LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Ångermanland G - L

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

G
 

132.110. Gafsele. Gafselegården. Bron över Ångermanälven. Bagarstuga. Koholmen. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 132.111. Gallsäter. Välkommen till Färdshuset Svanen Gallsäter. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

132.112. Bispgården. Geråbadet. pl. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.113. Gide älv. T5. K8. Pris.50.kr 132.114. Gideå. Utsikt över Gideå från kyrktornet. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.115. Graninge. Bruket. T3. K8. Pris.80.kr 132.116. Graninge. "Hällan". T3. K8. Pris.50.kr

 

132.117. Graninge. Kvarnen. Sågen. T3. K8. Pris.80.kr 132.118. Graninge. Kyrkan. T3. K8. Pris.40.kr

 

132.119. Ångermanälfven i Granvåg. T2. K8. Pris.50.kr 132.120. Ångermanälven. Granvåg. T2. K8. Pris.40.kr

 

132.121. Grundsunda kyrka. fr. stpl Örnsköldsvik 19.12.61. K7. Såld

 

132.122. Gudmundrå kyrka. Flygfoto. T5. K8. Pris.40.kr 39.210. Gudmundrå kyrka. Ångermanl. T1. K8. Pris.40.kr

 

132.123. Gålsjö Bruk. Härnösands stifts fritidsgård. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

132.124. Gålsjö Kapell. T6. K8. Pris.30.kr 132.125. Gålsjö Kapell. T6. K8. Pris.30.kr

 

82.523. Laxfiske Gårdnäs. Ångermanelfven. T1. K7. Pris.60.kr

 

H

132.126. Helgums kyrka. Flygfoto. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 132.127. Parti från Helgum. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

132.128. Helgum. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

132.129. Hola med Vårdkasberget. T5. K8. Pris.40.kr 132.130. Hola Folkhögskola. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.131. Bron vid Färgsundet. Hoting. T5. K8. Pris.40.kr 132.132. Hörnstugan. Hoting. fr. stpl. T3. K8. Pris.120.kr

 

132.133. Järnvägsstationen. Hoting. fr. stpl. T5. K7. Pris.120.kr 132.134. Järnvägsstationen. Hoting. fr. stpl. T5. K8. Pris.160.kr

 

132.135. Hoting. Parti mot stationen. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.136. Parti av Hoting. fr. stpl. T4. K8. Pris.60.kr 132.137. Hoting. Campingplatsen och Värdshuset Raivi. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.138. Hoting. Hotingsjön. Ivars Bilmuseum. Badliv vid Hotings camping samt Raiwi värdshus. stpl Minnespost Hoting Tåsjödalen 13.6.1987. K8. Pris.30.kr 132.139. Hoting-Kyrktåsjö. Kyrktåsjö och Tåsjön. Centralskolan. Badplatsen Kyrktåsjö. Tåsjö Kyrka. Badplatsen Hoting. fr. stpl Långsele 11.5.71. K8. Pris.40.kr

 

132.140. Bro över Gide älv. Husum. STF. T4. K8. Pris.30.kr 132.141. Husumverken. Husumgården. fr. stpl Husum 13.9.42. K7. Såld

 

132.142. Husum. Svandammen. T6. K8. Såld 132.143. Hälsningar från Husum. ICA-Matrosen. Kyrkan. Fabriken. Husån. fr. stpl Husum 27.1.88. K7. Såld

 

82.544. Nordingrå. Utsikt från Stortorget över Häggviken och Gaviksfjärden. T5. K8. Pris.40.kr

 

39.703. Smitingebaden. Härnön. T5. K8. Pris.40.kr 132.144. Vårdkasberget på Härnön. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

132.145. Högbonden. fr. stpl. T6. K8. Såld

 

132.146. Högsjö gamla kyrka. STF. T4. K8. Pris.30.kr 132.147. Högsjö Ålderdomshem och Mörtsjön. T5. K8. Såld

 

132.148. Hörnefors nya kommunalkontor. fr. stpl Hörnefors 10.8.66. K8. Pris.50.kr 132.149. Hörnefors. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

132.150. Flygfoto över Hörnefors. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 132.151. Flygfoto över Hörnefors. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.152. Slåtterängar vid Höven. STF. T4. K8. Pris.30.kr

Till vykort Härnösand

J

132.167. Junsele. Djurpark. T6. K8. Pris.30.kr 132.168. Hembygdsgården Junsele. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.169. Junsele Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 132.170. Interiör av kyrkan. Junsele. T4. K8. Pris.30.kr

 

132.171. Junsele. Restauranten Mon. fr. stpl. T6. K8. Såld 93.662. Hotell Söderdahl. Junsele. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.172. Bron vid Junsele. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 39.714. Junsele. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.173. Utsikt över Junsele. fr. stpl Junsele 16.6.81. K8. Pris.40.kr

 

K

82.528. Ångermanelfven. Kilforsen. fr. OII. stpl Hernösand 8.11.1902. K8. Pris.50.kr 132.153. Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Kilforsens Kraftstation. Maskinhallen. T6. K8. Pris.40.kr

 

82.529. Klockestrand. T5. K8. Pris.50.kr 82.530. Flygfoto över Klockestrand. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.154. Kornsjöstrand. T6. K8. Pris.40.kr 132.155. Flygfoto över Kubbe F:a Eliasson. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.156. Kyrktåsjö. fr. stpl Kyrktåsjö 21.4.60. K8. Pris.50.kr 132.157. Kyrktåsjö. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.158. Motiv från Kyrktåsjö. T5. K8. Pris.40.kr 132.159. Köja Herrgård. Ångermanland. T3. K8. Såld

 

132.160. Vy af Köpmanholmen. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.60.kr

 

132.161. Solgården. Köpmanholmen. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr 132.162. Köpmanholmens Turistgård. STF Vandrarhem. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.163. Körningsgården. Nordingrå. T6. K8. Pris.30.kr

Till vykort Kramfors

L

132.164. Lakasundsviken Örnsköldsviks Skärgård. fr. OII. stpl Örnsköldsvik 22.10.1903. K7. Pris.60.kr 39.862. Lasseleforsen. ofr. T2. K7. Pris.50.kr

 

18.304. Flygfoto över Lugnvik. pl. T6. K7. Såld

 

82.535. Flygfoto över Lugnviksstrand. T5. K8. Pris.50.kr 82.536. Lugnviksstrand. T5. K8. Pris.50.kr

 

39.839. Parti av Lunde med Sandöbron. T5. K8. Pris.40.kr 132.165. Flygfoto över Långviksmon. fr. stpl Långviksmon 20.4.60. K8. Pris.60.kr

 

132.166. Parti av Lögdeå by. T4. K8. Pris.50.kr

Till vykort Långsele

Till vykort A - F    G - L    M - P    R - U    V - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V