LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Fotolitteratur

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order

Vid förskottsbetalning tillkommer reducerat porto med 20 kr per bok som kan skickas som brev inom Sverige och väger under 1 kg.

 Vid förskottsbetalning tillkommer ordinarie porto per bok som väger över 1 kg.

 

Fotolitteraturen finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

 

Till Bruksanvisningar - Broschyrer - Trycksaker

Manuals, Gebrauchsanleitungen

A-E, F-K, L, M-P, R-S, T-V, Z

 

Fotolitteratur

Beställn. nr  HASSELBLAD

Pris kr

 10.243 Hanns Neumann. Modern förstoringsteknik. En bok med goda råd för bättre bilder. Rajah-boken. Fotoill. Utgiven av Hasselblads fotografiska AB 1942 3:dje tusendet. Häftad.

120

 

Beställn. nr  KODAK

Pris kr

 10.322 Frank von Heidtmann. Kunstphotographische Edeldruckverfahren Heute. ill. Dieses Buch wurde mit dem Kodak Fotobuchpreis 78. Förlag: Berlin verlag 1979. Häftad. Tysk text.

160

 

Beställn. nr  LEICA

Pris kr

 5.020 W. D. Emanuel. Leica Guide. How to work the Leica and how to work with the Leica. Illustrations. The Focal Press, London and New York. Twenty-fifth Edition, 128 pages

140

 5.021 Henry M. Lester. Leica 1937 Photo Annual. First Edition 1936. The Galleon Press, Inc. New York. 180 pages

Sold

 5.001 Festgabe für Ernst Leitz. Ernst Leitz dem förderer Deutscher Wissenschaft und Technik zu seinem siebenzigsten Geburtstag 1. März 1941. Im Verlag der Hauserpresse / Hans Schaefer / Frankfurt A.M. Farbenaufnahme Porträt Ernst Leitz und viele Zeichnungen der Instrumente, Lithographien, Rötelzeichnungen und Photoaufnahmen. Verlagsband, 189 Seiten

1.600

 8.804 LEICA fotografi magazine 1960. Inbunden årgång.

300

 8.805 LEICA fotografi magazine 1961-1963. Inbundna årgångar i ett kartongband.

300

 8.806 LEICA fotografi magazine 1964-1966. Inbundna årgångar i ett kartongband.

300

 8.807 LEICA fotografi magazine 1967-1969. Inbundna årgångar i ett kartongband.

300

 4.725 Ernst Leitz Wetzlar GMBH. Handbuch des LEICA-Systems. Ausgabe 1.November 1980. illustrerad, förlagsband, 276 sidor

280

 4.726 Ernst Leitz Wetzlar GMBH. Handbuch des LEICA-Systems. Ausgabe 1.August 1983. illustrerad, förlagsband, 254 sidor

280

 4.729 Ernst Leitz Wetzlar GMBH. Leica Prislista oktober 1958 - 7. Häftad, 60 sidor, namnstämpel och anteckningar

80

 4.730 Ernst Leitz Wetzlar GMBH. Leica Prislista november 1961 nr 13. Häftad, 24.sidor

80

 4.731 Ernst Leitz Wetzlar GMBH. Leica Nettoprislista nummer 15 oktober 1964. Häftad, 46 sidor, namnteckning

80

 4.736 Ernst Leitz Wetzlar GMBH. Leica Katalog och prislista 4 - 1956. Omfattar modellerna I f, II f och III f, tillbehör samt reproduktions- och förstoringsapparater. Illustrerad, häftad, 64 sidor, namnteckning

160

 4.737 Ernst Leitz Wetzlar and London. Leica General Catalogue for 1933. Reprint by Hove Camera Foto-Books, Illustrerad, Häftad, 96 sidor

160

 4.738 Ernst Leitz Wetzlar GMBH. Gesamt Katalog für den Fachhandel. Modell I f, II f und III f. Illustrerad, Häftad, 64 sidor

