LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Vykort Dalarna E - H

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

E
 

132.753. Elgå. T6. K8. Pris.30.kr

 

132.754. 636. Utsikt från Salfjället mot Elgåhogna. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 100.844. Elsborg med sjön Tisken. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.755. Emaus. T5. K7. Pris.50.kr 132.756. Utsikt mot Eriksberg. T6. K8. Pris.30.kr

Till vykort Enviken

F

132.804. Floåsvallen. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.805. Fornby Folkhögskola. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 132.806. Fornby Folkhögskola. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.807. Fornby Folkhögskola. Dagrummet. T5. K8. Pris.40.kr 132.808. Stora Elevhemmet. Fornby. T5. K8. Pris.40.kr

 

14.608. Disponentbostaden. Fors. pl. T3. K7. Pris.50.kr 91.136. Motiv från Fors. T3. K8. Pris.50.kr

 

74.568. Vy öfver Egnahem. Fors. T3. K8. Pris.60.kr 132.809. Forsslunds Storgård. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.50.kr

 

132.810. Fredriksbergs Herrgård. T4. K8. Pris.50.kr 132.811. Säfsnäs kyrkby. Fredriksberg. T4. K8. Pris.50.kr

 

132.812. Fryksås Finngården. Önskekällan. fr. stpl Orsa 11.10.57. K8. Pris.40.kr 132.813. Fryksås Fäbodar. fr. GV. stpl Ångbåts PXP No 177 11.8.1919. K7. Pris.80.kr

 

132.814. Flygfoto över Fryksås. T6. K8. Pris.50.kr 132.815. Hälsning från Furuboda. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.817. Furudals Bruks Herrgårds Pensionat vid Oreälvens natursköna stränder i Furudal. Dalarna. fr. stpl Furudal 23.8.37. K8. Pris.50.kr 132.818. Furudal. Järnvägsstationen. fr. OII. stpl PKXP 26.4.1902. K7. Pris.320.kr

 

74.270. Flygfoto av Ore Kyrka. Furudal. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 132.819. Furudal. Pensionat Oreborg. fr. stpl Furudal 13.6.69. K7. Pris.40.kr

 

132.820. Turist-Hotellet. Furudal. ofr. T3. K8. Såld 132.821. Flygfoto över Furudal. T5. K8. Pris.50.kr

Till vykort Falun

Till vykort Folkärna

G

132.881. Österdalälven med Gopsberget i bakgrunden. Garberg. T5. K8. Såld

 

132.882. Garpenberg. Dalarne. T3. K8. Pris.50.kr 74.744. Skogshögskolan från söder. Garpenberg. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.883. Gassarvet. Bergslagets semesterhem utanför Falun. fr. stpl Falun 18.7.63. K8. Pris.50.kr 74.725. Gesundaberget och fäbodar. T3. K8. Pris.50.kr

 

132.884. Dalarna. Gesundabergets toppstuga. fr. stpl Säter 24.7.64. K8. Pris.40.kr 132.885. Dalarne. Utsikt från Gesundaberget. T5. K7. Pris.40.kr

 

132.886. Dalarna. Gesundaberget 500 m.ö.h. Utsikt över Siljan från linbanans övre station. fr. stpl Insjön 30.7.66. K8. Pris.40.kr 132.887. Gesunda Wärdshus. T6. K8. Pris.30.kr

 

132.888. Gladtjärn. Kurs - Konferens - Camping. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr 74.742. Parti av Grejsans fäbod. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.889. Grycksbo. Bengtsarvets Herrgård. T5. K7. Pris.40.kr 132.890. Grycksbo. Bruksgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.891. Grycksbo. Kyrkan. T6. K8. Pris.30.kr 132.892. Dalarne: Grycksbo Pappersbruk. fr. OII. stpl PLK 290A 10.4.1903. K7. Pris.60.kr

 

132.893. Dalarne: Grycksbo Pappersbruk. T1. K8. Pris.60.kr 132.894. Grycksbo. Tansbadet. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.895. Grycksbo. Vik av sjön Tansen. T5. K8. Pris.50.kr 132.896. Grycksbo. Flygfoto. ofr. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.897. Grytnäs kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 132.898. Grytnäs kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

