LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort  Bohuslän

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 4.000 vykort med motiv från Bohuslän.

S

117.909, Saltkällefjorden. pl, T5, K7, Pris.40.kr 117.878, Saltö. ofr, T4, K8, Såld

 

117.911, Saltö-Tjärnö. Strömstad. T6, K8, Såld 117.910, Saltösund. T6, K8, Pris.30.kr

 

36.447, Bränningar. Sandholmen. fr stpl Stenungsund 3.7.57, K7, Peris.30.kr 25.077, Sanne Kyrka. interiör. T5, K7, Såld

 

117.879, Eds skolhus i Sanne. fotografi ej vykort. T5, K8, Såld 25.096, Sannäs. Flygfoto. T5, K8, Såld

 

117.912, Sannäs - Bohuslän. fr stpl 22.7.75, K8, Såld 117.913, Siviks Camping, Lysekil. fr stpl Lysekil 16.7.81, K7, Såld

 

117.914, Från strömmarna, Skaftö. T4, K8, Pris.30.kr 19.494, Skee kyrka, interiör. T4, K7, Pris.30.kr

 

117.880, Flygfoto över Skalhamn. fr stpl Lysekil 2.7.5?, K6, Såld 36.850, Uddevalla. Skeppsviken. fr stpl, T5, K7, Såld

 

117.915, Skredsviks Kyrka. T5, K8, Pris.30.ke 117.916, Skredsviks Kyrka. fr stpl T5, K7, Pris.30.kr

 

117.917, Rålanda Gård, Skredsvik. 1983. fr stpl Uddevalla 13.8.84, K7, Pris.40.kr 117.918, Hälsning från Skredsvik. Gullmarsbergs Säteri. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr

 

45.765, Skåpesundsbron. T5, K8, Såld 62.761, Skåpesundsbron. fr stpl Kållekärr 4.7.55, K8, Pris.40.kr

 

117.919, Skåpesundsbron. T5, K8, Såld 35.843, Tjörn- och Orustleden. Skåpesundsbron. pl, T6, K7, Såld

 

25.097, Skåpesundsbron. T5, K8, Pris.40.kr 62.762, Skåpesundsbron. fr stpl, T5, K7, Såld

 

117.920, Vy från Skåpesundsbron. T5, K8, Såld 117.881, Billströmska Folkhögskolan. Skärhamn. fr stpl Skärhamn 14.7.72, K7, Pris.30.kr

 

117.922, Billströmska folkhögskolan, Skärhamn. fr stpl Göteborg 27.7.88, K7, Pris.30.kr 117.923, Skärhamn. Den trivsamma hamnen. fr stpl Skärhamn 2.7.92, K7, Pris.30.kr

 

 

117.882, Hamnen. Skärhamn. fr stpl (Kål)lekärr 21.7.59, K7, Pris.40.kr 117.883, Skärhamn. Viken. fr stpl Fagerfjäll 26.7.46, K6, Pris.50.kr

 

117.924, Skärhamn. fr stpl 1975, K8, Pris.30.kr 117.925, (Skärhamn).Torkning av långa till lutfisk. fr stpl Göteborg 23.6.74, K7, Pris.30.kr

 

117.884, Skärhamn. fr stpl Stenungsund 29.7.59, K7, Såld 106.142, Skärhamn. Tubberöd. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr

 

117.885, Skärhamn. T6, K7, Såld 117.921, (Skärhamn, Hamnen, med Fjordskär). fr stpl 1975, K7, Pris.30.kr

 

117.886, Hälsning från Skärhamn. fr stpl 17.8.78, K7, Pris.30.kr 117.887, Slussen. Orust. Landsvägsidyll. T5, K8, Pris.40.kr

 

117.888, Slussen. fr stpl 20.7.48, K7, Pris.40.kr 117.926, Solviks Camping, Kungshamn, Smögen. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr

 

91.258, Villa Solvik. T3, K7, Såld 117.927, Sotenkanalen. Bohuslän. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

106.144, Sotenkanalen. Bohuslän. T5, K8, Pris.40.kr 106.145, Sotenkanalen. Bohuslän. T5, K8, Såld

 

117.928, Sotenkanalen. fr stpl Hunnebostrand 1.6.59, K7, Såld 117.929, Sotenkanalen. Göteborg - Oslo Linjen. (Göteborg). fr stpl Hunnebostrand 1963, K7, Pris.30.kr

 

117.930, Hälsning från Stala och Rossön. fr stpl Henån 15.7.74, K7, Pris.30.kr 117.931, Parti av Staren och Stallen. T4, K8, Pris.40.kr

 

117.932, Starrkärrs Prästgård. (fotografi) T5, K8, Pris.40.kr 45.782, Stenkyrka kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

45.783, Flygfoto över Stenkyrka kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 117.933, Stensjö vid Åbyfjorden. fr GV stpl Tossene 13.1.1914, K8, Såld