160

 4.707 Heinz von Lichem. Leica-R. R3 & R3 MOT Reflex manual. Hove Foto Books. 1979, förlagsband, 136 sidor

180

 5.023 Alfred Person. Bildmässige Leica-Photos. durch Tontrennung nach dem Person-Verfahren. 41 Bildseiten. H. Bechhold Verlag, Frankfurt. 1935, 2 Auflage. klotband med skyddsomslag, 83 Seiten

350

 4.709 G. Rogliatti. Leica, Leica & Leicaflex lenses. A Hove Foto Book. 1980, 1st edition in english. förlagsband med skyddsomslag, 156 sidor

 Sold

 4.702 G. Rogliatti. Leica, Leica & Leicaflex lenses. A Hove Foto Book. 1980, 2nd edition in english. förlagsband med skyddsomslag, 166 sidor

240

 5.024 Dr. Paul Wolff. Meine Erfahrungen mit der Leica. 1934, Ein historischer Quwerschnitt aus fast 10 Jahren Leica-Photographie. 192 Bilder in Kupfertiefdruck  H. Bechhold verlag, Frankfurt am Main. Klotband med skyddsomslag, tillskrift

Sold

 5.025 Dr. Paul Wolff. Mina erfarenheter i färg1935, Färgfoto: Leica med Agfacolor-film. klotband, 54 bilder

260

 5.026 Dr. Paul Wolff. Skikamerad Toni.  1936. Hochgebirgserfahrungen mit der Leica. H. Bechhold verlag, Frankfurt am Main. 76 ganzseitigen Bildern in Kupfertiefdruck

160

 

     
 4.720, Contax. 116 Seiten, SEK.480 4.721, Contax. 116 Seiten SEK.480  4.722, Contax. 64 Seiten, Sold

 

Beställn. nr  ZEISS IKON

Pris kr

 5.018 Hans-Jürgen Kuc. Contax-Geschichte II. Teil 1945-1982. Ill. 1982, 110 Seiten, Schmutz auf die Rückseite

180

 4.703 D. B. Tubbs. Zeiss Ikon Cameras 1926-39. A Hove Camera Foto Book. 1980, förlagsband med skyddsomslag, 144 sidor

240

 

Beställn. nr  ÖVRIGT

Pris kr

 10.598 Jan Aghed - Johan Bergengren - Lars Lindström - Jan Richter. Skånska Kinematografen. En bok om film i Skåne och skånska filmare. Sydsvenska dagbladets årsbok 1977. Inbunden med skyddsomslag.

140

 10.257 Marco Antonetto - Mario Malavolti. Made in Italy. Italian cameras. The history of 61 factories picture and description of 387 cameras made in Italy. Kamera illustrationer. Förlagsband. Engelsk och Italiensk text.

480

 4.733 Michel Auer. Collection. Collection. 968 avbildningar, 1972, häftad 144 sidor, fransk och engelsk text

320

 4.734 Michel Auer. The collectors guide to antique cameras. Le livre-guide des appareils photo anciens. 648 avbildningar, 1981, häftad, fransk och engelsk text

320

 4.735 Michel Auer. The collectors guide to antique cameras. Le livre-guide des appareils photo anciens. 2280 avbildningar, 1981, kartongband, fransk och engelsk text. söndrig och tejplagad rygg

660

 10.195 Artur Boström. Fotografiska filter. Fotoill. Förlag: Nordisk rotogravyr 1950. Förlagsband.

80

 10.052 C. H. Bothamley. The Ilford Manual of Photography. ill. Förlag: The Britannia Works Co 1899 ninety-fifth thousand. Inbunden. Namnteckning. Engelsk text.

80

 10.207 Nils Bouveng. Rådgifvare för Amatörfotografer. Förlag: Bonniers 1909. Häftad.

120

 10.193 Helmer Bäckström. Amatörfotografens ABC. En liten bok för nybörjare inom fotografikonsten. Fotoill. Förlag: Lindblads 1930. Häftad.

120

 10.241 Helmer Bäckström. Då fotografikonsten nådde Stockholm. Några anteckningar till 80-årsminnet. ill. Separat ur Nordisk tidskrift för fotografi. Häftad.

160

 10.222 Helmer Bäckström. Fototips och Fototricks. Anvisningar och råd vid ett antal fotografiska uppgifter. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 1943. Häftad.

