenska SJ-loket byggdes i Nyköping. Illustrerad, ryggklotband, 168 sidor

80

 4190 Sörmlandsbygden 1975. Fyrtiofjärde årgången. Redaktör Hans Nilsson. bl.a. Arne Lundh: Bilden i hembygdsarbetet, Arne Blomberg: ...efter sitt vijs, styrka och spela...Spelmansförbundet 50 år, Bror-Erik Ohlsson: Skomakaregesällerna i Nyköping och Torshälla. Illustrerad, ryggklotband, 210 sidor

80

 4191 Sörmlandsbygden 1976. Fyrtiofemte årgången. Redaktör Hans NIlsson. bl.a. Magnus Collmar: Klostren - medeltidens pensionärshem, Nils Lindhe: Anteckningar från ett gammalt bruk, Lena Broman: Byggnadsinventering i Dunkers socken hösten 1975. Illustrerad, ryggklotband, 160 sidor

80

 4192 Sörmlandsbygden 1977. Fyrtiosjätte årgången. Redaktör Hans Nilsson. bl.a. Gunnar Henricson; Kungl. Södermanlands regemente under 350 år, Magnus Collmar: Södermanlands och Närkes medeltida gillen, Sven Fornarve: Om den sörmländska släkten Demander, Bror_Erik Ohlsson: Ordenshuset i Flen. Illustrerad, ryggklotband, 160 sidor

Såld

 4193 Sörmlandsbygden 1978-1979. Fyrtiosjunde årgången. Redaktör Christian Axel-Nilsson. bl.a. Carl Gustaf Blomberg: Inventering i Nikolai socken, Gudrun Ekstrand: Claes Bielkenstiernas dräkt 1659, Sven Edblad: Björndals kvarn i Tystberga. Illustrerad, ryggklotband, 182 sidor

Såld

 4194 Sörmlandsbygden 1980. Fyrtioåttonde årgången. Redaktör Rolf Ryberg. bl.a. Evert Wahlberg: Det var på Raskens tid. Om soldater och soldattorp vid det Indelta Södermanlands regemente, Per Klang: Näfveqvarns spisar i 100 år, Helena Silfverhjelm: Julia socken - en bebyggelsearkeologisk undersökning, Christer Järlgren: Hertig Carls glas. Illustrerad, kartongband, 176 sidor

80

 4195 Sörmlandsbygden 1981. Fyrtionionde årgången. Redaktör Rolf Ryberg. bl.a. Sigrid Follin: Vingåkersmurare i fyra generationer, Sive Karlsson: Torp. och torpgrundsinventering i Gåsinge-Dillnäs, Gösta Pettersson: Lila Hvalstastugan. Ett försvunnet torp i Svärta socken. Illustrerad, kartongband, 208 sidor

80

 4196 Sörmlandsbygden 1982. Femtionde årgången. Redaktör Rolf Ryberg. bl.a. Diana Krumins: En sörmländsk damastvävare, Kjell Nilsson: Trä, metall och läder, Henry Hall: Torpet Österhagen, Sven Edblad: Grindviks kvarn i Frustuna socken. Illustrerad, kartongband, 232 sidor

80

 4.197 Sörmlandsbygden 1983. Femtioförsta årgången. Redaktör Rolf Ryberg. bl.a. Anton Nilsson: Sörmlands lokalsorter av äpplen och päron, Göran Gelotte: Pershagen. Villasamhälle från sekelskiftet, Gunilla Hagström: Huvudskär - En yttersta utpost. Illustrerad, kartongband, 228 sidor

Såld

 4498 Sörmlandsbygden 1984. Femtioandra årgången. Redaktör Rolf Ryberg. Tema: Hembygdsföreningar i Södermanland. Illustrerad, kartongband, 256 sidor

 80

 4499 Sörmlandsbygden 1985. Femtiotredje årgången. Redaktör Rolf Ryberg. bl.a. Göran Gelotte: Gamla rådhuset i Södertälje, Bror-Erik Ohlsson: Fabriker och arbetare i Eskilstuna kommun. Illustrerad, kartongband, 212 sidor

