LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Långsele

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det oftast fler motiv från Långsele.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

39.840. Långsele från Andberget. T5. K8. Pris.40.kr 39.849. Centralskolan. Långsele. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.197. Järnvägsbron öfver Faxelfven vid Långsele. T1. K8. Pris.50.kr 132.198. Faxe älv vid Långsele kyrka. T5. K8. Pris.40.kr

 

51.365. Långsele Jernvägsstation med omnejd. fr. OII. stpl PLK 205A 28.10.1902. K7. Pris.240.kr 90.710. Långsele Järnvägsstation. T3. K7. Pris.180.kr

 

80.295. Järnvägsstationen. Långsele. T4. K7. Pris.180.kr 39.634. Långsele Järnvägsstation. T3. K8. Pris.240.kr

 

39.635. Långsele. Järnvägsstationen och Restauranten. fr. stpl 16.2.1929. K8. Pris.160.kr 132.199. Långsele. Järnvägsstationen. fr. stpl. T6. K8. Pris.120.kr

 

39.859. Långsele. Kyrkan och skolan. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.50.kr

 

132.200. Laxfiskare i Nässeforsen vid Långsele Jernv. Stn. fr. OII. stpl Hernösand 17.11.1902. K8. Pris.50.kr 132.201. Nässeforsen. Långsele. T3. K8. Pris.80.kr

 

132.202. Långsele Prästgård och Hamrebyn. fr. stpl Långsele 12.12.32. K8. Pris.50.kr 132.203. Långsele. Örbäck. Kraftst och fabriken. T4. K8. Pris.50.kr

 

93.663. Långsele. Östmansvägen. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 132.204. Långsele. fr. GV. stpl Vännäs. T3. K7. Pris.120.kr

 

40.097. Långsele. Utsikt från kyrkan. fr. stpl Kalfträsk 6.10.1923,  K7. Pris.60.kr 132.205. Motiv från Långsele. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

39.850. Motiv från Långsele. fr. stpl PKP 296 D 5.7.61. K8. Pris.40.kr 132.206. Utsikt över Långsele. T5. K8. Pris.120.kr

 

132.207. Utsikt över Långsele. STF. T4. K8. Pris.30.kr 132.208. Långsele. fr stpl, T6. K8. Pris.40.kr

 

132.209. En hälsning från Långsele. fr stpl, T6. K8. Pris.30.kr 132.210. Hälsning från Långsele. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr

 

Till vykort G - L

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V