120

 10.209 Helmer Bäckström. Kamerakonst och Kamerakonster. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 1924. Halv franskt band med främre omslag inbunden. Något nött rygg.

120

 10.211 Helmer Bäckström. Konsten att filma. En handbok i amatörkinematografi. Med 189 illustrationer. Förlag: J. A. Lindblads 1931. Något nött. Namnteckning.

80

 10.197 Helmer Bäckström. Lärobok i fotografi - Konsten att filma - Fotografiska tidsfördriv - Kamerakonst. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 1924, 1929, 1931, 1932. 4 st böcker inbundna i ett band med främre omslag på varje del.

460

 10.265 Brian Coe. Kameran. Från daguerreotyp till direktbild. ill. Förlag: Generalstabens litografiska anstalt 1978. Förlagsband med skyddsomslag.

140

 5.009 James E. Cornwall, DGPh und Michael Kahan. Petzolds Photographica Preise 1975-1977. Illustriert, Verlagsband, 408 + 72 Seiten.

340

 10.205 L. J. M. Daguerre. Daguerrotypen. Beskrifning å den märkvärdiga uppfinningen att fixera framställda bilder &c. Med 6 plancher. Förlag Bonniers 1839. Faksimil 1970. Häftad.

120

 4.723 Peter Dechert. Canon Rangefinder Cameras 1933-68. A Hove Foto Book. 1984, förlagsband med skyddsomslag, 208 sidor

260

 10.266 Edward W. Earle. Points of View. The Stereograph in America - A Cultural History. Fotoill. Utgiven av The visual studies workshop press 1979. Häftad. Engelsk text.

240

 10.206 Ett gott råd- gör dina färgbilder själv. Mörkrumspraxis med Durst färgsystem. Fotoill. 1973 2:a upplagan. Häftad.

 160

 10.217 Gösta Fahlman. Vi fotograferar under vatten. En foto bok. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1961. Häftad.

90

 10.210 Ernest Florman. Fotografiska recept. Fotoill. Utgiven av Svenska Fotografernas förbund 1935. Inbunden.

120

 10.245 Fotografi 150 år. Svensk och utländsk fotografi ca 1840-1989 ur museets samlingar. Moderna Museets utställningskatalog nr 229. Häftad.

200

 10.221 Foto som hobby. Fotografisk teknik för alla som vill ta bättre bilder. Fotoill. Huvudredaktör: Roland Möllerfors. Förlag: När Var Hur serien 1977 tredje aktualiserade upplagan. Förlagsband.

90

 4.741 Forsners A-B. Klarabergsgatan 44, Stockholm. Priskurant I 1922-1923. Fotografiska apparater och förbrukningsartiklar m.m. med supplement till priskurant 1 febr. 1923. Illustrerad, 1922, häftade, 296 + 16 sidor

340

 5.004 Katalog 1957 1958. Forsners Nerliens Stöltens FNS Foto AB. Illustrerad. Häftad, 192 sidor, nött

260

 10.218 Gustav Hansson. Vi fotograferar i fjällen. En foto bok. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1961. Häftad.

90

 4.744 Hasselblads Fotografiska Aktiebolag. Priskurant å Fotografiska Artiklar. Illustrerad, 1926, häftad, 232 sidor

320

 5.008 Das Rolleiflexbuch von Dr. Walther Heering. 1933, 11.-15. Auflage, Ill. Verlagsband, 162 Seiten

320

 10.268 Edward Holmes. An Age of Cameras. Fotoill. Förlag: Argus Books 1974. Förlagsband med skyddsomslag. Engelsk text.

220

 5.014 Kalton C. Lahue and Joseph A. Bailey. Collecting Vintage Cameras, Volume 1, The American 35 mm. American Photographic Book, 1972, klotband med skyddsomslag, Illustrations, 160 pages

290

 10.047 Katechismus für photographen lehrlinge. Lehr- und Prüfungsbuch von Professor Fritz Schmidt. Neu bearbeitet von Heinrich Freytag. Verlag von Wilhelm Knapp 1940. Vierte umgearbeitete Auflage. Förlagsband. Tysk text.