 Såld

 4500 Sörmlandsbygden 1986. Femtiofjärde årgången. Redaktör Rolf Ryberg. bl.a. C-G Hammarin: Malmköping 200 år, Lennart Rydberg: Varför överlevde s/s "Mariefred"?, Anders Linell: Om tidmätning medelst skuggor, Stig Geber och Christer Järlgren: Taktegelstämplar i Södermanland. Illustrerad, kartongband, 240 sidor

 80

 4501 Sörmlandsbygden 1987. Femtiofemte årgången. Redaktör Rolf Ryberg. bl.a. Sven-Gunnar Broström: Hällristningen i Släbroparken, Göran Gelotte: Vackstanässkolan, Inger Heijkenskjöld: Folktro och medicin i Haninge. Illustrerad, kartongband, 248 sidor

 80

 4502 Sörmlandsbygden 1988:1. Femtiosjätte årgången. Redaktör Rolf Ryberg. Tema: Områdesbeskrivningar: Strängnäs, Flens och Vingåkers kommuner. Illustrerad, kartongband, 260 sidor

Såld

 4503 Sörmlandsbygden 1988:2. Femtiosjätte årgången. Redaktör Rolf Ryberg. Tema: Områdesbeskrivningar: Nyköpings, Katrineholms och Eskilstunas kommuner. Illustrerad, kartongband, 294 sidor

 80

 4307 Sörmlandsbygden 1989. Femtiosjunde årgången. Redaktör Ingegerd Wachtmeister. bl.a. Olov Lönnqvist: 1880-talets Södertälje sett från luften, Göran Gelotte: Den stora citysaneringen, Kerstin Pettersson: Svenska tungomålsgillet. Ett 1700-talssällskap med sörmländsk anknytning, Elsa Offerman: Torpet Sand i Nynäshamn. Personforskning från mikrofilmade kyrkböcker. Illustrerad, kartongband, 216 sidor

80

 4.504 Sörmlandsbygden 1990. Femtioåttonde årgången. Redaktör Ingegerd Wachtmeister. bl.a. Ingemar Lundkvist: Glaset i Mälardalen, Peter Bratt och Rolf Källman: Haninge skärgård, Maria Landin. Nynäsbanan - en 90-årig historia. Illustrerad, kartongband, 224 sidor

 Såld

 4505 Sörmlandsbygden 1991. Femtionionde årgången. Redaktör Ingegerd Wachtmeister. bl.a. Göran Gelotte: Smedjan i Öve-Järna hundra år, Gudrun Anselm och Göran Ekblom: Glas ur Lindelöfs samling, Magnus Josephson: Tärnö, en medeltida sätesgård och dess ursprung. Illustrerad, kartongband, 224 sidor

 Såld

 4506 Sörmlandsbygden 1992. Sextionde årgången. Redaktör Ingegerd Wachtmeister. bl.a. Ingemar Andersson: Dansbanorna, danserna och musiken, Ann Mari WesterIind: Kyrkogårdar och begravningsplatser. llustrerad, kartongband, 220 sidor

 80

 4507 Sörmlandsbygden 1993. Sextioförsta årgången. Redaktör Ingegerd Wachtmeister. bl.a. Kerstin Pettersson: Mandelgren i Södermanland, Sten Regnell: Sveriges första lotsbåt med motor, Ingrid Padel: Gatunamnen berättar om Botkyrka. Illustrerad, kartongband, 214 sidor

 80

 4508 Sörmlandsbygden 1994. Sextioandra årgången. Redaktör Ingegerd Wachtmeister. bl.a. Rolf Wohlin: Källskären - öarna för vinden, Sven-Gunnar Broström och Dan Mattsson: Hällristningen vid Koppartorp, Sune Zachrisson: Humle - läkeört, krydda och konserveringsmedel. Illustrerad, kartongband, 224 sidor

 80

 4198 Sörmlandsbygden 1999. Sextiosjunde årgången. Redaktör Ingegerd Wachtmeister . bl.a. Maria Landin och Björn Öberg: Landsort, en fyr och ett samhälle, Torleif Nilsson: Mastvraket utanför Oxelösund, ett orört fartyg från 1700-talet, Olle Magnusson: Tyresån - från källorna till havet. Illustrerad, kartongband, 224 sidor

80

 

Tillbaka till Topografi Södermanland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order