 

117.942, Alallén, Stenungsön. T3, K8, Pris.30.kr 117.943,  Ekallén, Stenungsön. T3, K7, Pris.30.kr

 

117.937, Stenungsundsbron. fr stpl 1984, K7, Pris.30.kr 117.938, Stenungsund. Båthamnen vid Stenungstorg. fr stpl Göteborg 31.7.77, K7, Såld

 

117.940, Missionsbåten Elida av Stenungsön. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 117.939, Stenungsund. Hakefjorden. fr stpl Göteborg 16.7.30, K6, Pris.40.kr

 

117.944, Jungfruviken, Stenungsön. T3, K8. Pris.30.kr 106.165, Jungfruviken. Stenungsön. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.166, Stenungsön. Jättegrytorna. fr stpl PKP 365  27.8.47, K8, Pris.30.kr 117.945, Stenungsön. Idyll vid näckrosdamm.. fr stpl Stenungsund 20.7.56, K6, Pris.30.kr

 

106.139, Stenungsön. Skeppareviken med Loreleyklippan. fr OII stpl Stenungsund 9.8.1905, K8, Pris.40.kr 62.747, Flygfoto av Norums kyrka, Stenungsund. fr bläckmakulerat, K6, Pris.40.kr

 

117.946, Stenungsön. Snäckdammen. fr stpl PKP 385C 18.9.21, K8, Pris.60.kr. 117.934, Hotell Stenungsbaden, Stenungsund. fr ostp 1964, K7, Pris.30.kr

 

117.935, Hotell Steungsbaden, Stenungsund. fr stpl Stenungsund 27.7.82, K7, Pris.30.kr 117.936, Hotell Stenungsbaden, med menubaksida, K7, Pris.40.kr

 

117.941, Stenungsund. Shoppingcentrat "Stenungstorg". T6, K8, Såld 106.167, Stenungsön, norra delen. fr OII stpl Stenungsund 17.7.1909, K8, Pris.60.kr

 

106.168, Parti från Stenungsön. T3, K8, Pris.30.kr 106.169, Stenungsön. T3, K8, Pris.60.kr

 

117.947, Stenungsund sett från Stenungsön. fr stpl Stenungsund 14.8.46, K8, Pris.40.kr 117.948, Utsikt från Stenungsön. fr stpl Stockholm 10.8.58, K7, Pris.40.kr

 

106.162, Stenungsund. fr stpl Stenungsund 5.7.50, K7, Pris.40.kr 35.834, Parti av Stenungsund. T5, K7, Pris.40.kr

 

106.163, Parti av Stenungsund. fr stpl Stenungsund 1963, K7, Såld 117.949, Flygfoto över Stenungsund.  T5, K6, Såld

 

35.831, Hälsning från Stenungsund. fr stpl Stenungsund 6.8.64, K7, Såld 117.950, Stenungsund sett från Stenungsön. fr stpl Stenungsund 29.7.70, K8, Pris.30.kr

 

117.951, Stenungsund sett från Stillingsön. fr stpl Stenungsund 23.10.78, K8, Pris.30.kr 117.952, Stenungsögården. Stenungsund. Bohuslän. fr stpl Göteborg 30.7.79, K7, Pris.30.kr

 

117.953, Stenungsundsbron med badliv i förgrunden. T6, K8, Pris.30.kr 117.954, Stenungsund. fr stpl Uddevalla 24.6.68, K7, Pris.30.kr

 

117.955, Hälsning från Stenungsund. fr stpl Stenungsund, T6, K7, Pris.30.kr 117.956, Hälsning från Stenungsund. Hotell Stenungsbaden. Panorama. Kapellet. Essos kemiska industri. Utsikt från Stenungsön. fr stpl Stenungsund 8.8.68, K7, Såld

 

117.957, Hälsning från Stenungsund och Tjörnbroarna. T6, K8, Såld 117.958, Stenungsund. Akvarell av Inger Röijer 1988. K8, Pris.30.kr

 

106.146, Stillingsön. Strandpromenaden. fr stpl Stillingsön 28.(7.1928), K8, Pris.50.kr 117.959, Stillingsön från holmen. fr OII stpl Stillingsön 10.7.1905, K6, Pris.80.kr

 

117.960, Stillingsön. fr stpl Svanesund 21.7.66, K8, Pris.40.kr 117.961, Stillingsön. fr stpl Stillingsön 7.7.41, K7, Såld

 

117.962, Motiv från Stillingsön. fr stpl Stillingsön 24.?.1935, K8, Pris.40.kr 117.963, Motiv från Stora Askerön. fr stpl 20.7.39, K7, Pris.30.kr

 

117.964, hälsningar från Stora Askerön. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 117.965, Stora Askerön. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