120

 10.240 Theo Kisselbach - Hans Windisch. Nya fotoskolan. Fotoill. Förlag: Norstedts 1975 andra upplagan. Förlagsband.

80

 10.051 Oscar Klein. Vad vi veta om ljuset II. ill. Förlag: Natur och Kultur 1925. Inbunden med främre och bakre omslag.

80

 5.022 Landt & Lisl Dennis.  Collecting Photographs. 1977. A guide to the new art room. Ill. häftad, 244 sidor

120

 10.242 Oscar Lindén. Konstgjord belysning. En handledning för dess rationella utnyttjande. Fotoill. Förlag: Natur och Kultur 1925. Förlagsband. Namnstämpel.

120

 4.742 Linhof. Gesamt-Katalog Nr. 46. Gültig ab 1. April 1969, Illustrerad, 1969, häftad, 130 sidor

280

 10.264 Eaton S. Lothrop JR. A Century of Cameras. From the collection of the international museum of photography at George Eastman house. Fotoill. Utgiven av Morgan & Morgan Inc. Publishers 1973. Förlagsband med skyddsomslag. Engelsk text.

Sold

 5.013 James M. and Joan C. McKeown. Price guide to antique & classic cameras 1990-1991. World's leading camera guide. Over 3800 current prices! 20 years camera price rresearch. Centennial Photo Service, Grantsburg, Wisconsin, USA. 7th edition, photoillustrations, 832 pages

 Sold

 4.748 Nadar. Als ich Photograph war. Verlag: Huber Frauenfeld, Illustrerad, 1978, klotband med skyddsomslag, 214 sidor

140

 10.255 H. Naumann. So führ ich vor ! ill + utvikningskarta. Film-Bücher für alle. Inbunden. Namnteckning. Tysk text.

140

 4.746 Gunnar Nyman. Små negativ - stora bilder. Handbok i modern småbildfotografi för amatörfotografer. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 1934. Förlagsband.

180

 4.747 Gunnar Nyman. Små negativ - stora bilder. Handbok i modern småbildfotografi för amatörfotografer. Fotoill. Förlag: Wahlström & Widstrand 1934. Häftad.

120

 10.194 Ole Pedersen. Att välja kamera. ill. Förlag: Lilla fotobiblioteket 1967. Häftad.

60

 10.176 Ole Pedersen. Vi fotograferar med miniatyrkamera. En foto bok. Fotoill. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1961. Häftad.

90

 10.269 Photography Year Book 1958. Fotoill. Norman Hall & Basil Burton. Förlagsband. Engelsk text.

140

 10.270 Photography Year Book 1959. Fotoill. Norman Hall & Basil Burton. Förlagsband med skyddsomslag. Engelsk text.

140

 10.271 Photography Year Book 1961. Fotoill. Norman Hall. Förlagsband med skyddsomslag. Engelsk text.

140

 10.244 E. Piirinen. Handledning i fotografi. För nybörjare. Fotoill. Utgiven av Fotografihandlandenas förening i Finland 1923. Häftad. Ouppsprättad.

140

 10.323 Rochester Optical Co. 1898. The Premo Camera. The American Historical catalog collection. Fotoill. Förlag: The Pyne Press 1971. Häftad.

120

 10.254 Jackson J. Rose. American Cinematographer Hand Book and Reference Guide. Fotoill. 1947 sixth edition. Häftad. Namnteckning. Engelsk text.

260

 10.208 Erich Salomon. Obevakade ögonblick. Bilder av människor politik och samhälle i Europa och USA 1928-1938. Fotografiska Museets utställningskatalog 1974. Häftad. Svensk och Engelsk text.

140

 5.015 Uwe Scheid. Photographica sammeln. Kameras - Photographien - Ausrüstungen. Verlag: Laterna magica Joachim F. Richter. 1977, Illustrations in Schwarz-Weiss und Farbe, 168 Seiten

Sold

 10.198 Hans Schmidt. Fotografisk optik. Med 81 avbildningar i texten och 7 färgplanscher. Utgiven av Svenska fotografiska förbund 1919. Häftad.

