LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Dalarna I - L

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

I
 

134.027. Folkets Hus. Idkerberget. fr. GV. stpl Rämshyttan 22.3.1920. K8. Pris.60.kr 134.028. Idkerbergets pensionat. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.029. Tjenstemannahotellet. Idkerberget. fr. GV. stpl Rämshyttan 22.9.1919. K8. Pris.80.kr

 

134.030. Hälsning från Ensro. Ensro Ungdomsgård. Ingels. fr. stpl Rättvik 17.8.80. K7. Pris.40.kr 134.031. Isaksbo. fr. OII. stpl PKXP 93B 17.3.1910. K7. Pris.120.kr

Till vykort Idre

Till vykort Insjön

K

27.817. Krylbo. Karlfeldtsbysten vid E. A. Karlfeldts barndomshem. Karlbo. T5. K8. Pris.40.kr 17.001. Tolumansgården. Karlbo. 24.7.32. fr. stpl. T5. K7. Pris.60.kr

 

134.032. Hyttbäcken. (Karlfelts "Träslottet"). T5. K8. Pris.40.kr 134.033. Karlfeldts Träslottet. Gästabudssalen. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.034. Näs & Karlsfors. Korsnäsfr. OII. stpl PKXP No 92 26.3.1904. K7. Pris.160.kr 76.554. (Karlsviks Hotell). fr. OII. stpl PKXP No 92B 16.5.1904. K7. Pris.120.kr

 

134.035. Klenshyttan. Herrgården. T5. K8. Pris.40.kr 134.036. Klenshyttan. Hyttan. fr. stpl Klenshyttan 6.2.50. K8. Pris.50.kr

 

134.037. Daldammen Kloster. Dalarna. T5. K8. Pris.50.kr 134.038. Klutsjön. Klutsjöboden. Nipfjället. T6. K8. Såld

 

134.039. Missionshuset. Korså bruk. fr. stpl Hofors 1 15.7.66. K8. Pris.50.kr

 

134.040. Hamnen vid sjön Hyen. Korså Bruk 1920. T5. K8. Såld 134.041. Svartbäcken. Korsån år 1902. T5. K8. Såld

 

134.042. Kunglig björnjakt på Korsån 1886. T5. K8. Pris.160.kr 134.043. Korså smedja. Interiör. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.044. Parti af Siljan från Kristineberg. fr. stpl. T3. K7. Pris.50.kr 75.001. Kronprinsessan Margaretas Vårdanstalt (för tuberkulösa barn). Kullsveden. T3. K8. Pris.120.kr

 

134.045. Kvarnsveden. Folkets Hus. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

134.046. Kvarnsvedens Pappersbruk. fr. OII. stpl Borlänge 20.6.1901. K7. Pris.120.kr 134.047. Kvarnsveden. Pappersbruket. T5. K8. Pris.80.kr

 

134.048. Skolhuset. Kvarnsveden. T2. K8. Pris.140.kr 134.049. Kvarnsveden. Parti från Villagatan. pl. T5. K8. Pris.60.kr

 

134.050. Kärfsåsen och Gulleråsen. T5. K8. Pris.50.kr 134.051. Vy över Kättbo. T5. K8. Pris.40.kr

Till vykort Korsnäs

Till vykort Krylbo

L

134.074. Lassbo Brunn. Hedemora. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr 74.613. Utsikt från Lillanäs berget. T3. K8. Pris.40.kr

 

134.075. Södra Heden. Lima. T5. K8. Pris.40.kr 134.076. Utsikt från Karingberget mot Knytberget och Lima by. T3. K7. Pris.40.kr

 

134.077. Lima. Kyrkan och prästgården. fr. OII. stpl PLK 387 23.9.1911. K7. Pris.60.kr 134.078. Lima prästgård. fr. GV. stpl. T3. K7. Såld

 

134.079. Lima. Limedsforsens station. T2. K8. Pris.320.kr

 

74.612. "Loftet" Ljusnäs Säter. Limedsforsen. T5. K8. Pris.40.kr 134.080. Limedsforsen-Särna år 1922. Järnvägsbygge. T4. K8. Pris.50.kr

 

134.081. Limedsforsen-Särna år 1922. Järnvägsbygge. T4. K8. Såld 134.082. Limedsforsen-Särna år 1922. Järnvägsbygge. T4. K8. Såld

 

134.083. Limedsforsen-Särna år 1922. Järnvägsbygge. T4. K8. Såld 134.084. Limedsforsen-Särna år 1922. Järnvägsbygge. T4. K8. Såld

 

134.085. Limedsforsen-Särna år 1922. Järnvägsbygge. T4. K8. Såld 134.086. No. 342. Infanteri på fältmanöver. fr. OII. stpl Limedsforsen 14.2.1910. K7. Pris.120.kr

 

134.087. Arbetarebostäder Linghed. T4. K8. Pris.50.kr 134.088. Österdalälven vid Ljotskär. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.089. Logården. T5. K8. Pris.50.kr 134.090. Vid stranden av Logården. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.091. Finnmarksbaren. Los. T6. K8. Pris.30.kr 134.092. Långhags kraftstation invid Säter. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.093. Björkliden. Långshyttan. fr. stpl Långshyttan. T5. K8. Pris.50.kr 134.094. Långshyttan. Kommunalhuset. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.095. Långshyttan. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 134.096. Långshyttan. Smedbyggningarne. T2. K8. Pris.60.kr

 

134.097. Långshyttan. Storgatan. fr. stpl Långshyttan 31.5.49. K7. Pris.50.kr 134.098. Långshyttan. Tillingen och Ålderdomshemmet. fr. stpl Långshyttan 28.5.32. K7. Pris.40.kr

 

134.099. Långshyttan. Stationen. Torget. Gammelgården. Handelsbolaget. Martinverket. Skolkomplexet. Långshyttan. Trollbo. ofr. T2. K7. Pris.200.kr 134.100. Flygfoto över Långshyttan. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.101. Flygfoto över Långshyttan. T6. K8. Pris.30.kr 134.102. Flygbild över Långshyttan. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.103. Lödstöparbo. Barbro Stigdotters födelseort. Grunden synes utanför stugan. Eken står kvar från gamla tiden. T2. K7. Pris.120.kr 134.104. Lödstöparbo med Barbrostenen. T2. K8. Pris.120.kr

 

74.614. Lövnäs. Teckning N:o 11 av A. Backlund. T5. K8. Pris.50.kr

Till vykort Leksand

Till vykort Ludvika

Till vykort A - D    E - H    I - L    M - R    S    T - Ö

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V