117.966, S:t Halvars kyrka Kongahälla. fr stpl Göteborg 8.8.52, K8, Pris.30.kr 117.967, Från Stora Hallungen. T4, K8, Pris.30.kr

 

117.968, Barnens By. Stora Höga. T5, K8, Såld 25.212, Sommarvillor vid Getskärsvägen. Stora Höga. pl, T5, K7, Såld

 

117.969, Gammalt Bohuslänskt fiskeläge med gästbåtar (Stora Kornö). fr stpl Smögen 30.6.1975, K7, Pris.30.kr 117.970, Skuggspel mellan sjöbodarna, St. Kornö. Teckning av Lennart Winblad -75. fr stpl Lysekil 5.7.85, K7, Pris.30.kr

 

117.971, Flygfoto över Styrsö Badplats, Strömstad.T5, K8, Pris.40.kr 117.972, Motiv från Sundhult och Olsborg. T5, K7, Såld

 

117.973, Sunds Herrgård. Grohed. Uddevalla. T6, K8, Pris.40.kr 117.974, Hälsning från Sundsvik. Sundsviks sommargård. fr stpl 1986, K7, Pris.30.kr

 

117.975, Hälsning från Sundsvik. Sundsviks sommargård. T6, K7, Pris.30.kr 117.976, Sundsandvik med Hafssten i bakgrunden. fr stpl Bokenäs 30.6.58, K8, Såld

 

35.838, Sundsandvik. T5, K8, Såld 117.977, Semesterhemmet i Sundsandvik. Utsikt från balkongen över Hafstensfjorden. fr stpl 1965, K8, Pris.40.kr

 

117.978, Semesterhemmet Solgläntan. Parkgården. Sundsandvik. fr stpl Uddevalla 1.7.74, K7, Pris.30.kr 117.979, Nötesundsbron.  Solgläntans semesterhem. fr stpl Hisings Kärra 12.2.79, K8, Såld

 

25.215, Svanesund. T5, K8, Pris.40.kr 106.155, Parti av Svanesund. T4, K8, Pris.50.kr

 

117.980, Parti af Svanesund. fr OII stpl Svanesund 22.6.1904 och ankomststpl Slussen 23.6.1904, K7, Pris.120.kr 117.981, Skogspark vid Svanesund. fr stpl Svanesund 21.8.1922, K8, Såld

 

117.982, Färjeläget Kålhättan. Svanesund. pl, T5, K7, Såld 117.983, Hälsning från Svanesund. T6, K8, Pris.30.kr

 

117.984, Värdshuset Kung Rane. Svarteborg. Värdshuset vid E 6:an. Kung Rane. Terrassen. Grillen. Cafeterian. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 117.985, Svenneby Kyrka. fr stpl Gerlesborg 18.8.1955, K8, Pris.30.kr

 

43.997, Svenneby gamla kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 25.093, Svenneby Ödekyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

43.998, Interiör av Svenneby Gamla Kyrka. fr stpl 22.8.60, K8, Pris.30.kr 117.986, Svenneby Ödekyrka. T6, K6, Pris.30.kr

 

117.987, Hälsning från Svenshögen. fr stpl 23.5.62, K5-6, Pris.30.kr 106.156, Svenshögen. Nya Paviljongen.fr stpl, T5, K8, Såld

 

62.767, Svinesundsbron mellan Sverige och Norge 67 m.ö.h. T5, K8, Pris.30.kr 25.127, Svinesundsbron. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

62.768, Svinesundsbron. Gränsförbindelse Sverige - Norge. fr stpl 20.10.46, K7, Pris.40.kr 106.174, Svinesundsbroen mellom Norge - Sverige. (Naboland, Göteborg). fr stpl Halden 16.VII.1954, K7, Pris.50.kr

 

25.112, Svinesundsbron. Mellan Sverige och Norge 67 m.ö.h. fr stpl Strömstad, T5, K7, Pris.30.kr 117.991, Svinesundsbron under byggnationen 1941 och idag. T6, K8, Pris.30.kr

 

117.992, Svinesund vid svensk-norska gränsen. T6, K8, Pris.30.kr 117.993, Svinesund. Svenska Tullen. T6, K8, Såld

   

117.988, Gränges Semesterhem Syd-Långö. fr stpl Strömstad, T6, K7, Pris.30.kr 117.989, T.G.O. Semesterhem Syd- långö. fr stpl Strömstad 8.8.71, K7, Pris.30.kr

 

62.760, Bohusläns Skärgård. Sälö Fjord. fr stpl 12.4.1933, K7, Pris.30.kr 25.086, Södra Bullarsjön. fr stpl Bullaren 21.7.49, K8, Pris.30.kr

 

117.990, Södra Bullaren. T4, K8, Pris.30.kr

Till vykort Smögen

Till vykort Strömstad

Till vykort Bohuslän  A - F    G - H    I - M    N - R    S    T - Övrigt

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order