LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Konstindustriutställningen i Stockholm 1909

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm

Signerade: Ferdinand Boberg

   
43.782. Hufvudrestauranten. ofr. K8. Pris.60.kr 43.781, Kupolen. fr OII stpl Stockholm 22.5.10, K8, Pris.60.kr

 

   
53.549, Musikgalèren. fr OII stpl Stockholm Konstind.utst.2 4.6.09. K8, Pris.80.kr 115.424. Stora Terrassgården. fr. OII. stpl. K7, Pris.60.kr

 

 
49.485, Triangeln. fr OII stpl Stockholm och ankomststämplar i Ryssland. K6, Pris.60.kr

 

Förlag: AE = Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm - färg

   
115.425, AE 30. Rutschtornet. T2, K7, Pris.50.kr 53.550, AE 32. Konstiga Utställningen. T2, K7, Pris.50.kr

 

   
115.426, AE 55. Kaskaderna. fr OII stpl, K7, Såld 115.427, AE 56. Vattenrutschbanan. fr OII stpl Stockholm (Konstind).utst.2  2.9.09, Pris.70.kr

 

   
115.428, AE 80. Nedre gården. fr OII stpl Stockholm 20.8.09, K7, Pris.50.kr 43.788, AE 81. Musikgaléren. K8, Pris.50.kr

 

   
43.789, AE 82. Stora Terrassgården. K7, Pris.50.kr 43.792, AE 83. Loggian. K7, Pris.50.kr

 

   
43.793, AE 84. Nedre gården. K8, Pris.50.kr 43.796, AE 85. K8, Pris.50.kr

 

   
43.798, AE 86.Stora Terrassgården. K8, Pris.50.kr 43.799, AE 87. Parti från sjösidan. K8, Pris.50.kr

 

 
43.800, AE 106. Hufvudentreen. K7, Pris.50.kr

Förlag: AE = Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm - bruna

 

115.482, AE.35. Musikgaléren. K7, Pris.40.kr 43.766, AE.41. Vattenrutschbanan. K7, Såld

 

43.777, AE.60. Föreningen för Svensk Hemslöjds utställning. Trädgårdstäppa. K7, Pris.40.kr 43.768, AE.64. Nedre gården. K7, Pris.40.kr

 

115.483, AE.65. Landtegendomsnämndens villa. fr OII stpl Stockholm Konstind.Utst. 1  27.7.09. K7, Såld 115.483, stämpel, Såld 115.484, AE.66. (vykortskiosken). K7, Pris.60.kr

 

43.769, AE.67. Nedre gården. K7, Pris.40.kr 43.770, AE.69. Stora Terrassgården. K7, Pris.40.kr

 

43.771, AE.70. Promenadbalkong. K7, Pris.40.kr 43.772, AE.72. Parti från sjösidan. K7, Pris.40.kr

 

43.774, AE.74. Nedre gården. fr OII stpl Stockholm Konstind.Utst. 2  2.7.09, K7, Pris.60.kr 43.775, AE.75. Musikgalèren. K7, Pris.40.kr

 

53.548, AE.76. Stora Terrassgården. K7, Pris.40.kr 43.776, AE.79. K7, Pris.40.kr

 

49.486, AE.82. Stora Terrassgården. K7, Pris.40.kr 43.779, AE.113. Gula gården. K7, Pris.40.kr

Förlag: AE = Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm - bruna, präglad ram

43.739, AE.11. Gula gården. K8, Pris.40.kr 43.741, AE.12. Nedre gården.K8, Pris.40.kr

 

43.742, AE.13. Tavernan och Gondolerna. K8, Pris.40.kr 115.485, AE.14. Stora Terrassgården. fr OII stpl Stockholm Konstind.Utst.2 10.7.09, K8, Pris.60.kr

 

115.486, AE.16. Stora Terrassgården. K7, Pris.40.kr 43.743, AE.17. Vattenrurschbanan. K8, Pris.40.kr

 

43.744, AE.18. Utställningen från sjön. K8, Pris.40.kr 115.487, AE.19. pl, K7, Pris.40.kr

 

43.745, AE.20. Pelargång. (utstansning för porträtt). K8, Pris.40.kr 43.746, AE.21. Hufvudentréen. K8, Pris.40.kr

 

115.488, AE.22. H.M. Konungen öppnar utställningen. fr OII stpl Stockholm 6.7.09, K7, Pris.60.kr 43.748, AE.23. Blomsteruret. K8, Pris.40.kr

 

43.750, AE.24. Musikgalèren. K8, Pris.40.kr 43.751, AE.27. Nedre Gården. K8, Pris.40.kr

 

43.752, AE.33. Restaurant "Bispen". K8, Pris.40.kr 43.753, AE.37. Restaurant "Bispen". K8, Pris.40.kr

 

43.754, AE.38. Parti af Landskapsgatan. K8, Pris.40.kr 43.755, AE.45. Parti af Landskapsgatan. K8, Pris.40.kr

 

115.489, AE.46. Rutschtornet. fr OII stpl Stockholm Konstind.Utst.2 15.9.09, K8, Pris.60.kr 43.756, AE.48. Föreningen för Svensk Hemslöjds Utställning. Trädgårdstäppa. K8, Pris.40.kr

 

43.757, AE.49. Triangeln. K8, Pris.40.kr 43.758, AE.51. K7, Pris.40.kr

 

43.759, AE.52. Nedre Gården. fr OII stpl Stockholm Konstind.Utst.2 2.9.09, K7, Pris.60.kr 115.490, AE.53. Parti från sjösidan. K6, Pris.40.kr

 

43.760, AE.104. Entréen. K8, Pris.40.kr 43.762, AE.109. Utställningen från sjön. pl, K7, Pris.40.kr

 

43.763, AE.110. Utställningens öppnande. K8, Pris.40.kt 43.764, AE.112. Nedre Gården. K8, Pris.40.kr

 

115.491, AE. Aktiebolaget Hem på landets Småbrukarehem å Stockholmsutställningen 1909. Interiör från småbrukarhem. K8, Såld 115.492, AE. Aktiebolaget Hem på landets Småbrukarehem å Stockholmsutställningen 1909. fr OII stpl Ångbåts PXP 107  7.7.1909. K8, Pris.60.kr

 

43.784, AE. Nedre Gården. fr OII stpl Stockholm Konstind.Utst.2 22.6.09, K7, Pris.60.kr 49.484, AE. Lotterivillan. fr OII stpl Stockholm Konstind.Utst.2  3.7.09, K6, (riss). Pris.60.kr

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V