LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Tidskrifter  Beställningsinformation
 Back to Leopolds Antikvariat  Back to Magazines  How to order

Tidskrifterna finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

Tidskrifter N-R

A-D E-G H-J K-M N-R S T-Ö

Portokostnader och emballage tillkommer

N

Titel

 År

Nr

 Anm

Pris/st
 National Geographic Sverige

 2000

 1, 4  

 50

 

 2001

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    
 

 2002

 8, 9, 11, 12    
 

 2003

 3, 4, 5    
 Nautisk Tidskrift

 1955

 7/8, 11, 12  

 40

 

 1956

 1, 2, 8, 11    
 

 1957

 2/3, 4, 5, 8, 9, 11, 12    
 

 1958

 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12    
 

 1959

 2, 3, 4, 5, 8, 10    
 

 1960

 4, 5, 8, 11, 12    
 

 1961

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1962

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10    
 

 1963

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1964

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10    
 

 1965

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1966

 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1967

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1968

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1969

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1970

 1, 3, 4, 7, 8    
 

 1971

 5, 6, 8, 10    
 

 1973

 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10    
 

 1974

 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10    
 

 1975

 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1976

 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1977

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    
 

 1978

 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10    
 

 1979

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10    
 

 1980

 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9/10    
 

 1981

 1, 2, 3, 6, 7    
 Navis

 1953

 7/8, 9, 10, 11, 12  

 40

 

 1954

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9    
 

 1955

 1, 2, 4    
 Niloé -nyheter

 

   

Såld

 Nordisk Filateli

 1976

 7  

40

     

 1978

 7    
    

 1979

 4, 6, 10    
      

 1980

 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10    
      

 1981

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
      

 1982

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
      

 1983

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
     

 1984

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
     

 1985

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
      

 1986

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
      

 1987

 1, 2, 3, 4, 5, 8/9, 10, 11, 12    
     

 1988

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
     

 1989

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
     

 1990

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
      

 1991

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 11, 12    
      

 1992

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
       

 1993

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
       

 1994

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
      

 1995

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
       

 1996

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
       

 1997

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
       

 1998

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
       

 1999

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
       

 2000

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
     

 2001

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
      

 2002

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
     

 2003

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
     

 2004

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
      

 2005

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
     

 2006

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    
      

 2007

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    
 Nordisk tidskrift för Fotografi

 1930

 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

 40

 

 1931

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12    
 

 1932

 1    
  

 1940

 4, 9    
  

 1941

 5, 10, 11    
  

 1942

 4, 10, 11    

 1950

 5, 7, 8, 9    
 NU Månadsskrift

1874-75

 Första årgången Nött  Inbunden

300

 Nu Världshändelserna inför världsopinionen

 1937

 1 - 52 inbunden årgång i två gröna band  

500

 Nu !

 1976

 9, 12, 21, 22  

 40

 Nutid                                                          Aktuellt om människor och händelser  

   
 

 1954

 1, 2, 3, 4, 5, 6  

 60

   

 1955

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19    
 Nyheter från Storbritannien

 1945

  30, 31, 32, 33  

 40

 

 1946

 1, 2    
 Ny militär tidskrift

 1935

 23-24,  

 40

 

 1936

 6-7, 8    
 Ny tidning för Idrott      

Såld

 Nya Mäster Deckaren  

   
 

 

   

Såld

O

Titel

 År

 Nr

 Anm

Pris/st 
 Obs !  

   
 

 1944

 6, 8  

50

 

 1945

 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23  

 

 

 1946

 13    
 

 1947

 3, 10, 13, 17, 19, 20    
 

 1948

 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 21, 23    

 1949

 2    
 

 1950

 7    
 

 1952

 2    
 Ord och Bild Illustrerad månadsskrift

 1897

 Sjette årgången  Inbunden

500

 

 1915

 Tjugufjärde årgången  Inbunden

300

 Orkester Journalen Tidskrift för Jazzmusik

 1957

 4, 5, 6, 7/8, 10, 12  

60

 

 1962

 5, 12    
 

 1963

 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12    
 

 1964

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1965

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1966

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1967

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1968

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1969

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1970

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1971

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1972

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1973

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1974

 1, 2, 3, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1975

 1, 2, 3, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1976

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1977

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11    
 

 1978

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1979

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1980

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1981

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1982

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1983

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1984

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1985

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1986

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12    
 

 1987

 1, 2, 3, 4, 5, 6    

P

Titel

 År

 Nr

 Anm

Pris/st 
 Paris Hollywood  

   
 

