LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Dalarna T - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

T
 

134.493. Flygfoto över Tandsjöborg. T5. K8. Pris.50.kr 134.494. Dalarne: Parti vid Tansen. fr. OII. stpl Stockholm 3.11.1903. K8. Pris.50.kr

 

134.495. Tisselskog. S. S. U. H:s barnkoloni. "Badning". fr. 10 öre Världspostkongressen 1924, stpl. T4. K7. Pris.60.kr 134.496. Barnsanatoriet Tjärnan. ofr, T5. K8. Pris.60.kr

 

22.135. Tofta Brunn. Badhuset. T1. K8. Pris.60.kr 134.497. Huvudrestaurangen. Tofta Brunn. pl. T5. K7. Såld

 

134.498. Torsångs kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 134.499. Storälvsbron. Torsång. Dalarne. fr. GV. stpl PLK 290B 8.1.1914. K7. Såld

 

134.500. Torsång. Vaktmästarebostaden vid Ornässtugan. T3. K7. Pris.60.kr 134.501. Motiv från Torsång. Dalarne. T1. K8. Pris.60.kr

 

134.502. Torsång. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.503. Erk-Olsgården i Transtrand. STF. T4. K8. Pris.40.kr 134.504. Transtrand. Hemfjället. T4. K8. Pris.50.kr

 

134.505. Transtrands kyrka och Transtrandsmonumentet. T6. K8. Pris.40.kr 134.506. Transtrand. Sälens skola. T3. K7. Såld

 

134.507. (Transtrand). fr. stpl Transtrand 11.4.77. K7. Pris.30.kr 134.508. Vy över Transtrand. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.509. Tuna - ån från Bro. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.40.kr 134.510. Tunabygdens Hembygdsgård (Johan Olof Wallins födelsegård). T5. K8. Pris.40.kr

 

134.511. Tunsta pensionat. ofr. T1. K8. Pris.80.kr

 

134.512. Säfsnäs Ålderdomshem. Tyfors. fr. stpl Tyfors 22.7.1930. K8. Pris.80.kr 134.513. Tällbyn från prostgården. T4. K7. Pris.40.kr

Till vykort Tällberg

U

134.584. Ulfshytte Herrgård. T6. K8. Pris.40.kr 134.542. Vy över Ulfshyttan. T6. K7. Pris.50.kr

 

134.543. Hälsning från Ulvshyttan. T6. K8. Pris.30.kr 134.544. Wasamonumentet i Utmeland. T1. K8. Pris.50.kr

 

V

134.555. Vanbo gästhem. Smedjebacken. fr. stpl Smedjebacken 8.3.50. K8. Pris.50.kr 76.704. Wasaminnen. Gustaf Wasa stoden i Mora. Wasamonumentet i Utmeland. Dalarne Rättvik. Ornässtugan. Gustafs Wasas sängkammare i Ornässtugan. Vasastenen i Svärdsjö. Rankhyttan. ofr. T2. K8. Pris.120.kr

 

134.556. Vassbo Herrgård. T5. K8. Pris.40.kr 134.557. Vassbo Lantmannaskola. Falun. fr. stpl. T5. K7. Pris.60.kr

 

75.368. Danielssons Småstugeuthyrning. Vattnäs. Mora. T6. K7. Pris.50.kr

 

134.558. Venjan. Fäbodstuga i Heden. T2. K8. Pris.60.kr 134.559. Landsvägsbron vid Johannisholm. Venjan. ofr. T2. K7. Pris.60.kr

 

134.560. Vy över Venjans kyrkby. Dalarna. T6. K8. Pris.40.kr 75.662. Interiör av Vika kyrka. Dalarna. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.561. Vika prästgård. Dalarna. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 134.562. Flygfoto över Vika kyrkby. Dalarna. fr. stpl Runnvika 21.6.68. K7. Pris.50.kr

 

134.563. Hälsning från Veg. Gästhem. Vika Strand. T6. K8. Pris.40.kr 134.564. Wikmansgården. Vikmanshyttan av socialstyrelsen godkänt sjukhem. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.565. Vikmanshyttan. Hyttan i Norn. Kyrkan. Badplatsen. Norn. fr. stpl Vikmanshyttan 19.3.80. K8. Pris.40.kr 134.566. Flygfoto över Vikmanshyttan. fr. stpl Vikmanshyttan 17.01.81. K8. Pris.30.kr

 

134.567. Skolhuset och ordenshuset i Viksberg från norr. fr. OII. T1. K6. Pris.50.kr

 

134.568. Vintjärns gruvfält. Anrikningsverket. STF. T4. K8. Pris.50.kr 134.569. Vy över Vintjärn. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.570. Flygfoto över Vintjärn. T5. K8. Pris.50.kr 134.571. Flygfoto över Vintjärn. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.572. Våmhus. Kommunalhuset. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

134.573. Våmhus. Kyrkan. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr 38.561. Interiör af Våmhus kyrka. Dalarne. T1. K8. Pris.30.kr

 

134.574. Våmhus - Morens by. T3. K8. Pris.50.kr 134.575. Våmhus. Prästgården. T3. K8. Pris.60.kr

 

