LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Krylbo

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det fler motiv från Krylbo.

 

134.066. Krylbo. Elfbacken. fr. OII. stpl Krylbo 31.12.1905. K7. Pris.60.kr

 

14.705. Jernvägsbron. Krylbo. fr. OII. stpl PLK 261B 17.7.1904. K7. Pris.50.kr 74.491. Jernvägsbron och Jernvägsstationen. Krylbo. pl. T1. K7. Pris.160.kr

 

134.067. Krylbo. T1. K8. Pris.260.kr 72.020. Krylbo Järnvägsstation. ofr. T1. K7. Pris.260.kr

 

14.676. Krylbo Jernvägsstation och Hotell. fr. OII. stpl Katrineholm 20.7.1905. K7. Pris.240.kr 58.054. Krylbo. Järnvägshotellet och Järnvägsstationen. fr. OII. stpl PKXP No 9C 28.6.1901 och Bazarstpl Skyttegille. K7. Pris.240.kr

 

14.677. Krylbo. fr. OII. stpl PKXP No 9B 1.4.1904. K7. Pris.240.kr 72.019. Krylbo. Järnvägsstation. fr. OII. stpl Liatorp 6.10.1903. K7. Pris.240.kr

 

95.582. Krylbo Järnvägsstation. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.180.kr 56.622. Krylbo. Järnvägsstationen. T3. K8. Pris.180.kr

 

16.993. Krylbo Järnvägsstation. fr. GV. stpl Krylbo 14.1.1920. K7. Pris.180.kr 92.450. Krylbo Järnvägsstation. fr. stpl. T5. K8. Pris.120.kr

 

14.671. Krylbo Järnvägsstationen. fr. stpl Hallsberg 15.5.40. K8. Pris.120.kr 14.683. Järnvägsstationen i Krylbo. Krylbo Station. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.068. Krylbo. Interiör av kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 134.069. Krylbo. Mossparken. T5. K8. Pris.40.kr

 

74.618. Krylbo. Parti av Stationsgatan. fr. stpl Krylbo 30.8.49. K8. Pris.60.kr 134.070. Krylbo. Torgparken. T5. K8. Pris.50.kr

 

96.877. Krylbo. Västmannaplan. T5. K8. Pris.50.kr 134.071. Krylbo. T1. K7. Pris.120.kr

 

50.747. Krylbo. Järnvägsstationen. Tingshuset. Stationsgatan. Hotell Svea. Järnvägsbron öfver Dalälfven. Dalälfven. Strömsnäs. Parti af Dalälfven. fr. OII. stpl Krylbo 28.2.1909. K7. Pris.160.kr

 

134.072. Hälsning från Krylbo. Åsbobadet. Karlbo. Mossparken. Kyrkan. T6. K8. Pris.40.kr 134.073. Hälsning från Krylbo. T6. K8. Pris.40.kr

Till vykort I - L

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V