LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Härnösand

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Härnösand.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

99.383. Allm. Läroverket för gossar. Hernösand. fr. OII. stpl Hernösand. T2. K8. Pris.60.kr 132.509. Härnösand. Biblioteket. T6. K8. Pris.40.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

132.510. Hernösand. Biskopshuset. T3. K8. Pris.50.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

76.748. Hernösand. Domkyrkan. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr 39.322. Domkyrkan. Hernösand. fr. OII. stpl Hernösand 30.11.1906. K7. Pris.40.kr

 

132.511. Härnösand. Domkyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 39.308. Härnösand. Domkyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

39.269. Hernösand. Interiör af kyrkan. T3. K8. Pris.30.kr 39.365. Härnösand. Domkyrkan. Interiör. T5. K8. Pris.30.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

132.512. Härnösand - Dövstumskolan. Gott Nytt År! fr. stpl Runemo 30.12.26. K8. Pris.80.kr

 

132.513. Hernösand. Elementarskolan. ofr. T1. K7. Pris.60.kr 91.394. Hernösand. Elementarskolan. T3. K8. Pris.50.kr

 

132.514. Härnösand. "Fiskafänget". T6. K8. Pris.40.kr 99.384. Flickskolan. Hernösand. T2. K8. Pris.50.kr

 

132.515. Härnösand. Franzénmonumentet. STF. T4. K8. Pris.30.kr 132.516. Härnösand. Gamla gymnasiet. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

132.517. Hernösand. Hamnen. fr. OII. stpl Hernösand. T2. K8. Pris.80.kr 132.518. Hernösand. Hamnen. fr. stpl Härnösand 20.6.21. K8. Pris.120.kr

 

132.519. Härnösand. Hamnen. fr. stpl Härnösand 1 21.2.63. K8. Pris.40.kr 132.520. Hernösand. (Kronholmen). T1. K8. Pris.80.kr

 

132.521. Hernösand. Lasarettet. fr. OII. stpl Hernösand 15.3.1903. K7. Pris.60.kr 132.522. Härnösand. Länsstyrelsen. T5. K8. Pris.30.kr

 

132.523. Hernösand från Navigationsskolan. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 132.524. Härnösand. Monument till minne av Lubbe Nordström invigd 1963. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

91.397. Norra Kyrkogatan. Hernösand. ofr. T3. K8. Pris.50.kr 132.525. Härnösand. Norra Kyrkogatan. fr. stpl. T4. K8. Såld

 

132.526. Hernösand. Norrlands hypoteksförening. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.50.kr

 

90.731. Härnösand. Nybrogatan. ofr. T3. K8. Pris.60.kr 39.323. Hernösand. Nybrogatan. T2. K7. Pris.60.kr

 

76.644. Härnösand. Nybrogatan med Posthuset. T3. K8. Pris.60.kr 43.450. Post- och Telegrafhuset. Härnösand. T3. K7. Pris.60.kr

 

76.645. Härnösand. Nybrogatan. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 132.527. Hernösand. Residenset och Länsstyrelsens lokal. T1. K8. Pris.50.kr

 

132.528. Härnösand. Residenset. T5. K8. Såld

 

39.278. Hernösand. Rådhuset. T3. K8. Pris.50.kr 132.529. Härnösand. Rådhuset. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.530. Härnösand. Rådhuset. fr. stpl Skellefteå 3.9.58. K8. Pris.40.kr 80.283. Härnösand. Sehlstedtbysten. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.531. Härnösand. Simhallen. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.532. Hernösand. Stadsträdgården. fr. OII. stpl PKXP No 3 A 29.10.1902. K7. Pris.50.kr 132.533. Parti af stadsträdgården. Hernösand. fr. OII. stpl Hernösand 11.12.1901. K7. Pris.40.kr

 

132.534. Härnösand. Parti af Stadsträdgården. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.40.kr 39.367. Härnösand. Motiv från Stadsträdgården. fr. stpl Härnösand 22.7.37. K8. Pris.40.kr

 

132.535. Hernösand. Storgatan. T2. K8. Pris.160.kr 132.536. Härnösand. Sundsvalls Enskilda Bank. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

39.342. Södra Sundet. Hernösand. fr. OII. stpl Hörby 26.1.1904. K7. Pris.50.kr 39.332. Hernösand. Södra Sundet. T4. K8. Pris.50.kr

 

132.537. Tekniska skolan. Hernösand. fr. OII. stpl Hernösand 20.12.1904. K7. Pris.60.kr 99.381. Härnösand. Parti av Torget. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.538. Utställningen af äldre kyrklig konst i Härnösand 1912. Interiör. ofr. T3. K7. Pris.50.kr

 

132.539. Jubileumsutställningen i Härnösand 1935. Restauranten. T5. K8. Pris.60.kr 132.540. Jubileumsutställningen i Härnösand 1935. Konungens färd genom staden. pl. T5. K8. Pris.60.kr

 

23.141. Vesternorrlands Läns Museum. Hernösand. T3. K8. Pris.40.kr 23.143. Vesternorrlands Läns Museum. Hernösand. T3. K8. Pris.40.kr

 

132.541. Hernösand. fr. OII. stpl Sundsvall 14.7.1903. K7. Pris.60.kr 132.542. Kanalen vid inloppet till Hernösand. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.50.kr

 

132.543. Härnösand. Gamla sjöbodar. STF. T4. K8. Pris.40.kr 132.544. En vintertorgdag i Hernösand. fr. OII. stpl Hernösand. T1. K7. Pris.80.kr

 

132.545. Hernösands redd våren 1896. fr. OII. stpl Hernösand 8.1.1905. K7. Pris.80.kr 39.293. Flygfoto över Härnösand. fr stpl, T5. K8. Pris.50.kr

 

132.546. Parti av Härnösand. Flygfoto. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 132.547. Flygfoto över Härnösand. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.548. Hälsning från Härnösand. Bild vyer i koffert. ofr. T3. K7. Pris.240.kr

 

23.034. Helsning från Hernösand. Domkyrkan. Biskopshuset. Navigations-Skolan. Elementarskolan för Gossar. Elementarskolan för Flickor. fr. OII. stpl Hernösand 24.3.1903. K7. Pris.260.kr 56.183. Hernösand. Allmänna Läroverket. Landstingsseminariet. Flickskolan. Folkskollärareseminarium. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.260.kr

 

76.745. Hälsning från Hernösand. pl. T2. K6. Pris.120.kr

 

23.106. Hälsning från Härnösand. fr. stpl Härnösand 17.4.53. K8. Pris.40.kr 132.549. Härnösand. pl. T6. K7. Pris.40.kr

 

Till vykort G - L

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V