140

 3.289 K. O. Sjöström. Amatörfotografen. En praktisk handledning. Fotoill. Förlag: Saxon & Lindströms 1954 fjortonde omarbetade och utökade upplagan 141:a-160:e tusendet. Förlagsband.

60

 10.192 K. O. Sjöström. Foto-sport. Kortfattad lärobok i rullfilmfotografering och råd vid kameraköp. Fotoill. Utgiven av firma Fritz Weist 1936. Häftad.

80

 10.213 Gösta Skoglund. Fotolärobok i bild. Fotoill. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1952 andra upplagan 16-25 tusendet. Förlagsband.

60

 10.220 Gösta Skoglund - Folke Sörvik. Med lampa och blixt. Fotoill. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1955. Förlagsband.

140

 10.216 Smalfilmning som hobby. Fotoill. Förlag: När Var Hur serien 1969. Förlagsband.

90

 10.049 Fenwick G. Small. Miniature Camera Technique. Fotoill. Förlag: Little Technical Library 1940. Förlagsband. Engelsk text.

80

 10.256 Ormal I. Sprungman. Add sound to your movies. Fotoill. Förlag: Little Technical Library 1948. Förlagsband. Engelsk text.

60

 10.267 Alfred Stieglitz. Camera Work. A Pictorial guide. With Reproductions of All 559 Illustrations & Plates. Fully Indexed. Utgiven av Dover Publications Inc. 1978. Häftad. Engelsk text.

120

 10.196 D. Svanberg. Kemisk - Teknisk Recept - Handbok. För hem och industri. Förlag: Wahlström & Widstrand 1948 fjärde omarbetade och utökade upplaga. Förlagsband. Något fläckig pärm.

240

 10.199 Svenska fotografernas förbund - Södra kretsen 1912-1962. Jubileumsskrift. Fotoill. Häftad med omslag.

160

 10.191 Albert Svensson. Fotolexikon. Populär uppslagsbok för fotointresserade. ill. Förlag: Hugo Svensson & Co 1943. Häftad.

140

 10.597 Rolf Söderberg - Pär Rittsel. Den svenska fotografins historia. 1840-1940. Fotoill. Förlag: Bonniers 1983. Förlagsband.

340

 10.212 Olle Törnblom. Vi smalfilmar. En handledning för alla amatörfilmare. Fotoill. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1959 fjärde upplagan. Förlagsband.

80

 10.182 Axel Waldner. Katalog över Fotografiska Föreningens Bibliotek. Vid årsskiftet 1939-1940. Systematiskt uppställd och försedd med särskilda alfabetiska register. Med ett förord av Helmer Bäckström. Utgiven med anledning av föreningens 50-årsjubileum år 1938. Häftad.

380

 10.050 G. Weber. Some Investigations on The Illumination of Photographic Darkrooms and the Determination of the Spectral Sensitivity of Photographic Material. ill. Utgiven av The Academy of Technical Sciences 1950. Häftad. Namnteckning. Engelsk text.

140

 10.177 R. Westling. Kort handledning i Mikroskopisk teknik. ill. Förlag: Beijers 1908. Häftad.

90

 10.048 Stephen White. Manual of Enlarging. Fotoill. Förlag: Little Technical Library 1940. Förlagsband. Engelsk text.

80

 5.010 Myran S. Wolf. BlueBook Illustrated price guide to Collectable cameras 1839-1980. Special silver issue. 1980, third printing, photoillustrations, 142 pages

140

 10.219 Harold Zettersten. Stereobild i foto och film. Fotoill. Förlag: Nordisk Rotogravyr 1964. Förlagsband.

Såld

Till Bruksanvisningar - Broschyrer - Trycksaker

Manuals, Gebrauchsanleitungen

A-E, F-K, L, M-P, R-S, T-V, Z

Fotografiska tidskrifter

Aktuell fotografi

Applied Photographky

Bolex Reporter

Foto

Fotografen

Fotografi

Home Movies

Nordisk tidskrift för Fotografi

Rateko & foto

Svensk Fotografisk Tidskrift

Bruksanvisningarna finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

We don't have the manuals in the shop, they have to be ordered and then we will send them by post

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  How to order