LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Säter

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det fler motiv från Säter.

 

134.298. Säter. Barbro-stenen. T3. K8. Pris.40.kr

 

134.299. Säter. Camping och badplatsen vid Ljustern. T5. K8. Pris.50.kr 134.300. Säter. Campingplatsen Käringhällarna. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

27.836. Säter. Folkskolan. Komm. Mellanskolan och Kyrkan. T5. K8. Pris.50.kr 27.834. Säter. Gravkapellet. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.301. Gårdsparti från Gamla Säter. T2. K8. Pris.50.kr 134.302. Säters Hembygdsmuseum. "Konsten" och Smedjan. T4. K8. Pris.40.kr

 

134.303. Säters Hembygdsmuseum. Myntmästaregården. T4. K8. Pris.40.kr 74.240. Säters Hembygdsmuseum. Åsgårdarna. Snickarsstugan. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.304. Utsikt över Hospitalet. Säter. fr. stpl Västerfärnebo 5.7.45. K8. Pris.120.kr 134.305. Järnvägspromenaden. Säter. T4. K8. Pris.40.kr

 

74.531. Säter: Kyrkan. T1. K8. Pris.40.kr 37.119. Säter. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.306. Säter. Interiör av kyrkan. T3. K8. Pris.30.kr 75.710. Säter. Interiör av Kyrkan. fr. stpl Långshyttan 30.10.46. K8. Pris.30.kr

 

134.307. Säter. Litslegården. fr. stpl Säter 19.7.49. K8. Pris.40.kr

 

134.308. Säter. Parti från Ljustern. fr. GV. stpl. fr. T3. K7. Pris.50.kr 134.309. Säter. Motiv från Ljustern. fr. stpl Säter. T5. K8. Pris.50.kr

 

103.478. Säter. Ingeniör A. Meurella villa. ofr. T3. K7. Pris.120.kr 134.310. Säter. Pungmakarbo och Jätteklacken. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.311. Säter. Qvarnbron. T1. K7. Pris.40.kr 134.312. Säter. Utsikt med Samrealskolan och Gärdet. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr

 

24.490. Torget. Rådhuset och Stadshotellet. Säter. fr. OII. stpl Lindesberg 20.3.1903. K7. Pris.80.kr 134.313. Säter. Stadshotell. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.314. Säter. Stora Torget med Rådhuset och Stadshotellet. T5. K8. Pris.40.kr 134.315. Säter. Storgatan. T4. K8. Pris.120.kr

 

134.316. Säter. Storgatan. fr. stpl PKP 254A 12.7.61. K8. Pris.60.kr 87.243. Säter. Storgatan med Sockenstugan. T5. K8. Pris.50.kr

 

103.480. Turisthotellet. Säter. T2. K8. Pris.120.kr

 

44.126. Dalarne. Parti af Säter. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr 134.317. Parti av Säter. T3. K8. Pris.50.kr

 

134.318. Panorama öfver Säter. T2. K8. Pris.60.kr 134.319. Panorama öfver Säter från Kyrktornet. T2. K8. Pris.60.kr

 

134.320. Säter. Utsikt från kyrktornet. ofr. T2. K8. Pris.60.kr

 

53.440. Säter. pl. basarstpl Sommarfesten i Sätersdalen. T2. K8. Pris.240.kr 134.321. Säter. Dalgården. Säterdalen. Hembygdsmuséet. Sockenstugan. Kyrkan. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.322. Flygbild över Säter. T6. K8. Pris.30.kr

 

Säterdalen

74.211. Säterdalen. Dalstugan. T4. K8. Pris.40.kr 134.323. Säterdalen. Interiör av Dalstugan. T5. K8. Pris.40.kr

 

27.837. Säter. Säterdalen vid Getryggen. T5. K8. Pris.40.kr 134.324. Säters Dal. Meurells trappor. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.325. Suckarnas allé. Säterdalen. T2. K8. Pris.30.kr

 

134.326. Säter. Teatern i Säterdalen. T5. K8. Pris.40.kr 74.214. Säterdalen. Åpromenaden. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr

 

74.186. Säterdalen. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.50.kr 74.200. Säterdalen. T1. K8. Pris.50.kr

 

Till Vykort S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V