LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Sörvik

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det fler motiv från Sörvik.

 

74.146. Sörvik: Folkhemmet. Brunnsvik. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.375. Forsslunds Storgård. fr. OII. stpl Sörvik 7.1.1905. K7. Pris.60.kr 134.376. Gammal bergsmansgård. Doktor K. E. Forslunds Storgården. Sörvik. fr. stpl Sörvik. T5. K8. Pris.40.kr

 

74.145. Sörvik. Barnkolonien Fängenhällarna. fr. stpl Sörvik 6.8.52. K8. Pris.50.kr 74.141. Sörviks Herrgård. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.717. Landsorganisationens skola. Brunnsvik. T5. K8. Pris.50.kr 132.718. Matsalsbyggnaden. Brunnsvik. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.719. Flygbild över Brunnsviksskolorna. T6. K8. Pris.40.kr 134.377. Lokombergs Gruvfält. Sörvik. T5. K8. Såld

 

74.135. Nya Folkskolan. Sörvik. T3. K8. Pris.50.kr

 

134.378. Sörvik. Pensionatet. fr. stpl Ludvika 11.7.27. K8. Pris.50.kr 134.379. Flygfoto över Sociala Missionens Sommarkoloni. Sörvik. fr. stpl Sörvik 19.8.58. K8. Pris.50.kr

 

20.728. Brunnsvik. "Två generationer" monument av Anders Jönsson. T5. K8. Pris.40.kr 132.720. Brunnsvik. fr. stpl Ludvika 10.11.82. K8. Pris.40.kr

 

Till Vykort S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V