LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort  Smögen

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 4.000 vykort med motiv från Bohuslän.

 

62.749, Smögenbaden. T5, K8, Pris.40.kr 118.176, Nya Badrestauranten, Smögen. fr stpl Dingle 25.7.41, K8, Pris.40.kr

 

118.177, Nya Badrestauranten. Smögen. fr stpl 1937, K8, Pris.40.kr 118.178, Smögen. På Krönet: Nya Badrestauranten. fr stpl Smögen, T5, K8, Pris.50.kr

 

118.179, Bränningar vid Buskär, Smögen. T4, K8. Pris.30.kr 118.180, Fiskebåtar i Smögens hamn. fr stpl Smögen 30.7.40, K8, Pris.40.kr

 

106.110, Fiskeflottan på utgående. Vid Smögen. fr GV stpl Smögen, T3, K8, Såld 118.181, Smögen. Fiskeflottan på väg till fångstplatsen. fr stpl Smögen 20.8.63. K6, Pris.30.kr

 

106.111, Fiskhamnen i Smögen. T4, K8, Pris.50.kr 118.199, Smögen. Hamnen. fr stpl 22.6.37, K7, Såld

 

118.200, Panorama av Smögens Hamn. 3 st sammanhängande kort.T4, K8, Pris.260.kr

 

106.112, Smögen. Hamnen. T5, K8, Pris.40.kr 106.113, Smögen. Hamnen. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.114, Smögen. Hamnparti. fr stpl 11.8.67, K7, Pris.30.kr 118.201, Smögen. Parti av Hasselösund. T6, K8, Pris.30.kr

 

118.203, S.T.F:s Västkusthem. Hasselösund. Smögen. Efter teckning av Fred Gudnitz, T5, K8, Pris.40.kr 118.204, Hamngata. Smögen. Efter teckning av Fred Gudnitz, T5, K8, Pris.40.kr 118.207, Sjöbodar på Smögen. Efter teckning av Fred Gudnitz, T5, K8, Pris.40.kr

 

118.202, Hasselösund. Smögen. fr stpl Göteborg 23.4.85, K7, Pris.30.kr 118.205, Bohuslän. Hållö. fr stpl Smögen 16.8.1979. K7, Pris.30.kr

 

106.102, Bränning vid Johannisskäret Smögen. T5, K8, Pris.30.kr 118.206, Bergformationer å Kleven. Smögen. T4, K8, Såld

 

118.208, Smögens Kyrka. Bohuslän. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr 118.209, Restaurant Magasinet. Smögen. T6, K8, Pris.30.kr

 

118.210, Nordmanshamnen. Smögen. T6, K8, Pris.30.kr 118.211, "Puttas klova". Smögen. ofr, T4, K8, Pris.40.kr

 

106.116, Makrillfiske med strandvad. Smögen. T4, K8, Pris.40.kr 106.117, Smögen. Räkauktionen är en turistattraktion av stora mått. fr stpl Grebbestad 4.8.77, K7, Pris.30.kr

 

106.103, Sjöbodar.Smögen. T5, K8, Pris.40.kr 106.106, Sjöbodar från Smögen. T4, K8, Pris.40.kr

 

118.212, Skarpsillflottan. Smögen. T5, K8, Pris.40.kr 118.213, (Smögen. Smyghålet). fr stpl Hallinden 4.8.55, K6, Pris.40.kr

 

118.214, Smögen. Smyghålet. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 118.215, Smögen. T5, K8, Pris.40.kr

 

118.216, Smögen. Smyghålet. fr stpl Smögen 12.7.1958, K7, Pris.30.kr 118.217, Smögen. Seglarhamnen vid "Smyghålet". fr stpl Smögen 2.8.1973, K8, Pris.30.kr

 

118.218, Smögen. Sunnepinan. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 118.219, Tradjazzfestivalen Kungshamn/Smögen 1-4 augusti 1996. fr stpl, K7, Pris.30.kr

 

25.211, Smögen. Vallerviksbadet. T5, K8, Pris.40.kr 118.220. Bohuslän. Badliv. (Vallerviksbadet). fr stpl Smögen 20.8.62. K7, Pris.30.kr

 

118.221, Smögens Hafsbad, Warmbadhuset. fr OII stpl Ångbåts PXP 26.7.1906, K8, Såld 25.102, Stormbild från Vämlingen. Smögen. T5, K8, Pris.30.kr

 

25.110, Flygfoto över Smögen. T5, K8, Pris.50.kr 118.222, Flygfoto över Smögen. T6, K8, Pris.30.kr

 

118.223, Smögen. fr stpl Smögen 13.8.81, K7, Pris.30.kr 118.224, Smögen. Västkustens pärla. fr stpl Hunnebostrand 21.8.84, K7, Pris.30.kr

 

106.134, Smögen. ofr, T6, K7, Pris.30.kr 98.149, Gamla skärgårdsbor. Smögen. T5, K8, Pris.50.kr

 

106.108, Smögen. Båthamn med sjöbodar. T5, K8, Pris.40.kr 106.130, Smögen. T5, K8, Pris.40.kr

 

62.750, Smögen. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 62.751, Smögen. fr stpl Lysekil 1.8.57, K7, Pris.40.kr

 

35.829, Smögen. fr stpl PKP 217 A  1.8.57, K7, Pris.40.kr 106.124, Smögen. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

106.120, Smögen. fr stpl Smögen 21.8.57, K8, Pris.40.kr 106.121, Smögen. fr stpl Dingle. T5, K8, Pris.50.kr

 

106.122, Smögen. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 106.126, Smögen. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr

 

106.131, Smögen. T5, K8, Pris.40.kr 106.132, Smögen. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

106.128, Smögen. fr stpl Gravarne 15.8.33, K7, Såld 106.133, Smögen. T5, K8, Pris.D0.kr

 

118.225, Smögen. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 118.226, Smögen. fr stpl Smögen 26.7.47, K8, Pris.40.kr

 

118.227, Smögen. T5, K8, Pris.40.kr 118.228, Smögen. fr stpl Hovenäset 26.6.44, K6, Pris.40.kr

 

118.229, Smögen. T5, K8, Pris.40.kr 118.230, Smögen. T5, K8, Pris.40.kr

 

118.231, Smögen. T5, K8, Pris.40.kr 118.232, Smögen. fr stpl 5.7.51, K6, Såld

 

106.105, Smögen. T5, K8, Pris.40.kr 118.233, Smögen. T5, K8, Pris.40.kr

 

118.234, Hälsning från Smögen. fr stpl Smögen Postomb 8.8.62, K8, Pris.40.kr 62.748, Fotohälsningar från Smögen. Segling. Badliv. Inre Hamnen. Hamnen. Sjöbodar. Johannisskäret. Parken.Solnedgång. fr stpl Smögen 28.7.1959. K7, Pris.40.kr

 

118.235, En salt hälsning från Smögen. T5, K8, Såld

Till vykort Bohuslän S

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order