LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Särna

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det fler motiv från Särna.

 

134.327. Minnesstenen över Daniel Buscovius. Särna. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

134.328. (Dalarne.) Särna. Fjätfallet. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.50.kr 134.329. Gammal gård i Särna. Dalarna. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

74.108. Hotell Gästis Särna med Städjan i bakgrunden. T5. K8. Pris.50.kr 134.330. Hotell Gästis i Särna med Städjan i bakgrunden. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.331. Särna. Järnvägsstationen. T5. K8. Pris.120.kr 134.332. Särna. Järnvägsstationen. fr. stpl Särna 19.4.49. K8. Pris.120.kr

 

134.333. Särna gamla kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 84.875. Särna. Interiör av Gamla kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

75.701. Särna Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 134.334. Mickeltemplet. Skidsportanläggning. Särna. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.335. Mållgården. Särna. ofr. T3. K6. Pris.160.kr 76.770. Njupeskärs Vattenfall 130 m. h. Teckn. No 13 av A. Backlund. Motiv från Fulufjäll. Kåtan från väster. T5. K8. Såld

 

134.336. Särna Prästgård. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 134.337. Motiv från Öster-Dalelfven vid "Snurrevallen". Särna-Dalarne. fr. OII. stpl Särna 5.2.1906. K6. Pris.50.kr

 

134.338. Särna Kyrkby med Städjan i bakgrunden. fr. OII. stpl Särna 15.7.1908. K8. Pris.60.kr 74.120. Särnabyn och Städjan. ofr. T1. K8. Pris.120.kr

 

96.882. Kyrkbyn. Särna. T3. K8. Pris.60.kr 74.118. Särna. T3. K8. Pris.50.kr

 

74.119. Särna. Städjan i bakgrunden. T4. K8. Pris.50.kr 74.114. Parti från Särna. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.339. Särna. T5. K8. Pris.40.kr 134.340. Dalarna. Särna. T6. K8. Pris.30.kr

 

Till Vykort S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V