LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Dalarna S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

S
 

134.426. Flygfoto över Sanden. Wass & Fogelbergs pensionat. T5. K8. Pris.50.kr 134.427. Hälsning från Saxdalen. pl. T6. K7. Pris.40.kr

 

74.052. Siljansnäs. Vy från Björkberget. T1. K8. Pris.60.kr 134.428. Hotell Siljansnäs. T6. K8. Pris.30.kr

 

75.691. Siljansnäs. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 75.692. Interiör av Siljansnäs kyrka. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.429. Spelmannen stämmer upp till dans. Siljansnäs. STF. T4. K8. Pris.50.kr 75.684. Flygfoto av Silvbergs kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.430. Pensionat Sjövillan. Silverhöjden. ofr. T5. K8. Pris.50.kr

 

74.094. Leksand. E. A. Karlfeldts gård Sångs i Sjugare. T5. K8. Pris.40.kr 134.431. Karlfeldts gård Sångs i Sjugare. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.432. Skattungbyn. Orsa. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr 134.433. Skattungbyn. Prästgården, kyrkan och skolan. T2. K8. Pris.80.kr

 

134.434. Strands Pensionat. Skattungbyn. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 134.435. I Skattungbyn. fr. GV. stpl. T2. K7. Pris.120.kr

 

134.436. Motiv från Skattungbyn. fr. stpl. T4. K8. Pris.60.kr

 

73.966. Skattungbyn. T5. K8. Pris.50.kr 134.437. Flygfoto över Skattungbyn. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.438. Skördåker. (Malungs socken). T3. K8. Pris.60.kr 134.439. Stolpbod vid Slugufjälls lappläger. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

44.123. Granen. Snöklinten. T3. K8. Pris.40.kr 134.440. Röda-Stugan. Sohlbergs. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.441. Aftäckningen af Adlersparre-monumentet vid Sofielund den 8 juli 06. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.60.kr 134.442. Solfvarbodalen. fr. OII. stpl PLK 290D 4.12.1903. K7. Pris.60.kr

 

134.443. Sollidstunneln. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 74.092. Solvarbo. Nya landsvägsbron. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.444. Spadarvet. T5. K7. Pris.40.kr 134.445. Från Stackmoravägen. T1. K8. Pris.50.kr

 

134.446. Stora Herrgården. Stjernsund. T5. K8. Pris.40.kr 134.447. Stjernsunds kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.448. Brukskontoret med Polhemsuret. Stjernsund. T5. K8. Såld 134.449. Stjärnsund. Interiör av klockverkstaden. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.450. Stjernsund. Äppelbo T2. K8. Pris.50.kr 134.451. Flygfoto över Stjärnsund. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.452. Stora Skedvi kyrka. fr. OII. stpl PLK 275C 12.6.1903. K7. Pris.50.kr 134.453. Nyare Bondgård. Stora Skedvi. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

134.454. St. Tuna. Parti av Alsbäck. T4. K8. Pris.50.kr

 

134.455. Buskåkers Gästgivargård & Motell. Intill Stora Tuna kyrka. T6. K8. Pris.30.kr 134.456. St. Tuna. Lekar vid Fornby Folkhögskola. T3. K8. Pris.120.kr

 

134.457. Stora Tuna Kyrka. fr stpl PKP 290A 30.4.48. K8. Pris.30.kr 134.458. Stora Tuna kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.459. Flygfoto över Långsjön. Stora Tuna. T5. K8. Pris.40.kr 134.460. Stora Tuna. Prostgården. pl. T1. K7. Pris.50.kr

 

134.461. Stora Tuna Kyrka. Tuna Bro. fr. OII. stpl PLK 290A 25.2.1902. K7. Pris.60.kr 100.318. Stora Tuna. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.462. Storgårdsnäsets Barnkoloni. T5. K8. Pris.60.kr 134.463. Storgårdsfolket 1915. T3. K7. Pris.140.kr

 

134.464. Småskolan. Strömsdals Bruk. T4. K8. Pris.40.kr

 

88.321. Dalarne. Städjan. fr. OII. stpl. Cimbrishamn 14.5.1903. K7. Pris.50.kr 134.465. Toppen af Städjan. T3. K8. Såld

 

134.466. Sundborn. Konvalescenthemmet. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.467. Sundborns kyrka. T3. K8. Pris.30.kr 134.468. Interiör af Sundborns kyrka. T3. K8. Pris.30.kr

 

74.177. Carl Larssons Sundborn. Exteriör. T5. K8. Pris.40.kr 48.796. Sundborn. Carl Larssons i atelieren. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.469. Sundborn. Carl Larssons grav. T5. K8. Pris.40.kr 134.470. Sundborn. Artisten Carl Larsons villa och atelier. K7. Pris.50.kr

 

134.471. Sundborn. Barnhemmet Dalhelm. fr. stpl Falun 9.7.23. K8. Pris.50.kr

 

134.472. Sundborn. Kyrkan. Skolan. Kommunalhuset. fr. GV. stpl Sundborn. T3. K7. Pris.60.kr 134.473. Parti af Sundborn. T3. K8. Pris.50.kr

 

134.474. Vy fr. pensionat Hagby. Sunnansjö. T5. K8. Pris.40.kr 74.028. Sunnansjö herrgård. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.40.kr

 

74.032. Hotell Morhagen. Sunnansjö. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 134.475. Sjukstugan. Sunnansjö. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.476. Hälsning från Tallmogården. Sunnansjö. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.477. Parti af Sunnansjö. fr. GV. stpl Sunnansjö 28.8.1919. K8. Pris.120.kr 74.029. Flygfoto över Sunnansjö. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.478. Vy över Svartnäs. fr. stpl Svärdsjö 22.7.74. K7. Pris.50.kr 134.479. Sveden. Dalarna. Linnés bröllopsgård. T5. K8. Pris.30.kr

 

74.048. Isala lada. Svärdsjö. ofr. T3. K8. Pris.50.kr 24.479. Dalarne. Vasastenen i Svärdsjö. fr. OII. stpl Korsnäs 7.9.1903. K7. Pris.60.kr

 

75.686. Svärdsjö. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 134.480. Svärdsjö. Kyrkan. pl. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.481. Nygården. Svärdsjö vilohem. T5. K8. Pris.50.kr 134.482. Prästgården. Svärdsjö. fr. GV. stpl Svärdsjö 4.3.1914. K7. Pris.60.kr

 

134.483. Ryttargården. Svärdsjö. pl. T6. K7. Pris.40.kr

 

134.484. Hälsning från Svärdsjö. Svärdsjö motiv. Motiv av Gammelfäbon. Svärdsjö motiv. Isala lada. Svärdsjöbadet. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 100.343. Flygfoto över Borgärdet. Svärdsjö. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.485. Fabrikör Tidstrand bostad. Sågmyra. T5. K8. Pris.50.kr 134.486. Sågmyra med Falu Yllefabrik. Flygfoto. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

134.487. Säfsnäs. Kyrka. T4. K8. Pris.30.kr 134.488. Säfsnäs. Handelsförening. Strömsdals Bruk. T4. K8. Pris.40.kr

 

134.489. (Söderby). ofr. T5. K8. Pris.40.kr 134.490. Sörvik. Pensionatet. T5. K8. Pris.50.kr

Till vykort Smedjebacken

Till vykort Sollerön

Till vykort Sälen

Till vykort Särna

Till vykort Säter

Till vykort Söderbärke

Till vykort Sörvik

Till vykort A - D    E - H    I - L    M - R    S    T - Ö

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V