91.156. Våmhus - Västra Storbyn. T3. K8. Pris.60.kr 134.577. Våmhus. Korgmakare. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.576. Flygfoto över Våmhus. pl. T5. K7. Pris.50.kr 38.560. Flygfoto över Våmhus. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.578. Väsaberget från Gåsvarv. STF. T4. K8. Pris.40.kr 134.579. Parti af Wessman. ofr. T1. K8. Pris.40.kr

 

134.580. Västansjö. Smedjebacken. T5. K8. Såld 134.581. Västanviks folkhögskola. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

134.582. Västerbyhytte. fr. stpl Västerbyhytta 10.8.40. K7. Pris.60.kr 134.583. V. Hansjö. Orsasjön från Strömmas. T5. K8. Pris.40.kr

Till vykort Vansbro

Till vykort Vikarbyn

Y

134.602. Yttermalung. Kyrkan och skolgårdarne. ofr. T2. K7. Pris.60.kr

 

Å

134.603. Utsikt från Slalombacken. Åsleden. fr. stpl Leksand 27.12.53. K8. Pris.40.kr

 

Ä

134.604. Äppelbo. Parti af Dalälfven vid Rågsveden. pl. T2. K7. Pris.50.kr 134.605. Äppelbo Kyrka. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.606. Flygfoto över Äppelbo. fr. stpl Äppelbo 11.1.43. K7. Pris.50.kr 134.607. Flygbild över Äppelbo och Västerdalälven. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.608. Hälsning från Äppelbo. T6. K8. Pris.30.kr 61.093. Ärnäs prästgård 1906. T2. K8. Pris.120.kr

Till vykort Älvdalen

Ö

134.609. Öje kapell. T5. K8. Pris.50.kr 134.610. Öje kapell. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.611. Fäbodstugan. Österviken. T5. K8. Pris.40.kr 134.612. Utsikt från Käringberget Tibble och Övermo byar. T4. K8. Pris.50.kr

 

Övrigt

134.999. Hälsning från Dalarna. Mora. Leksand. Rättvik. Orsa. T5. K8. Pris.40.kr 138.000. Hälsning från Dalarna. Leksand. Falun Gruvan. Mora. Rättvik. Orsa. T5. K8. Pris.40.kr

 

138.001. Hälsning från Dalarna. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

138.002. Dalarna. Djura kapell. Siljanäs kyrka. Leksands kyrka. Åls kyrka. Gagnefs kyrka. fr. stpl 27.7.50. K8. Pris.40.kr 138.003. Dalarna. Malungs kyrka. Tyngsjö kapell. Öje kapell. Yttermalungs kapell. T5. K8. Pris.40.kr

 

138.004. Dalarna. Mockfjärds kyrka. Bjursås kyrka. Gagnefs kyrka. Åls kyrka. T5. K8. Pris.40.kr 138.005. Dalarna. Hosjö kapell. Stora Skedvi kyrka. Vika kyrka. Torsångs kyrka. fr. stpl Falun 18.11.36. K8. Pris.40.kr

 

138.006. Dalarna. Avesta kyrka. By kyrka. Folkärna kyrka. Horndals kapell. Krylbo kapell. Grytnäs kyrka. T5. K7. Pris.40.kr 138.007. Dalarna. Svärdsjö kyrka. Svartnäs kapell. Envikens kyrka. Sundborns kyrka. T5. K8. Pris.40.kr

 

76.626. Dalarna. Evertsbergs kapell. Åsens kapell. Idre kyrka. Älvdalens kyrka. Särna kapell. T5. K8. Pris.40.kr 138.008. Hälsning från Dalarna. Orsa. Falun. Mora. Leksand. Rättvik. T5. K8. Pris.40.kr

 

27.909. Dalarna. Blåklocka. T5. K8. Pris.50.kr

 

138.009. Dalarna. Tecknad av Folke Nordlinder. T6. K8. Pris.30.kr 138.010. Dalarna. Tecknad av Folke Nordlinder. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

138.011. Leksand. Tällberg. Siljansnäs. Insjön. Tecknad av Erik Forsman. T6. K8. Pris.30.kr 138.012. Dalarna. Tecknad av Harry Lange. T6. K8. Pris.30.kr

 

138.013. Dalarna. Tecknad av Harry Lange. T6. K8. Pris.30.kr 138.014. Södra Dalarna. T6. K8. Pris.30.kr

 

138.016. Vinter i Dalarna. Tecknad av Harry Lange. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

117.757. Dalarna. Tecknad av Harry Lange. T6. K8. Pris.30.kr 117.758. Siljansbygden. Dalarna. Tecknad av Harry Lange. T6. K8. Pris.30.kr

 

58.509. Liten mas. fr. OII. stpl Karlskrona 1.2.1909. K8. Pris.60.kr 138.017. Glad mas. fr. OII. stpl Karlshamn 8.12.1909. K7. Pris.60.kr

 

138.018. Ská já spela? fr. OII. stpl Stockholm 30.3.1910. K7. Pris.60.kr 76.607. Leksand. Mora och Rättvik. T3. K8. Pris.60.kr

 

138.019. (Dalarna). T1. K7. Pris.120.kr

 

138.020. Grattis till en äkta Dalkulla. Tecknad av Harry Lange. T6. K8. Pris.40.kr 138.020. Grattis till en äkta Dalmas. Tecknad av Harry Lange. T6. K8. Pris.40.kr

Till vykort

Till vykort A - D    E - H    I - L    M - R    S    T - Ö

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V