1965

 7  

80

 Pingis Svenska Bordtennisförbundets Tidskrift

1976

 10  

 40

 

1977

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10    
 

1978

 2, 3, 4, 5, 6/7    
 POP Bild

 

   

 Såld

 Populär Historia

 1992

 6  

 40

 

 1993

 1    
 Populär-Teknik  

   
 

 1946

 6, 12  

50

 

 1947

 1, 5    
 Populär Vetenskap

 1995

 4  

 40

 Portföljen

 År

 1850  Inbunden något.nött

 300

 

 År

 1852  Inbunden något.nött

 300

 Privata affärer

 

   

 Såld

 Puss  

   
 

 

   

Såld

 På vakt

 1940

 2 - 4, 6, 8, 10 - 14, 17 - 27, 29 - 46, 48, 50 - 52  

 40

R

Titel

 År

Nr

 Anm

Pris/st 
 Radio - Lyssnaren

 1937

 12 - 20, 30 - 38, 43, 44, 45, 48, 50, 52  

 40

 

 1938

 1 - 9, 16, 17, 26 - 41, 45 - 52    
 Radio och Television

 1955

 5  

 40

 

 1959

 12    
 

 1960

 2    
 

 1961

 3    
 

 1962

 10    
 

 1963

 4    
 

 1965

 11, 12    
 

 1966

 2, 12    
 Radio Populär

 1949

  6, 9  

 40

 RAFF  

   

 1970

 1  

80

 Rapsodi Jazzens stjärnor

 1958

 2  

 60

 Rateko & foto

 1995

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12  

 40

 

 1996

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
 

 1997

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
 

 1998

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
 

 1999

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
 

 2000

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
 

 2001

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
 

 2002

 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10, 11, 12    
 Rekord magasinet  

   
 

 1945

 9  

90

 

 1946

 24  

80

 

 1947

 36, 46, 47  

 

 

 1948

 20, 33, 39    
 

 1949

 45, 46    
 

 1950

 17, 25, 41, 43, 47  

60

 

 1951

 16, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 52    
 

 1952

 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 27, 33, 37, 38, 39, 46, 48, 49    
 

 1953

 5, 23, 28, 37, 45, 46, 48    
 

 1954

 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49    
   

 1955

 5, 6, 7, 9, 13, 30, 31, 34, 35, 38, 42, 43, 46, 47    
 

 1957

 2, 36, 47    
 

 1958

 3, 9, 15, 22, 34, 35, 44, 49  

 

 

 1959

 14, 16, 26, 27, 32, 33, 42, 48    
  

 1960

 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 34, 35, 37, 46, 49    
 

 1961

 1, 4, 6, 7, 8, 14, 17, 18, 22, 40    
 

 1962

 4    
 

 1964

 1, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 45    
  

 1965

 9    
 

 1966

 6, 20, 28    
 

 1967

 6, 10, 14, 20, 26, 32, 37, 40, 44, 47, 48, 50/51    
 Ridå

 1905

 8  

 40

 

 1914

 1    
 Ringen

 

 

 

Såld

 

 

     
 Ringen  

 

80

 

 1923

 1, 2, 3    
 Rodret

 

   

Såld

 Roman magasinet

 1942

 12  

 40

 Rullan

 1943

 10, 11/12  

 40

 

 1944

 1, 2, 4/5, 9    
 Råd och rön

 1963

 1, 7  

 40

 

 1964

 5    
 

 1965

 3    
 

 1967

 1    
 

 1968

 2, 5    
 

 1969

 2, 3, 4, 9    
 

 1970

 2, 3    
 Röster i Radio-TV  

   
 

 1940

 42  

 40

 

 1942

 42    
 

 1945

 51/2    
 

 1946

 21, 22, 23, 25    
 

 1947

 7, 10, 31, 33, 40, 42, 43, 44, 47    
 

 1948

 37, 48    
 

 1951

 2, 4, 5, 6, 11, 20, 42, 48, 49    
 

 1961

 24, 42  

 

 

 1962

 9, 21    
 

 1965

 7    
 

 1969

 16, 17, 23    

 

A-D E-G H-J K-M N-R S T-Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Tidskrifter  Beställningsinformation
 Back to Leopolds Antikvariat  Back to Magazines  How to order