132.899. Grådaforsen. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

132.900. Grådögårds Pensionat. fr. stpl Stockholm 9.10.45. K7. Pris.50.kr 132.901. Parti af Forsen. Gräsberg. fr. GV. stpl Gräsberg 30.7.11. K8. Pris.40.kr

 

132.902. Parti af Larsbo. Gräsberg. fr. GV. stpl PKXP 54C 16.7.13. K8. Pris.60.kr 132.903. Gräsbergs Pensionat. fr. GV. stpl Gräsberg 27.7.1916. K7. Pris.80.kr

 

132.904. Pensionat Grövelsjön. fr. stpl Idre 27.2.62. K8. Pris.40.kr 132.905. 542. Grövelsjöns turiststation. fr. stpl Idre 24.3.42. K8. Pris.40.kr

 

75.733. Gustafs kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 132.906. Gustafs Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

132.907. Skol- och Kommunalhuset. Gustafs. fr. stpl Gustafs 9.8.24. K8. Pris.60.kr 132.908. Dalarne: Solfvarbodalen. Gustafs. fr. OII. stpl Stugsund 11.11.1902. K8. Pris.60.kr

 

132.909. Parti från Gustafs. E. Carlborg. fr. OII. stpl PLK 290C 7.9.1902. K7. Pris.60.kr 132.910. Vy från Gustafs. fr. OII. stpl Gustafs 29.8.1902. K7. Såld

 

95.585. Flygfoto över Mora by. Gustafs. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 74.687. Ludvika. Skogsväg utmed sjön Gårdlången. T4. K8. Pris.40.kr

 

132.911. Hälsning från Gärdebygården. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr 132.912. Vy över Gävunda sett från bron. T5. K8. Pris.50.kr

Till vykort Gagnef

Till vykort Grangärde

Till vykort Grängesberg

H

132.960. Affären. Hagge. T5. K8. Pris.60.kr 132.961. Skolan. Hagge. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.962. Smältsmeder vid Hagge bruk i Dalarna omkring 1900. Utgiven av Ikarus 1943. T5. K8. Pris.50.kr 132.963. Ryggåsstugan. Hamra. Lantmannaskola. T3. K8. Pris.40.kr

 

132.964. Hedby. fr ostpl. T5. K8. Såld 132.965. Flygfoto över Hedby. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

74.373. Hede. Foskdalsvallen vid Städjan. T5. K8. Pris.40.kr 75.496. Hedens by. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.966. Ludvika. Hillänget. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.967. Strandparti. Hjortnäs. fr. stpl Hjortnäs 26.7.49. K8. Såld 132.968. Vy från Hjortnäs. fr. stpl. T5. K7. Pris.40.kr

 

132.970. Horndal. Hyttan & Smedjorna. fr. OII. stpl Horndal 25.10.1905. K7. Pris.50.kr 132.971. Horndal. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

132.972. Lumsheden. Horndal. T6. K8. Pris.50.kr 132.973. Flygfoto över Horndal. T6. K8. Pris.50.kr

 

132.974. Flygfoto över Horndal. T6. K8. Pris.50.kr 132.975. Flygfoto över Horndal. T6. K8. Pris.50.kr

 

132.976. Hosjö. Kyrkan. fr. stpl Korsnäs 28.6.45. K8. Pris.40.kr 132.977. Vilohemmet Tallbacken. Hosjö. Korsnäs. fr. stpl Korsnäs 30.7.42. K8. Pris.50.kr

 

132.978. Flygbild över Hosjöstrand. Hosjö och Korsnäs med Främby i fonden. fr. stpl. K7. Pris.30.kr 132.979. Linbanan på Hundfjället. I bakgrunden Stornärfjället. T6. K8. Pris.30.kr

 

132.980. Utsikt från uppfartsvägen till Håksbergs Herrgård. fr. stpl PLK 296 D 1.11.1930. K8. Pris.40.kr

 

132.981. Flygfoto över Häradsbygden. Dalarna. fr. stpl Häradsbygden 22.6.35. K8. Såld 132.982. Flygfoto över Västannor. Häradsbyggden. fr. stpl. K7. Såld

 

106.726. Lappkåta vid Hävlingskällorna. STF. T4. K8. Pris.60.kr

Till vykort Hedemora

Till vykort A - D    E - H    I - L    M - R    S    T - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V