LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Grängesberg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Grängesberg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

132.831. Grängesberg. Bergslagsbyn. T5. K8. Pris.50.kr 132.832. Grängesberg. Björkås. fr. stpl PLK 296C 12.7.1922. K7. Pris.50.kr

 

132.833. Cassels Donation. Grängesberg. T3. K8. Pris.60.kr 132.834. Interiör af Kasselska Huset. Grängesberg. T2. K8. Pris.50.kr

 

104.916. Direktörsbostaden. Grängesberg. T3. K8. Pris.60.kr 132.835. Folkskolan. Grängesberg. fr. OII. stpl Grängesberg 28.11.1904. K7. Pris.50.kr

 

132.836. Grängesberg. Sjön Hörken. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.837. Grängesberg. fr. OII. stpl Grängesberg 1.8.1904. K7. Pris.320.kr 92.449. Grängesberg. Järnvägsstationen. T5. K8. Pris.160.kr

 

132.838. Grängesberg. Kyrkan. T4. K7. Pris.30.kr 132.839. Kyrkan. Grängesberg. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr

 

132.840. Müllers Lave. Grängesberg. T3. K8. Såld 132.841. Grängesberg. Bredsjöbrottet med Müllers Lave. T3. K8. Såld

 

132.842. Vy af Grängesberg. fr. OII. stpl Grängesberg 25.6.1903. K7. Pris.80.kr 98.606. Grängesberg Dillners Separeringsverk. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.843. Grängesberg. Müllers gruvor. T5. K8. Pris.60.kr 132.844. Grängesberg. Müllers elektriska malmtåg under jord. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.845. Grängesberg. Borrning i en ort. STF. T4. K8. Pris.50.kr 132.846. Grängesberg. Reservångkraftstation. ofr. T3. K7. Pris.120.kr

 

132.847. Grängesberg. Örabergsvägen. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.848. Vy från Grängesberg. T3. K8. Pris.50.kr 132.849. Motiv från Grängesberg. fr. stpl Grängesberg 1 5.6.68. K8. Pris.40.kr

 

132.850. Hälsning från Grängesberg. fr. stpl Grängesberg 1 29.7.55. K8. Pris.40.kr 132.851. Grängesberg. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.852. Grängesberg. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

Till vykort E - H

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V