LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Söderbärke

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det fler motiv från Söderbärke.

 

134.343. Söderbärke. Utsikt med Norra Barken. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 74.038. Söderbärke. Södra Barken. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.344. Björken. Söderbärke. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr 134.345. Diakonanstalten åt sjösidan. fr. OII. stpl Söderbärke 15.8.1907. K8. Pris.60.kr

 

134.346. Ensamheten. fr. OII. stpl Söderbärke 19.8.1907. K7. Pris.160.kr

 

134.347. Folkets Park. Söderbärke. fr. stpl Söderbärke 29.9.90. K8. Pris.40.kr 134.348. Söderbärke. Gästgivaregård. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.349. Söderbärke Järnvägsstation. pl. T4. K7. Pris.240.kr 21.669. Kommunalhuset. Söderbärke. T5. K8. Pris.50.kr

 

21.662. Söderbärke. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 75.697. Söderbärke. Interiör av kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

91.154. Kyrkobyn. Söderbärke. fr. OII. stpl Söderbärke 1.10.1903. K7. Pris.140.kr 21.711. Kyrkobyn. Söderbärke. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr

 

21.706. Parti av Nor. Söderbärke. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.60.kr 21.701. Norsbro. Söderbärke. fr. stpl Söderbärke 31.12.1927. K7. Pris.60.kr

 

134.350. Prostgården. Söderbärke. T3. K8. Pris.40.kr 134.351. Söderbärke. Prostgården. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.352. Söderbärke. Skolan och Kyrkan. T6. K8. Pris.30.kr 21.638. Söderbärke. Skultuna barnkoloni. fr. stpl. K8. Pris.50.kr

 

134.353. Sveta Gård. Söderbärke. T5. K8. Pris.50.kr 134.354. Sveta Gård. Söderbärke. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.355. Söderbärke. Söderbärkegården. T5. K8. Pris.50.kr 134.356. Söderbärke. Söderbärkegården. Övre hallen. fr. stpl PKP 288E 18.3.57. K7. Pris.40.kr

 

21.712. Tolvsbo gård. Söderbärke. T6. K8. Pris.40.kr 21.724. Västeråsgården. Söderbärke. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.357. Utsikt från Ösängsbacken. Söderbärke. fr. OII. stpl Västerbyhytta 22.7.1910. K7. Pris.380.kr Västerbyhytta 22.7.1910   (Katalog pris Facit 500 kr)

 

134.358. Söderbärke från Kyrktornet. fr. stpl Söderbärke 26.8.1926. K7. Pris.60.kr 21.727. Söderbärke. fr. OII. stpl Malingsbo 6.3.1902. K7. Pris.120.kr

 

134.359. Flygfoto över Söderbärke kyrka. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 21.655. Flygfoto över Söderbärke. fr. stpl PKP 273A 5.8.58. K8. Pris.50.kr

 

134.360. Flygfoto över Söderbärke. fr. stpl Avesta 1 30.8.70. K8. Pris.50.kr

 

Till Vykort S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V